STAMBOOM VINK


Print Voeg bladwijzer toe

Aantekeningen


Stamboom:  

Treffers 51 t/m 100 van 12,716

      «Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 255» Volgende»

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
51 (Wetterswel) (Estervelt)

 
VAN NETTERSWEL, Jan Lucasz. (I8161)
 
52 (Winkele) (Winsele), van WYNNESEEL (WINNESEEL), Manasses Franchoysz (I4571)
 
53 (WINSINK) (VIRINK) (WINSING) VAN WINSEN, Barent (I4504)
 
54 , controleur, directeur in dienst van de Veenraden (1653, 1654),metselaar, geboren omstr 1620, begraven op 28-10-1671 te In de kerk van Veenendaal. Gerichts Signaat Veluwe 323. Ger Sign Veluwe 324 130: Ermel 1652 Jan Janz Fleuter heeft de vrouw van Tonis Reyers met een vat over ?t lijf gegoten. Ger Sign Veluwe 331 Ede 1674 Drost contra Henrick Fransen neffens Daen Jans van Amerongen, Cornelis Jan Fleuiter, Willem Jans Fleuiter,Jan Jans Fleuter en noch twee beclaegden uit het Sticht van, zoon van Jan Willemsz de FLUITER (zie II.1) en Gerritge JANSZ. 1646 Drost contra Jan Jansz Fleuter sampt Rijck Cornelisz omdat hij gevochten heeft met Jansz van Wijck
[[Niet verwerkt:
_NEW TYPE 1]] 
DE FLUITER, Jan Jansz (I1298)
 
55 , Joannis doopdatum: 17-03-1700 kerk: Nieuwezijds Kapel godsdienst: Hervormd vader: Krijt, Dirk moeder: Jans, Lijsbet bronverwijzing: DTB 68, p.280 Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand) Doopregister: NL-SAA-24664018 KRIJT, Joannis (I2221)
 
56 , jong overleden, begraven in de abdij van Sint-Arnulf in Metz Chrotais (I15738)
 
57 , jong overleden, begraven in de abdij van Sint-Arnulf in Metz Adelais (I15739)
 
58 ,br>
Lidmaat Maria Hartgers, 03-04-1765 Doetinchem 
HARTGERS, Maria (Marijken) (I4998)
 
59 - Akte van verzoening van Willem, proost van het convent van St. Jan te Utrecht, en zijn broers Gijsbrecht en Arnoud, heren van Amstel, met Johan, elect van het bisdom Utrecht, en Floris V, graaf van Holland, van 21 maart 1288.


Hij was een zoon van Gijsbrecht III van Amstel en zijn mogelijke moeder was Bertha van Oestgeest of Aleidis van Cuijk[1]. Hij wordt voor het eerst genoemd in een document uit 1267 waar hij van het kapittel van Sint-Marie te Utrecht een pacht kreeg over Achtersloot. Zijn broer Gijsbrecht IV van Amstel getuigde hierbij. Tussen 1268 en 1275 stichtte hij een kasteel bij IJsselstein, waaruit hij in 1279 werd verdreven door graaf Floris V van Holland. Hij vluchtte toen naar kasteel Vreeland, een bezit van zijn broer Gijsbrecht, maar moet dit ook overgeven aan Floris V in 1280. Hij werd daarna gevangengenomen en naar Zeeland overgebracht. Op 27 oktober 1285 werd hij met zijn broer weer vrijgelaten na een verzoening met de graaf.
In 1290 komt Arnoud nog voor in oorkondes, maar met enige zekerheid kan worden aangenomen dat hij voor 12 mei 1291 overleden is[2]. Hij was getrouwd met ene Johanna of Janne van wie hij zeker twee zoons had: 
VAN AMSTEL, Arnoud (I13309)
 
60 - Overeenkomst van de abdij met Steven van Zuylen van Nijevelt betreffende de regeling van het wederzijdse gebruik van de beide helften van het goed Overdevecht, 1491 (90v-92r);
85-2 Laurensabdij van Oostbroek te De Bilt


