STAMBOOM VINK


Print Voeg bladwijzer toe

Aantekeningen


Stamboom:  

Treffers 201 t/m 250 van 12,714

      «Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 255» Volgende»

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
201 1e voorstel 15-11-1739, 2e voorstel 22-11-1739, 3e voorstel 29-11-1739 Warmond Gezin F1513
 
202 2 kandidaten gevonden als ouders van Cornelia:

Hendrick Andries met Beertje Cornelis Vermeer: Cornelia 05-09-1697 Zoelen en Hendrick Jans met Geertjen Gijsberts: Cornelia 12-12-1706 Zoelen 
Hendricks, Cornelia (I10452)
 
203 2 maanden oud BLOKPOEL, Hermanus Hendrik (I5046)
 
204 2 maanden oud BLOKPOEL, Hendrik Jacobus Cornelis (I5056)
 
205 2 maanden oud VAN BREEMEN, Pieter Leonardus (I6984)
 
206 2 Spijkenisse; 12-01-1867 Aktenummer: 2 Overlijdensplaats: Spijkenisse Overlijdensdatum: 12-01-1867 Overledene: Johanna Katharina Groesbeek Partner: Hugo Vermaas Vader: Johannes Groesbeek Moeder: Judith de Zoete Opmerkingen: tijd 22.00 uur, akte 2 Toegangsnummer: 101 Gemeente Spijkenisse (1811-1920) Inventarisnummer: 251 GROESBEEK, Johanna Catharina (I1518)
 
207 2, Akte van huwelijksvoorwaarden door hertog Hendrik I van Brabant en graaf Willem I voor Machteld en Floris, hun dochter en zoon, waarbij de medegave bepaald wordt op 2.500 mark keuls en de huwelijksgave op 500 pond Hollands jaarlijks uit de Riederwaard, de hof van Haarlem en Aarlanderveen. 1214 nov. 5 1 charter VAN BRABANT, Hendrik I (I12699)
 
208 2-2-1559: Cornelis Anthuenisz., onmondig, oom: Cornelis Cornelis Doensz., bij dode van zijn
vader Anthuenis Cornelis Doensz. (L.H. 128, cap. Arckel, fol. 35v).
1-3-1575: Cornelis Cornelis Doensz. bij dode van zijn broers zoon Cornelis Anthuenisz. (L.H.
133, fol. 8).
 
DOENS, Antheunis Cornelis (I17968)
 
209 2-7-1707 Sijmen Buddingh, won. Veenendaal, accordeert voor 2 ducatons wegens boete omdat hij als herbergier heeft verzwegen het mestrekken ten zijnen huize door ene Michiel van Bilten. (Bron: RHC ZuidOost Utrecht)

14-12-1714 Lambert Vonck, ontvanger van het huisgeld, accordeert wegens Claas van Snoekeveld, zoon van Jan van Snoekeveld voor 12ducatons verbeurd wegens vechten met Arnoldus Buddingh, zoon van Sijmen Budding op 23-10-1714 in Veenendaal. (Bron: RHC Zuidoost Utrecht)

30-4-1721 Willem Lambertsz van Hardevelt verklaart wegens Cornelis Berentsz te zijn geaccordeerd voor 15 gl wegens vechten met de zoon van Sijmen Budding in Veenendaal ten huize van de wed. Wouter van Manen.
 
Budding, Sijmon (I18121)
 
210 2/12/1534
Geryt Smyt en Johan die Koenynck, schepenen van Ghent, verklaren dat schepen Derick van den Wall, aan wie op verzoek van Claes Bruenholt, als gemachtigde van het Sint-Nicolaas Gasthuis te Nijmegen, door richter Peter van Mulicum het vellen van een vonnis was opgedragen, in hun aanwezigheid beslist heeft dat de rentmeester van het voornoemde gasthuis als vanouds een erfjaarrente van 6 gulden zal mogen beuren uit een erf en goed genaamd ‘Dat Kleynedaell’, gelegen in de Erlinchem [Erlecom] in het schependom van Ghent. 1534, op guedesdach nae Sente Katherinadach Virginis.
Dorsale aantekening [rechts boven] ‘485’ / [rechts dwars] ‘desen bryff hoert by den erffbryf / van ses gld jaers yut Clynd[…] / clocken van Ghent’
Zegel Bezegeld door de schepenen Geryt Smyt [zegel beschadigd] en Johan die Koenynck.
Archiefnummer 1399
Archiefnaam Sint-Nicolaas Gasthuis
Inventarisnummer 144
Sint-Nicolaas Gasthuis, inv.nr. 144
 
van Mulickum, Peter (I17391)
 
211 20 april 1649 zijn in den echten staet bevesticht Gerrit Metman ende Elisabeth Jans. Coram Quint substituut schout, van Wijck ende Roest schepenen. Gezin F189
 
212 20-12-1591: Teunis Jansz. Peeck na overdracht Frans Henricsz. (L.U. 98, fol. 191)


. 5-4-1623: Teunis Jansz. Peeck belast het leen met 800 gulden ten behoeve van Mechteld - en Maria Coenraet van Heterendochters als erfgenamen van hun moeder Jannicke Cornelis, wegens
vervallen landpachten, waartoe hij op 28-3-1623 voor het gerecht van Haghensteyn zijn zoon Jan machtigt (L.U. 100, fol. 173).


24-9-1625: Jan Theunisz. Peeck bij dode van zijn vader Theunis Jansz. Peeck (L.U. 101, fol. 36v).


28-1-1627: Jan Theunisz. Peeck te Haghesteyn belast het leen ten behoeve van jonkvrouwe Beatrix de Wael van Vronesteyn te Utrecht met een jaarrente van 30 karolus gulden, te lossen met 500 gulden (L.U. 101, fol. 106v). 2
(bron: Hogenda) 
PEECK, Theunis Jans (I11685)
 
213 20-4-1479: Lijftocht van Jutte, dochter van Melis uten Eng, gehuwd met Zweder van Culemborg, op de Brede, 4775 p. 77.