18d Willem, hertog van Gulic, graaf van Valkenborch, heer van Monyoye, als voogd van zijn oudsten zoon Willem van Gulic, hertog van Gelre etc, erkent schuldig te zijn aan heer Willem, heer van Bronchorst, 10800 oude schilden, waarvoor hij hem de tol te Nymeghen overgeeft.
Oorspr. (Inv. No. 30d ), met de ten dele beschadigde zegels van heer Alart, heer van Bueren, Heynric van Wysch, heer Wouter van Ysendaeren, heer Heynric van Homoet, heer Arnt van der Lawyc, heer Willem van Drueten, heer Sander van Voshem, heer Henric van Krieckenbeke en heer Heynric van Steenberghen, proost te Zutphen; de zegels van de oorkonder, heer Didderic van Bronchorst, heer van Batenborgh, Gysebrecht van Bronchorst, heer van Borclo, Steven, heer van Zulen, heer Gherit, heer van Weerdenbergh, en Peter van Steenberghen zijn verloren.
Datering: 1372 Augustus 20 (des Vridaeghs na onser Vrouwendach Assumpsio)
Zie ook
Toegang 0381, Inv.nr. 30d


Akte van magescheid tussen de erfgenamen van Derick van Haefften en Johan van Rossem, heer tot Broichuyssen, over de nalatenschap van heer Reyner van Broichuysen, ridder, 1539. 1 charter en 1 stuk
N.B. Met notarieel afschrift van de akte van magescheid tussen Steven van Sulen van Nyevelt, heer tot Broechuysen, ridder, zijn vrouw Walraven van Broichuysen ter eenre, en Agneess van Broichuysen ten andere, beiden dochters van wijlen heer Reyner, heer tot Broichuysen, ridder, en Ermgard van Gruysbeeck, 1497.


Willem, heer van den Berg en van Bylant, ridder, getuigt dat Dirk en Gerrit Benebergh, gebroeders, en Arnt die Vrieze het regt van losse of, een stuk lands bij Wijke hebben opgedragen aan Symon van Sculenborgh. Getuigen zijn Frederik van den Berg, heer Willems zoon, Steven van Zulen, heer Johans zoon, Arnt Riperbant
Datering: 1375 januari 6 (Int jaer ons Heeren dusent driehondert vive ende tseventich op druttiende dach Epifania Domini)
NB: Het inventarisnummer is gelijk aan het regestnummer. Zie Cartularium (inv.nr, 976) 39.
Toegangsnummer:
0314 Klooster Bethlehem bij Doetinchem
Bekijk archieftoegang:
Klooster Bethlehem bij Doetinchem 
VAN ZUYLEN VAN NIJEVELT, Steven (I11605)
 
61 -1382: Lijftocht van Reineke, bastaard van Zweder van Abcoude, gehuwd met Hendrik van
Zuidoord Govertsz., op 80 oude franken jaarlijks, 1 fol. 220. 
van Abcoude, Sweder II (I17810)
 
62 -20/2 1659 Maychjen, get. Jan Tukker Teunisz zijn schoonvader en Glo richje Tukker -18/8 1661 Maychjen, Jannichje Tuckers, Teunisie Jacobs zijn moeder -23/8 1663 Jacob, Teunisse zijn moeder, Arie van Rossum zijn broeder -4/2 1666 Jan, Glorychje, Stynjes suster en Arien Jacobs 1657 Pinxteren [dtb Tull&Waell] na mondelinge attestatie van Ds. Bosch eccl. in Hagesteyn toegelaten als lidmate Stijntjen Jans Tukker hvr. van Gerrit Ja cobsz van Rossum
(RHC Zuidoost Utrecht)

Procuratie - om voor de gerechten van de Bemuurde Weerd en Pylsweerd ten
behoeve van Mayghen Cornelis van Rossum, laatst weduwe van
Cornelis Morren van Hardevelt, in leven molenaar te Utrecht
afstand te doen van hun aanspraak als erfgenamen op de helft van een
huis en erf en van een korenwindmolen met toebehoren genaamd
De Covel, westzyde Bemuurde Weerd en op 3 vierdeparten van 4
hond land einde Hooglandsesteeg, genaamd de Oude Merckt of
Kickvorsch te Pylsweerd, alles conform de arbitrale uitspraak
tussen partyen heden gedaan
Datering: 20-11-1666
Aktenummer: 212
Datum:20-11-1666
Soort akte: Procuratie
Geconstitueerde: Anthony Vernoy
Samenvatting: om voor de gerechten van de Bemuurde Weerd en Pylsweerd ten behoeve van Mayghen Cornelis van Rossum, laatst weduwe van Cornelis Morren van Hardevelt, in leven molenaar te Utrecht afstand te doen van hun aanspraak als erfgenamen op de helft van een huis en erf en van een korenwindmolen met toebehoren genaamd De Covel, westzyde Bemuurde Weerd en op 3 vierdeparten van 4
hond land einde Hooglandsesteeg, genaamd de Oude Merckt of
Kickvorsch te Pylsweerd, alles conform de arbitrale uitspraaktussen partyen heden gedaan
Ass:Jan Anthoniss Tucker, zoon van Jannichgen Jans
Notaris: S. VAN DEN AELPOEL
Constituant: Neeltgen Goyerts
Jannichgen Jans, dochter van Neeltgen Goyerts
Achternaam: Jannichgen Jans, dochter van Neeltgen Goyerts
overige kinderen van Neeltgen Goyerts en Peter Peterss Tucker
Gerrit Dickss Tucker
Anthonis Dirckss Tucker
overige broers van Gerrit en Anthonis Dirckss Tucker 
TUCKER, Jan Antonissen (I3814)
 
63 -20/2 1659 Maychjen, get. Jan Tukker Teunisz zijn schoonvader en Glo richje Tukker -18/8 1661 Maychjen, Jannichje Tuckers, Teunisie Jacobs zijn moeder -23/8 1663 Jacob, Teunisse zijn moeder, Arie van Rossum zijn broeder -4/2 1666 Jan, Glorychje, Stynjes suster en Arien Jacobs 1657 Pinxteren [dtb Tull&Waell] na mondelinge attestatie van Ds. Bosch eccl. in Hagesteyn toegelaten als lidmate Stijntjen Jans Tukker hvr. van Gerrit Ja cobsz van Rossum
(RHC Zuidoost Utrecht)

1660 [dtb Tull&Waell] lidmaten: Gerrit Jacobs van Rossum (bij: gestorven 30/4 1668) en Stijngen Jans Tukker zijn huisvrouw (bij: met att. vertrocken)

1668 5/5 [dtb Tull&Waell] begrafenis van Gerrit Jacobs van Rossum (diaconierekening


1676 29/4 [HUA NU053a017 nr.155] Cors Jansz Clarenborch (merk) won. Breu ckelen als x Aeffgen Jacobs van Rossum, Hendrickje Jacobs van Rossum wed. Jan Gerrits Verhagen, Gerrit Petersz van Schayck wonend aent Clapheck voor henzelf en vervangende hun broers en zusters, kinderen van Fychje Jacobs van Rossum verwekt bij Peter Splintersz van Schayck, de vrsz Clarenborch en Hendrickje van Rossum als speciale procuratie hebbende van Arien Jacobsz van Rossum won. Waell en van dhr Willem Romers burgemeester Vianen als voogden vant kint van Jan Jacobsz van Rossum, en Arien Jacobs van Rossum nog als voogd over de kinderen van Gerrit Jacobss van Rossum geassisteerd met Styntje Tuckers als moeder, al kinderen en kindskinderen van zal. Jacob Gerritsz van Rossum E - Gerrit Gerritsz van Staeckenborch, Anthony Gerritsz van Staecken borch en Aeffgen Gerritsz van Staeckenborch, kinderen en erfgenamen van zal. Gerrit Cornelisz van Staekenborch A - zij accorderen en schikken 'in der minne'
(RHC Zuidoost Utrecht)


Akkoord - over vorderingen over en weer Datering: 29-04-1676 Aktenummer: 155 Datum: 29-04-1676 Soort akte: Akkoord Rol: Genoemd Notaris: G.. VAN BYLEVELT Samenvatting: over vorderingen over en weer Aktedatum: 29-04-1676 Personen: (kinds) kinderen en erven van Jacob Gerritsz van Rossum: Eerste Partij: Cors Jansz Clarenburch Eerste Partij: Henrickje Jacobs van Rossum Eerste Partij: Gerrit Petersen van Schayck aen Clapheck Eerste Partij: kinderen van Fychjen Jacobs van Rossum verwekt door Peter Splintersen van Schayck Eerste Partij: kind van Jan Jacobsz van Rossum Voogd: Arien Jacobsz van Rossum Voogd: Willem Romers Eerste Partij: kinderen van Gerrit Jacobsz van Rossum Voogd: Styntje Tuckers, moeder Kinderen en mede-erfgenamen van Gerrit Cornelisz van Staeckenburch: Tweede Partij: Gerrit Gerritsz van Staeckenburch Tweede Partij: Anthony Gerritsz van Staeckenburch Tweede Partij: Aeffgen Gerrits van Staeckenburch Verwijzingen: procuratie d.d. 21-4-1676 voor notaris N.N. Delneft te Vianen Bijzonderheden: 2e party ook namens de andere mede-erfgenamen Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905