23-7-1466: Lijftocht van Jutte, dochter van Melis uten Eng, gehuwd met Adriaan Valkenaar,
4773 fol. 35, 4775 p. 121. 
UYTEN ENG, Juta Melysdr (I12634)
 
214 20-4-1479: Lijftocht van Jutte, dochter van Melis uten Eng, gehuwd met Zweder van Culemborg, op de Brede, 4775 p. 77.


6-8-1533: Lijftocht van Janna, dochter van Jan Taets van Amerongen, gehuwd met Melis uten
Eng, en na haar dood Bernard, zijn natuurlijke zoon, 4776 fol. 78.
24-11-1543: Melis uten Eng, te komen op Filippa, oudste dochter van Melis uten Eng Bernardsz., zijn neef, 4776 fol. 78.
134
1-6-1551: Gijsbert Pieck voor Filippa, oudste dochter van Melis uten Eng Bernardsz., 4776 fol.
78v.
19-9-1556: Willem van Culemborg en Rijsenburg, heer van Rijsenburg, voor Filippa uten Eng
met ledige hand, 4776 fol. 78v.
18-4-1570: Anton van Lennep voor Filippa uten Eng met ledige hand, 4778 fol. 77v-78.
2-6-1615: Steven Brunings, rentmeester van St. Pieter te Utrecht in het land van Buren, attesteert
voor deken en kapittel, dat Filippa uten Eng in 1562 voor Cornelis van Lichtenberg ? 50.-
19-4-1481: Zweder van Culemborg, 4775 p. 77.
14-4-1489: Bernard uten Eng voor David uten Eng, zijn zoon, bij dode van Aleid, diens moeder,
die aankwam van Zweder, haar broer, 4775 p. 77.
28-4-1506: David uten Eng, hernoemd tot Melis, 4775 p. 77.
6-8-1514: Melis uten Eng bij dode van Bernard, zijn vader, 4775 p. 77.
13-7-1515: Lijftocht van Janna, dochter van Jan Taets van Amerongen, gehuwd met Melis uten
Eng, op 54 Hollandse guldens uit de Brede en het land op Rietveld, 4775 p. 78.
28-5-1550: Frederik uten Eng volgens testament van Amelis uten Eng, 4777 fol. 94 (met de
Brede).
28-11-1566: Frederik uten Eng mag overdragen aan Gijsbert van Hardenbroek, 4777 fol. 94
(Brede).
20-4-1570: Anton van Lennep voor Frederik uten Eng met ledige hand, 4778 fol. 77
(repertorium OP DE LENEN VAN DE HOFSTEDE CULEMBORG,
1251-1648 (1669)


10-7-1500: Bernard uten Eng voor Melis, zijn bastaard, bij overdracht door Margaretha, dochter
van Adriaan Valkenaar, 4776 fol. 176.
21-12-1528: Bernard uten Eng, bastaard, voor Melis, zijn broer, die onnozel is, 4776 fol. 176.
3-8-1531: Melis uten Eng Bernardsz. voor Melis uten Eng Bernardsz. de jonge, zijn neef, bij
overdracht door Otto Jan Splintersz. voor Melis uten Eng, onnozel, die daarom onderhouden
moet worden bij de cellebroeders te Utrecht, waarna overdracht aan Bernard uten Eng, bastaard,
die al jaren gebruikte, 4776 fol. 176.
4-12-1532: Bernard uten Eng maakt aanspraak, 4776 fol. 176.
7-12-1533: Bernard uten Eng, bastaard, bij dode van Melis uten Eng, bastaard, na decreet, 4776
fol. 176.
4-8-1536: Jan Jansz. te ?t Goy bij overdracht door Bernard uten Eng, bastaard, 4776 fol. 176v


16-4-1509: Melis uten Eng Melisz. voor Bernard uten Eng Bernardsz., te lossen met f 600.-
Filips, 4776 fol. 14.
4-9-1518: Guillaume Provost voor Margaretha, natuurlijke dochter van Gerard, heer van
Culemborg, weduwe Dirk van Steenbergen, bij overdracht door Melis uten Eng Melisz. voor
Bernard uten Eng Bernardsz., 4776 fol. 14 
UYTEN ENG, Melis (I13483)
 
215 20-5-1624: Willem de Montenegro ook voor Cornelis, Dirk en Cruseda de Montenegro, gehuwd
met Jacob Jansz., zijn broers en zuster, en de kinderen van Maximiliaan de Montenegro bij dode
van Jan, hun vader, waarna overdracht aan Samuel Lontius, 27/2 fol. 48v-49
bron: LEENHOVEN VAN DE HEREN VAN VIANEN,1292-1666

355A. 12 morgen (1420: in de Haag; 1588: zowel binnen als buitendijks; strekkend van de Lek tot de Haagwetering; 1454: naast Willem Ben), boven (1420: de leenman; 1515: Aafje Blote; 1538: Geertruida Blote en Lambert Maasz.; 1585: executeurs van Herman Antonsz. of het manhuis van Vianen; 1608: mr. Jan van Montenegro), beneden (1420: erven Herbaren; 1515: erven Lambert Gijsbertsz.; 1538: de natuurlijke zoon van Lambert Maasz.; 1585: Amelis van Bronkhorst (!); 1588: van de Boekhorst; te den Haag; 1608: Joost Bakker Cornelisz.; 1622: van Grovestein).
bron: LEENHOVEN VAN DE HEREN VAN VIANEN,1292-1666

10-7-1594: Koenraad van Heteren voor Arnoutje Arnoutsdr. bij overdracht door Jan van Montenegro, 26 fol. 27.