Inventarisnummer: U053a017 Huur en verhuur Aktenummer: 72 Datum: 17-02-1666 Soort akte: Huur en verhuur Notaris: D. WOERTMAN Personen: Verhuurder: Johan van Eyckelsbeeck Huurder: Gerrit Jacobsz van Rossum Huurder: Anthoni Gerritsz van Staeckenburch Borg: Cornelis Dircksz Coppell Borg: Aert Lauwerensz van der Wielen Onroerend goed: hoffstede met huys c.a. en 1 mergen boomgaert, 5 mergen bouwlant en 2 morgen uytterweert; Waelsche opstall off Waelsche weteringe Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905 Inventarisnummer: U065a001

Testament Aktenummer: 72 Datum: 29-06-1687 Soort akte: Testament Notaris: H. VAN WOUDENBERGH Personen: Testateur: Teuntien Ellis van Broeckhuysen Erfgenaam: Jacob Gerritss van Rossum, zoon van Gerrit Jacobss en Grietie van Broeckhuysen Bijzonderheden: op de last van levenslange alimentatie voor zyn moeder met seclusie van de momberkamer Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905 Inventarisnummer: U093a012 Procuratie - om afstand te doen voor het leenhof van de Roetert van aanspraken, vanwege plecht op land onder Schalkwyk, ge- kocht door Cornelis van der Voort, oud- burgemeester van Utrecht Aktenummer: 73 Datum: 02-05-1667 Soort akte: Procuratie Samenvatting: om afstand te doen voor het leenhof van de Roetert van aanspraken, vanwege plecht op land onder Schalkwyk, ge- kocht door Cornelis van der Voort, oud- burgemeester van Utrecht Notaris: J. VAN ALMELOVEEN Aktedatum: 02-05-1667 Personen: Mede?rfgenamen Jan Adriaenss van Pothuysen en Willempje Cornelis de Baack: Constituant: Gerrit Jacobss van Rossum, neef Constituant: Adriaen Jacobss van Rossum, neef Constituant: Jan Gerritss Verhagen Constituant: Peter Splinterss van Schayck Constituant: Cors Janss van Clarenburg Constituant: Jannichje Jans Tucker Constituant: haar onmondige kinderen Geconstitueerde: Gabriel van Boort Verwijzingen: plecht d.d. 18-3-1665 voor leenhof van de Roetert Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905 Inventarisnummer: U073a001
[[Niet verwerkt:
_NEW TYPE 1]] 
VAN ROSSUM, Gerrit Jacobsz (I3167)
 
64 .
.
.
30-10-1645: Hendrik Abrahamsz. van Osch bij overdracht door Gijsbert Hendriksz., zijn zwager, waarna overdracht aan Jacob Jansz. Spies voor Maaike Joosten, diens tante, 8 fol. 62v.
.
.
.
3-5-166.: Cornelis Jansz. Spies voor Jan Jacobsz. Spies, zijn neef, bij dode van diens vader, waarna overdracht aan Cornelis Gijsbertsz. Kaan, 8 fol. 62v. 
SPIES, Jacob Jansz (I3424)
 
65 .
.
.
Heb nog een trouwakte gevonden van een Jan Jansz Baily maar weet niet van wie deze is. Jan Jansz Baillij diversen van onderlinge trouwbelofte ontslagen type Trouwakte datumondertrouw 24-03-1657 Personen Bruidegom naam Jan Baillij patroniem Jansz woonplaats Geerweg type j.m. Bruid naam Catharina Jans woonplaats Oude Delft type j.
[[Niet verwerkt:
_NEW TYPE 1]] 
BAILLY (BAILE) (BALIEU), Jan Jans (I205)
 