24-11-1586: Johan de Montenegro, chirurgijn, bij overdracht door Koenraad van Heteren voor Sandrina, bastaard van Brederode, weduwe Pedro de Tordesillas, 25 fol. 80v-81. 10-12-1618: Jan de Montenegro krijgt waard en boomgaard ten eigen, 27 fol. 34v

8-6-1587: Johan van Montenegro voor Adriana, weduwe Gerard Cornelisz., bij overdracht door IJsbrand Pietersz. te Lakerveld, 25 fol. 88. 19-6-1587: Ignis Gijsbertsz. bij overdracht door Jan de Montenegro voor Adriana, weduwe Gerard Cornelisz., te Lakerveld, 25 fol. 90v. 14

(18-6-1597: Bernardijn de Montevaldono voor Bartholomeus de Meester bij overdracht door Bernard Sas, drost en schout van Montfoort, dijkgraaf van de Lopikerwaard, voor Jonatas van Duizel voor Johanna Sas, 26 fol. 79v-80v)

5-3-1609: Gerard van Rijsenburg, maarschalk van het Nederkwartier van Utrecht, voor Wilhelmina van Hardenbroek, zijn vrouw, bij overdracht door Bernardijn de Montenegro, advokaat bij het Hof van Utrecht, voor Wilhelma van Heumen, waarna overdracht aan Gijsbert van Hardenbroek van de helft, 26 fol. 206-207?

 
de Montenegro, Jan (I1215)
 
216 20-9-1486: Bernard uten Eng, zwager van de leenheer, voor Bernard, zijn zoon, bij overdracht
door Hendrik van Ophusen voor Margaretha, dochter van Adriaan Valkenaar, met lijftocht van
Jutte uten Eng, haar moeder, tenzij Margaretha kinderen krijgt, en jonge Bernard uten Eng zal
Willem uten Eng, zijn broer, jaarlijks 20 gouden Franse schilden geven, bevestigd door
Gozewijn van Bemmel, gehuwd met Margaretha, op twee kampen in Bemmel, genaamd de
Zoenen roeden, groot 12 morgen, 4775 pp. 122-123.
1-5-1499: Jan van Darthuizen voor Elisabeth, dochter


6-8-1514: Melis uten Eng bij dode van Bernard, zijn vader, 4775 p. 77. 
UYTEN ENG, Bernard (I15745)
 
217 20-9-1746 Anthonij van Ravenswaaij acordeert voor 200 gl wegens begane excessen met Bernardus Veenendaal ten huize van Jan Bouman en Hendrik Maarseveen etc gepleegd op 24-8-1746 in Veenendaal
(Rhc Zuidoost Utrecht Rhenen)


Procuratie, 1752
Aktenummer 22
Samenvatting Akte


Johannes Veenendaal en zijn vrouw Trijntje Rosch, Bernardus Veenendaal en zijn vrouw Willemeijntje van Schuijlenburg, alsmede Cornelis de Cruijff en zijn vrouw Johanna Veenendaal, allen wonende in Stichts Veenendaal, machtigen hun moeder en schoonmoeder Jannigje van Ravenswaaij, weduwe van Barent Veenendaal, wonende in Stichts Veenendaal, om aan Aelbert Willemsen over te dragen drie vierde deel van de helft van een weiland, groot vier hond, gelegen achter de kerk in Veenendaal, publiekelijk verkocht op 18 december 1750 in Veenendaal. Datum Akte 1752-04-24. Notaris Jan Smith


Procuratie, 1753
Aktenummer 46
Samenvatting Akte


Johannis Veenendaal en zijn vrouw Treijntje Rosch, Bernardus Veenendaal en zijn vrouw Willemeijntje van Schuijlemburg en Cornelis de Cruijff en zijn vrouw Johanna Veenendaal, alsmede Jochem de Bijll en Johannis de Kuijper als voogden over Paulus Veenendaal, minderjarige jongeman, wonende in Stichts Veenendaal, machtigen Jannigje van Ravenswaaij, weduwe van Barent Veenendaal, moeder en schoonmoeder van de eerste comparanten, om 700 gulden te lenen en daarvoor een hypotheek in te stellen op het huis, hof, schuur en erf, dat zij samen bezitten en door de moeder bewoond wordt, gelegen in de Kerkstraat in Stichts Veenendaal, oostwaarts de Veengrift, westwaarts Jan Boonsaijer, noordwaarts Hendrik Heij en zuidwaarts Johannis de Kuijper en erfpachtplichtig aan Johan Cauwen te Utrecht.
Datum Akte 1753-04-02
Notaris Jan Smith


1-10-1766 Akte van seclusie van de weeskamer dd. 4-2-1766. Barnardus Venendaal x Willemijntje van Schuijlenburg, nomineren de langstlevende
(Bron: RHC Zuidoost Utrecht) 
VAN VEENENDAAL, Bernardus (I3865)
 
218 202 uitkoop 28-jun-1622
Datering: 28-jun-1622
Aktesoort: uitkoop
Aktenummer: 202
Notaris: Jan Lz. Schouten
Akteplaats: Rotterdam
Inhoud:
Cornelis Pietersz Stolwijck
Ommoorden, en
Dirck Cornelisz Kater,
beiden namens hun moeder resp. zuster
Commertgen Cornelisdr, weduwe en boedelhoudster van
Pieter Cornelisz Stolwijck, treffen een regeling met
Cornelis Cornelisz Cleywech, weduwnaar van
Marritgen Pietersdr
Bleyswijck, (welke laatste een dochter was van
Cornelis Pieters Stolwijck en Commertgen Cornelisdr)
betreffende het erfdeel van
Marritgen Cornelisdr, dochter van partij onder 9 en 10
die haar als kleindochter van de overleden
Pieter Cornelisz Stolwijck toekomt. 
CLEIJWECH, Cornelis Cornelis (I12239)
 
219 21-1-1667 Rijck van Hooft en Aert Boonsaijer, vader en momber van Anna Geertruijt, verwekt bij Geertruijt van Hooft, voor zichzelf en namens Joannes Henckelius, man en voogd van Christina van Hooft, mitsgaders Maria en Johanna van Hooft, kinderen en erfgenamen van Claes Rijcken van Hooft en Elisabeth van Beijnem, constitueren Cornelis Harmansz, procureur te Buren contra Anna Willems, wed. Dirck Rijcken van Hooft.
(RHC Zuidoost Utrecht) 
Boonsaijer, Aert Adriaens (I18147)
 
220 21/1/1530
Ligging Lent
Cornelis van Braeckell verkoopt aan Bartholomeus die Clair Jacopssoen een erfjaarrente van 12 Philipsgulden, geldende op St. Philippus en Jacobsavont, die hij jaarlijks ontvangt van Derick van Lenth Geritssoen uit 2 kampen land, den Vorsten kamp en die Oplaech genaamd, gelegen in het kerspel van Lenth op de uiterwaard buitendijks in het ambt van Oeverbetouwe, hun toegekomen bij magescheid van zijn oom Jacob van Althoesden ; t.o.v. Rijck van Muylickom en Ghysbert van Bueren, erfpachters in de Oeverbetuwe.
Zegel Zegels in groene was.
Archiefnummer 1
Archiefnaam Stadsbestuur Nijmegen
Inventarisnummer 4166
Stadsbestuur Nijmegen, inv.nr. 4166
 
van Mulickum (Mylicom), Hendrick (I17362)
 
221 213. 19-2-1687
Lambert Jansz., als man en voogt van Marigje Jans, Cornelis Jans en Metjen Jans, kinderen van zalr. Jan Jans Jordens, betreft seeckere hofstede aan de Diefdijk, item 4 morgen lant van de gerechte van Acquoy, gecomen van voorn. Jan Jans Jordens, gelegen in de Kirckerhoeck gemeen met de wedu van ofte erfgenamen van Gerrit Damen in 8 morgen op Acquoy 
VERHOEF, Lambert Jans (I4799)
 
222 22-10-1900 getrouwd in Utrecht Gezin F5092
 
223 22. 11-06-1594. Yeffgen Heyndricksdr weduwe Jan Cornelisz Poort met haar voogd Jacob Reymbrantsz schuldig aan de weeskinderen van Joris Doensz daar moeder af is Maertgen Lenertsdr een jaarl. losrente van 2 gld de penning 14 met waarborg haar huis en erf op de Achterweg, belend
Z Tobias Gerritsz en N Crijn Heyndricks. Kanttekening: 02-11-1598afgelost met verlopen rente met kennis van Gerrit Dircksz van der Wolff en Jan Dircksz van Coolen

36. 11-12-1595. Tobias Gerritsz zeevarende man schuldig aan de weeskinderen van za Aryen Willemsz Penning daar moeder af is Lyesgen Aryensdr een jaarl. losrente van 2 gld 17 st (hoofdsom 39 g 18 st). Waarborg zijn huis en erf op de Achterweg, belend Z Maertgen Jansdr weduwe Gerrit Meesz en N Yeffgen Heyndricksdr weduwe Jan Poort. Borgen
Cornelis Gerritsz cagenaer en Jochem Stoffelsz zeevarende man
(Bron: De weeskamer van Schiedam
Een sociale instelling
als verstrekker van microkredieten
in de vroege Gouden Eeuw
Marielle Malestein en Gonneke Willemsen)
 
POORT, Jan Cornelisz (I2925)
 
224 23-10-1454: Steven van Raaphorst met lijftocht van Adriaan van Raaphorst, zijn vader, 4773 fol.
1, 4774 fol. 1.
26-7-1455: Albert van Raaphorst met lijftocht van Adriaan van Raaphorst en Agnes van Nijeveld, zijn ouders, 4773 fol. 1v, 4774 fol. 1v
(Repertorium Culemborg) 
VAN RAEPHORST, Adriaen (I15758)
 
225 231 Brielle; 06-11-1587 Dopeling: Claes Vader: Claes Cornelisz Block Moeder: Maritge Jans Getuige: Jan Lenaerts Ydeken Engels Doopdatum: 06-11-1587 Akteplaats: Brielle Toegangsnummer: 135 Hervormde Kerk Brielle Inventarisnummer: 110 Aktenummer: 231 Bron: NDG Kerk
[[Niet verwerkt:
_NEW TYPE 1]] 
BLOCK, Claes Cornelis (I335)
 
226 235v. 13-01-1725. Aaltgen Arentsdr. (Ploij) weduwe Jacobus van Geervliet wonende alhier is schuldig aan Stoffel Voogd oud schepen dezer stede 350 gld wegens geleend geld te lossen met 25 gld per jr tegen een rente van 4? % per jr. Waarborg de opstal van een huis en erf gelegen teijnde de Kerksloot, belend W Dominicus Haffner, O ?s-heren sloot, Z Christiaan van Gorp en N ?s-heren straat. Kanttekening 23-02-1760. Is vertoond de originele rentebrief van het capitaal hier nevens gemeld, hebbe nde in dorso van dezelve de volgende kwitantie: Wij ondergetekenden Ariaantgen Maatleen weduwe Stoffel Voogd voor de ene helft en Cornelis Voogd zo voor hem zelve en nog zich sterk makende voor zijn broer Leendert Voogd, beiden de enige kinderen van hun vader Stoffel Voogd tezamen voor de andere helft bekennen bij deze van het capitaal dezer schuldrentebrief ter somme van 350 gld met verlopen interest voldaan te zijn en consenteren derhalve dat deze ten protocolle zal worden geroyeerd. Actum 18- 02-1760 w.g. Cornelis Voogd, het merk door Ariaantgen Maatleen weduwe van NADERE TOEGANG 101 41 Stoffel Voogd zelf gesteld in presentie van Jan van Lijken nts publiek en overzulks alhier geroyeerd.
[[Niet verwerkt:
_NEW TYPE 1]] 
MAATLEEN, Ariaentge Leenderts (I2456)
 
227 24-11-1697 Substituut-schout van Deventer stelt in handen van het
gerecht het land van Aelbert van Ravenswaaij en Hendrick
van Vrekenhorst in Veenendaal, het land van de koster,
waarvan tegenwoordig eigenaar is Cornelis van Snoeckevelt,
een stuk land van Hesselseveen toekomende de kinderen en
erfgenamen van Reijnier van Huijssum, een stuk goed of
hofstede aan de Kerkewijk toekomende Gerrit Brantsz, een
stuk land gelegen bij de kerk, toekomende Gerrit Bolderman,
een perceel land voorheen gekomen van Hendrick Claesz,
waarvan tegenwoordig eigenaars zijn Helmert Gerritsz en
Rijck Gerritsz, dat deel van het Ruijsseveen dat op naam
staat van Jan Roelofsz, en een deel van het land
Spanjaertsgoed, toekomende Rutger Gerritsz
(RHC Zuidoost Utrecht)