66 .
.
.
Jacob Gerrits van Rossum is in Amsterdam getrouwd en heeft weer in Emmerich kinderen gekregen.
.
.
.
Er wordt nog een Jan van Rossum vermeldt in de Poorterboeken Amsterdam inschrijvingsdatum: 07-03-1646 naam: [van] Rossum, Jan beroep: Kleermaker plaats in bron: Emmerick plaats: Emmerik bronverwijzing: Archief 5033, inv.nr.2, p.333 Archief van de Burgemeesters: poorterboeken
waarschijnlijk nog kinderen: kind:, Gerritje doopdatum: 14-12-1636 kerk: Nieuwe Kerk godsdienst: Hervormd vader: Gerritsz, Jacob moeder: Maertes, Anna bronverwijzing: DTB 41, p.472 kind:, Marten doopdatum: 01-05-1640 kerk: Nieuwe Kerk godsdienst: Hervormd vader: Gerritsz, Jacob moeder: Martes, Annetje bronverwijzing: DTB 42, p.194 kind:, Pieter doopdatum: 14-06-1644 kerk: Nieuwe Kerk godsdienst: Hervormd vader: Gerritsz, Jacob moeder: Martens, Annetje bronverwijzing: DTB 42, p.415
[[Niet verwerkt:
_NEW TYPE 1]] 
VAN ROSSUM, Jacob (Jacobi) Gerrits (I3159)
 
67 .
.
.
PROTOCOL 558 (folio 111v.)
Johannes Spies alias Palsman en Aaltje ...[achternaam ont?breekt], echte?luijden promiserunt aan den Armen van Echtelt 57 gulden ad 6 percento en hebben daar voor verbonden seeckere huijsje met een boomgaartje in de buijrschap Oij kerspel Echtelt, oost Sint-Bastiaan en beneden de Swaan, vermogens obligatie bij die debiteuren en ge?rfde getuijgen op den 13? april 1697 beteec?kent. Geregistreert den 20? april 1697.
[Niet verwerkt:
_NEW TYPE 1]] 
SPIES, Johannes Hendrickse (I3500)
 
68 .


Dirk van Santen, gedetineerde in 1854 Rol: Gedetineerde Geboorteplaats: Vianen Jaar opname: 1854 Strafinrichting: Huis van Bewaring te Middelburg.


Beschrijving akte:
vermelding
nr. 819/1258 Dirk van Santen, 39 jaar oud, Vianen, dagloner, overgenomen en ingeschreven op 24-06-1854 Middelburg. op welke redenen ingebragt: Ambtenaar van het Kantongeregt Middelburg 24-06-1854, politie der Verorderingen. Vonnis Kantongeregt Middelburg: veroordeeld tot een geldboete van drie gulden en in geval van onvermogen straf van een dag. Bij experiratie van straf: 25-06-1854 Middelburg


Dirk van Santen, gedetineerde in 1854 Rol: Gedetineerde Geboorteplaats: Vianen Jaar opname: 1854 Strafinrichting: Strafinrichtingen te Middelburg.


Beschrijving Akte:
Dirk van Santen, gedetineerde in 1854 vermelding akte: Strafgevangenis Middelburg register 24-06-1854 nr 1258 Dirk van Santen. Vader: Aart van Santen Moeder: Hendrika Spies Geboorteplaats: Vianen Ouderdom: 39 jaar Lengte: 1 el, 8 p....en 1.... Voorhoofd: plat Aangezigt: vol mond: groot Kin: breed Kleur: bleek Ogen: blauw Haar: blond Gewone taal: Nederduitsch Bijzondere tekenen: pokdalig 
VAN SANTEN, Dirk (I3232)
 
69 .
Overlijden Willem Schouten, 05-01-1884 Overledene: Willem Schouten Overlijdensdatum: 05-01-1884 Overlijdensplaats: Vianen Aktedatum: 05-01-1884 Akteplaats: Vianen Partner: Echtgenoot van Jansje van Zanten Vader: Teunis Schouten Moeder: Antje Voorboom Opmerkingen: weduwnaar van Adriana Homburg Vader: Aart van Zanten Moeder: Dirkje Spies 
VAN ZANTEN, Jansje (I4576)
 
70 RUIJS, Balthus (I4974)
 
71 VAN SOEST, Rebecca (I3414)
 
72 VAN DEN BOGAERT, Agnes (I3427)
 
73 . Klaas Stolk en Fijgje Aerts en Annigje Cornelis. Boeken Giessen en Peursum. een van tweeling VERHAGE, Fijgje Huijberts (I3976)
 
74 .. GROESBEEK, Philippus (I1513)
 
75 .. ZUIJDERDUYN, Daniel Jacobsz (I6826)
 
76 .... Bastiaan en Neeltje Gerrits DIRCKS, Gerrit (I11474)
 
77 .... Harmens NIEUWLAND, Lijsbeth Abrahams (I12115)
 
78 .... Willemsen, dagloner en Jan Hendrik Jolink DIEPENBROEK, Aaltjen (I941)
 
79 ..........Iemants BAKKER, Cornelis Imansz (I3480)
 