13-8-1716 Akte van seclusie van de weeskamer dd. 4-12-1688. Hendrick Jansen van Vreeckenhorst x Geertje Egberts van Emmenes, won. Veenendaal, nomineren de naaste bloedvrienden. 
van Vrekenhorst, Hendrick Jans (I18280)
 
228 247v. 07-01-1667. Gerrit Andriesz. Macq gewezen commandeur op een brander schuldig aan Annetgen Gerritsdr. Preuvenaers weduwe een jaarlijkse losrente van 10 gld (hoofdsom 200 gld) tegen een rente van 5% te lossen met 25 gld per jr. Waarborg ee n huis en erf gelegen voor de Raem, belend NO Claes den Decker en Z Arie Dircksz. (rBreur, strekkende voor van de straat tot achter aan ?s-heren bansloot (rechterlijk archief schiedam)
[[Niet verwerkt:
_NEW TYPE 1]] 
MACK, Gerrit Andriesz (I2466)
 
229 25-9-1635: Pieter Hubrechtsz. van der Valck na overdracht door Willem Gauter namens
Adriaen van Hoogenhoeck.


15-11-1638: Leendert Philipsz. Roodenburch na overdracht door Pieter Hubrechtsz. van der
Valck.
(REPERTORIUM OP DE LENEN VAN VAN DE HOFSTAD POLANEN TE MONSTER, 1359-1770 )


Oud-notariele archieven Delft, Archiefnummer 161, Inventarisnummer 1925, Charternummer 3806
Soort akte schuldbekentenis
Datum akte 04-05-1625
Cornelis Pietersz Maasland
schuldenaar
Jan Jacobsz Langentaem
armenmeester
Maasland
Leendert Phillipsz Schinckelhouck
armenmeester
Maasland
Arij Claesz Trapper
armenmeester Maasland
Pieter Huijbrechtsz van der Valck
armenmeester Maasland
Armen Maasland
schuldeiser
Dirck Cornelisz Decker
noordbelending
Pieter Cornelisz
viskoper
Maasland huis en erf
Gaag Tot Commandeurspolder Molensloot 
VAN DER VALCK, Pieter Hubrechts (I9193)
 
230 26-dec-1641
Datering:26-dec-1641
Aktesoort:attestatie of verklaring
Aktenummer:73
Notaris:Leonard van Zijl
Akteplaats:Rotterdam
Standplaats:Rotterdam
Inhoud: Hillegont Jansdr van Deudecom, jongedochter van 21 jr, wonend op Delffshaven, verklaart op verzoek van haar familie dat zij in augustus j.l. na mooie woorden en schone (trouw)beloften zwanger is geworden van Goossen Thonisz Woel, de zoon van Thonis Woel.
Zij moet het stil houden voor haar ouders.
Hij brengt haar het Nieuwe Testament in een rijke uitvoering en huurt een kamertje voor haar in Delfshaven om tot mei a.s. te wonen.
Hij bezoekt haar daar en zij hebben geslachtelijke omgang.
Zij heeft nooit met iemand anders sexuele omgang gehad.
De akte is getekend door Hillegont van Ducom.

14 huwelijksvoorwaarden 03-feb-1642
Datering:03-feb-1642
Aktesoort:huwelijksvoorwaarden
Aktenummer:14
Notaris:Leonard van Zijl
Akteplaats:Rotterdam
Inhoud: Goossen Thonisz Woel, bijgestaan door zijn vader Thomas Gijsbertsz Woel, en Hillegont Jansdr van Deudecom, bijgestaan door haar zwager Abram Moth, wonend in de Rijstuijn, maken huwelijksvoorwaarden. Het eerste gebod is gisteren in de kerk afgekondigd. De vader van de bruidegom brengt 2000 gulden in en Abram Moth 1100 gulden voor zijn schoonzuster.
Indien de bruid en bruidegom zonder kinderen na te laten overlijden trekken Thonis Gijsbertsz aan de zijde van zijn zoon en Abram Moth aan zijn schoonzusters zijde eerst hun ingebrachte goederen uit de boedel, behalve als de bruid zwanger zou zijn. 
Woel, Gosse Theunis (I16916)
 
231 261, Akte van borgstelling door Gijsbert, heer van Amstel, voor de overeenkomst door Dirk van Brederode, ridder, zijn verwant, met graaf Floris V. 1292 feb. 7 1 charter
(Graven van Holland-Nationaal Archief)


Hij was de oudste zoon van Arnoud van Amstel, heer van Benschop en Noord-Polsbroek, heer van IJsselstein en maarschalk van de bisschop van het Sticht Utrecht en Johanna van IJsselstein. Gijsbrecht erfde deze titels van zijn vader. Hij trouwde rond 1280 met Bertha van Heukelom; uit het huwelijk werden zeven kinderen geboren: Arnold, Otto, Herberen, Johan, Willem, Agnes en een (naamloze) dochter. Hij nam de naam Van IJsselstein aan en veranderde het familiewapen, dat later ook het wapen van de stad IJselstein zou worden.
Gijsbrecht van IJsselstein kwam in problemen toen in 1296 enkele edelen Floris V, de graaf van Holland, wilden ontvoeren, maar zich genoodzaakt zagen de graaf te doden. Onder de samenzweerders waren Gijsbrechts oom (de door Joost van den Vondel onsterfelijk gemaakte) Gijsbrecht IV van Amstel en zijn eigen broer Arnold van Benschop; Gijsbrecht werd verdacht van medeplichtigheid. In de verwarring die door de moord was ontstaan, was de strijd tussen Holland en het Sticht opgelaaid, waarbij Gijsbrecht de kant van het Sticht koos. De Hollanders namen hem gevangen en belegerden het kasteel van IJsselstein, dat verdedigd werd door zijn vrouw Bertha. Na een jaar gaf ze zich over aan de belegeraars. Gijsbrecht was al zijn goederen kwijt. Uiteindelijk zouden ze toevallen aan de bisschop van het Sticht, Gwijde van Avesnes, de broer van de nieuwe graaf van Holland, Jan I van Henegouwen
Toen in 1308 Gijsbrechts oudste zoon Arnold trouwde met Maria van Henegouwen, de dochter van Gwijde van Avesnes kreeg Gijsbrecht zijn leengoederen terug. Gijsbrecht kreeg toestemming van de bisschop om in IJsselstein een parochiekerk te bouwen. Deze Sint-Nicolaaskerk werd in 1310 ingewijd. Zo groeide onder Gijsbrechts bestuur IJsselstein uit van een kasteel met wat boerderijen tot een stad.
Gijsbrecht overleed in 1342 of 1343 en werd door zijn zoon Arnold opgevolgd als heer van IJsselstein. Hij werd bijgezet in de door zijn kleindochter Guyote van IJsselstein opgerichte graftombe van de heren van IJsselstein in de Sint-Nicolaaskerk.
De problemen van Gijsbrecht van IJsselstein en vooral het beleg van zijn kasteel spelen de hoofdrol in het jeugdboek van C. Joh. Kieviet : Fulco de Minstreel, van Holkema & Warendorf, Amsterdam, 1892 
VAN IJSSELSTEIN (AMSTEL), Gijsbrecht (I13307)
 
232 261, Akte van borgstelling door Gijsbert, heer van Amstel, voor de overeenkomst door Dirk van Brederode, ridder, zijn verwant, met graaf Floris V. 1292 feb. 7 1 charter


Gijsbrecht III van Amstel (ca. 1200 - ca. 1252) was heer van Amstelland. Hij was een zoon van Gijsbrecht II van Amstel.
Gijsbrecht III huwde omstreeks 1230 met Bertha (Beerta) van Oegstgeest, met wie hij enkele kinderen kreeg, onder wie opvolger Gijsbrecht IV van Amstel en Arnoud van Amstel, stichter van het geslacht IJsselstein (zie - Gijsbrecht van IJsselstein)[1]. Gijsbrecht III huwde een tweede keer met een dochter van Albert van Kuyck, mogelijk Aleidis geheten, omstreeks 1240[2].
Gijsbrecht maakte deel uit van het 10 koppige ministeriaal van de bisschop van Utrecht. Hij sloot zich in de politiek bij Holland aan, en komt ook later voor onder de ?fideles et familiares? van de rooms-koning Willem II van Holland. Vermoedelijk is onder zijn bewind de dam in de Amstel gelegd, waaraan Amsterdam zijn naam ontleent. Hij is in 1247 getuige bij een overhandiging van een aantal landerijen door graaf Willem II van Holland aan een familielid te Delft. Deze landerijen worden later onder begeleiding van Gijsbrecht aan de Duitse orde verkocht. Eind 1251 komt hij samen met omstreekse boeren in opstand tegen Hendrik van Vianden, de bisschop van Utrecht. Deze liet daarop Gijsbrecht aan zijn benen achter ??n van zijn paarden binden op (16 juni 1252), en hem zo door Utrecht en omstreken slepen tot de dood erop volgde (dit volgens Th.A.A.M van Amstel).
Volgens (H. Brugmans en W.A. van Spaen) werd hij juist op 16 juni van dat jaar niet ver van Utrecht door de Stichtse troepen verslagen, en met zijn bondgenoot Herman V van Woerden gevankelijk, aan de bisschops paard gebonden, te Utrecht binnengebracht. Op aandrang van de roomsche-koning, die dezelfden dag in de stad was aangekomen, werden de gevangenen in vrijheid gesteld en werd de vrede gesloten. Vermoedelijk is Gijsbrecht nog in hetzelfde jaar overleden. 
VAN AMSTEL, Gijsbrecht III (I13311)
 
233 27
Samenvatting Akte
Meester Gerrard Volwens, chirurgijn te Veenendaal, verklaart het zoontje van zijn broer Bartholomeus Volwens en zijn vrouw, die voornemende zijn om in Maaslantsluijs te gaan wonen, te zullen onderhouden en opvoeden, als zij onverhoopt zouden overlijden en geen middelen achter zullen laten
Datum Akte 1696-05-07
Notaris Christoffel Boumeister 
VOLLEWENS, Gerrit Jans (I14652)
 
234 27-12-1736 Aart Tonissen van Ginkel, Emmigje Tonissen van Ginkel wed Abraham van Hees, Teuntje Tonissen van Ginkel, Wouter van Soest x Grietje Tonissen van Ginkel, en ook voor hun broer Cornelis Tonissen van Ginkel, mitsgaders de heer Melchior Wolfswinkel schout van Schepenzeel als gemachtigde van Jan van Ginkel en Neeltje van Ginkel, kinderen van Reijnier Tonissen van Ginkel, constitueren Jacob
vanden Doorslagh om te procederen tegen Gerrit ?? als principaal mitsgaders Hendrik Colfschoten en Heere Metman als borgen. (Bron: RHC Zuidoost Utrecht) 
METMAN, Heere Bastiaansz (I2584)
 
235 27-4-1620 "Simon Simonszoon van Heijningen, houtcooper, goede vrunt es beneffens Huich Cornelis den ouwen, bouman op Delffshaven tot medevoogt gestelt over Elisabeth nu out omtrent 12 1/2 jaren, nagelaten weeskindt van Balten Pietersz. van Vli et in sijn leven backer za. gewonnen bij Neeltgen Cornelisdr. Cuijc". Lesten Martij anno 1623 "Jan Baltens van Vliet is tot medevoocht gestelt over voorszeijde weeskind van zaliger Balthen Pietersz. van Vliet".


1-12-1631 "Mees Arents van Meerburch, l aeckenbereider is tot medevoocht gestelt over de goederen van Lijsbeth Baltens van Vliet, getrout met Willem Pelgromsz. ende dat in plaets van Huich Cornelis den ouden die overleden is". 3-8-1639 "Balthen Jansz. van Vliet is tot medevoocht gestelt ov er de goederen van de voorn. Lijsbeth....".