80 .........Adriaens van Beijeren en Adriaen ....... van Beijeren VAN BEIJEREN, Teunis Joosten (I8607)
 
81 .........Cornelis VICTORIE, Barbar Cornelis (I6209)
 
82 ......Willems VAN CLAVEREN, Claes Willemsz (I6186)
 
83 .....Claesz en ................... VAN CLAVEREN, N.N. Willems (I6188)
 
84 .....Gerrits en Maria Jansdr en Maria Willeboorts SLINGERLANT, Aeltje Gijsberts (I8809)
 
85 ....lijkje Jans Mol STERCK, Jacomijntje Cornelis (I12897)
 
86 ....van Blanck en Annitge Hollants. Gedoopt in de Grote Kerk VAN DER VALCK, Cornelia (I5032)
 
87 ...Ariens Boel, Willem Laurents en Anna Laurents BOEL, Inghe Gerrits (I4634)
 
88 ...Leenderts Lodder en Jacomina Witte DE GRAAF, Cornelis Rijks (I4776)
 
89 0 jaar HULSTIJN, N.N. (I10982)
 
90 0 jaar oud OTTEL?, Laurina Carolina (I5051)
 
91 0 jaar oud BLOKPOEL, Willemina Catharina (I5054)
 
92 0 jaren DE GRAAFF, Pieter Lambertus (I9075)
 
93 0 jaren VAN DER BOON, Cornelia (I7178)
 
94 1 hoymaent 1486
Janne Vanlanghemeersch X Magdeleenen Vanthuenebrouc fa Joos hem thebbene alzulke leenen ende erfachticheden daeraf Jan erfachtich was ten angane van desen huwelicke, Magdeleenen kreeg van haar vader Joos een goed in Wielsbeke groot onder leen en cheyns 19 bunderen

4 december 1486
Joos Vanthuenebrouc, Kortrijk verkoopt aan Janne Vanlanghemeersch een huus int Leystraetkin tussen Ghyselbrecht Vanwelcenes en wed Rugger Vandendale. Jan Vanlanghemeersch X Magdeleenen Vanthuenebrouc fa Joos voors is ten vullen betaelt van Joos Vanthuenebrouc

20 decembre 1502
Madelene Vanthuenebrouc wed Jan Vanlanghemersch is schuldig aan Guillame Letailleu, Doornik ten live van Loyset en Maeriette Vancaloen fs Loys, Kortrijk bezedt op huer huus inde Ryselstrate tussen Jan Desperchins en Daniel Vandenberghe

25 sporcle 1502
Heinderic Vaneecke fs Jans huurt aan Magdaleene Vanthuenebrouc haer goedt in Nieukerke 61 ghemeten, buur Jacop Deckers, Magdaleene heeft te hueren behouf den zoldere boven der slaapcamere vanden woenhuuse, borg Vincent Deleenknecht fs Joos en Jan Dewitte fs Jans, Rumbeke

19 meye 1503
Magdeleene Vanthuenebrouck wed Jan Vanlanghemersch verkoopt aan Jan Devoldere 1/2 huus inde Riselstrate tussen Jan Desperchyns en Daneel Vandenberghe

29 meye 1503 Ordonnantie
Kerspossels Vanscorisse X Magdeleene Vanthuenebrouc

 
VAN TEUNENBROEK (VAN THEUNENBROUCK), Magdalena (I15945)
 
95 1 maand ELICH, Adriana Petronella (I6318)
 
96 1 maand geleefd DE GROOT, Rosina Cornelia De Groot (I6077)
 
97 1 Nieuwenhoorn; 17-04-1821 Aktenummer: 1 Huwelijksdatum: 17-04-1821 Huwelijksplaats: Nieuwenhoorn Bruidegom: Hugo Vermaas Bruid: Johanna Katharina Groesbeek Vader bruidegom: Leendert Vermaas Moeder bruidegom: Arentje van der Sluis Vader bruid: Johannes Groesbeek Moeder bruid: Judith de Zoete Opmerkingen: akte 1 Toegangsnummer: 093 Gemeente Nieuwenhoorn (1811-1936) Inventarisnummer: 416 Gezin F511
 
98 1 van een drieling DE FLUITER, Jannetje (I15066)
 
99 1 van een drieling DE FLUITER, Cornelis (I15067)
 
100 1 van een tweeling DEN HEETEN, Dievertje (I13742)
 

      «Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 255» Volgende»


Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.1, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2021.

Gegevens onderhouden door Vink.

Flag Counter