7-12-1640 "Jan Arents van Heijningen, schipper in A'dam, haar behoude grootvader ende Jacob Jansz. van Heijningen, ome, sijn voocht gestelt over Pel out omtrent 8 ende Trijntgen 11 jaers of daeromtrent, nag elaten kinderen van Lijsbeth Baltens van Vliet, gewonnen bij Willem Pelgrims van Assendelft". (G.A. Leiden, Voogdenboek C, fol. 111 (1614-1627)). 
VAN VLIET, Elisabeth Baltens (I4168)
 
236 27-4-1620 "Simon Simonszoon van Heijningen, houtcooper, goede vrunt es beneffens Huich Cornelis den ouwen, bouman op Delffshaven tot medevoogt gestelt over Elisabeth nu out omtrent 12 1/2 jaren, nagelaten weeskindt van Balten Pietersz. van Vli et in sijn leven backer za. gewonnen bij Neeltgen Cornelisdr. Cuijc". Lesten Martij anno 1623 "Jan Baltens van Vliet is tot medevoocht gestelt over voorszeijde weeskind van zaliger Balthen Pietersz. van Vliet". 1-12-1631 "Mees Arents van Meerburch, l aeckenbereider is tot medevoocht gestelt over de goederen van Lijsbeth Baltens van Vliet, getrout met Willem Pelgromsz. ende dat in plaets van Huich Cornelis den ouden die overleden is". 3-8-1639 "Balthen Jansz. van Vliet is tot medevoocht gestelt ov er de goederen van de voorn. Lijsbeth....". 7-12-1640 "Jan Arents van Heijningen, schipper in A'dam, haar behoude grootvader ende Jacob Jansz. van Heijningen, ome, sijn voocht gestelt over Pel out omtrent 8 ende Trijntgen 11 jaers of daeromtrent, nag elaten kinderen van Lijsbeth Baltens van Vliet, gewonnen bij Willem Pelgrims van Assendelft". (G.A. Leiden, Voogdenboek C, fol. 111 (1614-1627)). Bron: http://www.clvanrooij.nl/HuMo-gen_5.0/family.php?database=humo_&id=F1330527619&main_person=I2507
[[Niet verwerkt:
_NEW TYPE 1]] 
CUYCK, Neeltgen Cornelis (I916)
 
237 27v. 08-01-1695. Pieter Jansz. Rodenrijs bouwman gehuwd met Annetgen Willemsdr. Bijl voor 1/3e mitsgaders Arie van Leeuwen gehuwd geweest met Maartgen Willemsdr. Bijl mede bouwman als vader en voogd over zijn minderjarige kinderen voor 1/3e, k inderen en erfgenamen van Willem Cornelisz. Bijl verkopen Maartgen Dircksdr. die gehuwd is geweest met Pieter Willemsz. Bijl de voorz. 2/3e parten waarvan koopster 1/3e toebehoort van een huis en erf gelegen in de Vergroting, belend Z Jan Gielensz. O ostdorp en N Maarten Joostenz. van der Burch, strekkende voor van de straat tot achter aan het erf van de voorsz. Jan Gielensz., voor 250 gld die bij het leven van Willem Cornelisz. Bijl zijn ontvangen.
[[Niet verwerkt:
_NEW TYPE 1]] 
VAN RODENRIJS, Pieter Jans (I3140)
 
238 28-03-1693 Op vertoog van Berg-Ambagt alhier geproclameerd den 28 meert Teunis Jacobs Verkerk wednr van Noorloos met Marrigje Sijbranden den Sullen j.d. van Berg-Ambagt. Alhier getrouwd den 19 april 1693. Teunis 1e huwelijk met Gerrigje Jans. Gezin F550
 
239 28-10-1699: Frans Speelpenningh, voogd en voogdes respectievelijk Abraham Langstraat en
Neeltje Claes, bij dode van zijn vader Dirck Fransz. Speelpenningh.
REPERTORIUM OP DE LENEN VAN DE HEERLIJKHEID HEENVLIET, 1307-1725


Vermelding Frans Dirks Speelpenning: Op Belijdenis aangenomen 1717 Heenvliet


Extract uit een akte van voogdijstelling verleden voor schepenen van Heenvlket op 23/11/1740. Frans Speelpenning en Maria de Raad echtelieden wonende Heenvliet benoemen de langstlevende tot voogd en na overlijden langstlevende van zijn kant Jan Langstraat wonende Zuidland en van haar kant haar vader Kornelis de Raad en bij diens vooroverlijden haar broer Bastriaan de Raad wonende in de Uitslag van Putten en seclusie van de weeskamer.
Aktedatum: 19/06/1744
Aard van de akte:
voogdijbenoeming
Naam notaris: Jacob Villerius


Compareren: Teunis Rijke Gouwenaar wonend te Zwartewaal, Rochus Hendriks van Eik te Zwartewaal als in huwelijk hebbend Annetje Arens Luiendijk en Kornelis Luiendijk wonend in Oud-Beijerland, alle drie kindskinderen van Arie Luiendijk. Jacob van Roon te Zwartewaal als in huwelijk hebbend Machteldje Arens Luiendijk, Marijtje Arens Luiendijk te Zwartewaal wed. van Christiaan van Leur en Antonie van Welie te Brielle, in huwelijk hebbend Marijtje de Jong alle drie kindskinderen van Pi eter Luiendijk. Leendert Luiendijk te Hellevoetsluis, voor zich en zijn broer Abraham Luiendijk, Jacob Weiermans te Delft als in huwelijk hebbende Elisabeth Ruisraat en Antonie Wassenaar te Hellevoetsluis als in huwelijk hebbend Maria Ruisraat, beiden. kinderen va n Anna Luiendijk in leven huisvrouw van Adolf Ruisraat, Geertruid Kornelis Waterman te Brielle, weduwe van Alexander Hodgeson (Hutchison), Joost Luiendijk te Geervliet en Christoffel Smoor te Rockanje in huwelijk hebbend Lijsbeth Luiendijk, allen kin dskinderen van Joost Luiendijk. Klaas Langstraat te Brielle, mede voor zijn broers Jan Langstraat en Isaak Langstraat Frans Speelpenning te Heenvliet allen kindskinderen van Nicolaas Luiendijk Leendert Stellenaar te Zwartewaal, Willem Stellenaar te Brielle, Kornelis de Knecht te Nieuwenhoorn als in huwelijk hebbend Ariaantje Stellenaar, allen kindskinderen van Maartje Luiendijk Comparanten machtigen Willem Stellenaar en Jacob Weiermans in hun rechten als erfgenamen ab intestato van Lijsbeth Luiendijk, in leven huisvrouw van Sander Willems Laagland, gewoond hebbend en overleden te Zwartewaal. Getuige Lukas Fleuris. Aktedatum: 26-09-1736


Filip Vermaet bekent aan Dierk Mantintvelt een schuld van 250 car. g. wegens geleende en aangetelde penningen, die hij vier jaar na dato zal restitueren met rente onder verband van zijn huis en erf aan de noordzijde van het Marktveld, belend: o. Fran s Dierksz Speelpenning met zijn huis en w. de heer van Heenvliet met zijn huis, en van een huis met een schuur er achter mede aan de noordzijde van het Marktveld, belend: o. Pieter Filipsz van der Meer en w. Frans Dierksz Speelpenning elk met een hui s en erf, en van een tuintje binnen de stad, belend: o. de weg, n. de afgebrande erven, w. de boomgaard van Mr. Willem van der Cloot, z. de weg, en nog van 1 gem. 69 r. boomgaard in de Kerkhoek nr. 2 Datering: 14-01-1719


Pieter Zegersz van Heynsbergen, getr. geweest en erfgenaam van Stoffeltie Cornelis ?t Gilde, voor zichzelf en voor Schilleman Groenevelt, getr. met Neeltie Cornelis ?t Gilde, Ary Janse van Putte, getr. met Jannetie Cornelis ?t Gilde en Job Cornelisz ?t Gilde, kinderen en erfgenamen van hun vader Cornelis Jopse ?t Gilde, hebben verkocht aan Frans D. Speelpenningh 3 gem. 285? r. weiland in het Westeinde van de Haye buitendijks nr. 13A (vronen), welk weiland is genaast door Job Leenderse ?t Gilde v olgens akte van 31-1-1730 en aan hem getransporteerd voor 33 g. per gemet en een halve stuiver per gulden tot rantsoen Datering: 4-03-1730


Frans Dirksz Speelpenning, mede-erfgenaam van Maerten Franse gewoond hebbende en overleden te Heenvliet, voor een twaalfdepart gerechtigd in voors. erfenis tot 136 g. 13 st. 12_ p. volgens scheiding voor notaris Holland Valk van Blanken op 2-7-1707 ( waarvoor de voogd Huybert van der Hoet toen heeft aangekochtde helft in een obligatie van 250 g. t.l.v. het gemeneland van Holland en West-Friesland, staande ten comptoire van Brielle t.n.v. Frans Dirksz en Frans Bastiaensz d.d. 10-2-1710), transport eert aan Ida en Anna van der Hoet voors. obligatie Datering: 26-02-1721 Joris van Hoogwerff, oud-schepen van Brielle, pp. (akte van 5-2-1725 voor notaris Willem Vlaardingerwout in Delft) voor Louis Adriaen Kretschmar, kolonel van een regiment garders te voet, getr. met Catharina Phillippina Doublet, transporteert aan Fra ns Dirckse Speelpenning 2 gem. 212 r. weiland in Zuygershil nr. 15 voor 2 g. 1 st., gebruikt door de wed. van Isack Conindijk of nu Gerret Franse van der Linde Datering: 21-04-1725


Jan Vrijdag, pp. voor Jan Janse Kruyne, transporteert aan Frans Dirkse Speelpenning twee stukjes teelland samen groot 4 gem. 236 r. in de Haye buiten nrs. 5 en 6 (vronen) voor 362 g. Datering: 27-01-1727


Pillip Vermaat transporteert aan Frans Dirkse Speelpenningh een bouwvallig huis en schuur, genaamd het Kalkhok, op de Ring of Voorstraat, belend: w. het huis van voorn. Frans Speelpenning, o. het huis van Ary Pieterse Vermeer, n. de Rosmarinestraat, z. de Kaey, met 6 r. tuin achter de schuur, belend: z. de Rosmarinestraat, n. het tuintje van voors. Pillip Vermaat, o. de Achterweg en w. de tuin van de baljuw Boon, voor 80 g. contant Datering: 25-12-1727


Arnoldus Bex, koopman te Rotterdam, en Willem de Graaff, raad en vroedschap van Brielle, executeurs van het testament en voogden over de minderjarige erfgenamen van Gerard Slaats, transporteren aan Frans Dirkse Speelpenning 3 gem. 76 r. weiland in d e Haye buiten nr. 10 en 2 gem. 100 r. vronen aldaar in nr. 11 zowel wei als bos, samen voor 620 g. 2 st. 8 p. Datering:5-08-1734


Frans Dirkse Speelpenningh en Jan Langstraadt transporteren aan Maarten Vrij 5 gem. 91 r. weiland in de Gouwershoek nr. 28 voor 2 g. Datering: 17-08-1726


Frans Dirkse Speelpenningh transporteert aan Leendert van der Arent 6 gem. 124 r. weiland in Zuygershil nrs. 15, 16 en 18 voor 60 g. Datering: 24-09-1734


Ary Phillipse Vermaat, voor zijn broer Phillip Vermaat en zijn zuster Teuntie Vermaat, en Engel Bakker, getr. met Aeltie Vermaat, allen kinderen en erfgenamen van Phillip Vermaet, transporteert voor 206 g. aan Dirk Villerius een schuldbrief van 275 g . van 5-7-1737 t.l.v. Jan Dirkze Luynenburgh wegens de koop destijds van een huis en erf in de Ring van het Marktveld, belend: a. het Marktveld, w. het huis van Cornelis van Eekelenburgh, n. de Roosemarinestraat en o. het huis van Frans Dirkze Speelp enningh, met 1 gem. 69? r. boomgaard in de Kerkhoek nr. 2 Datering: 12-12-1739


Wij Kornelis de Raadt, Frans Speelpenningh, schepenen der stede ende Vrije Heerlijkheyt van Heenvliet, kennen en oirkonden dat op huyden dato deses voor ons gekomen ende gecompareert is den heer en mr. Kornelis Boon van Engelant, als last en proucura tie hebbende - volgens acte in dato den 27 april 1725, voor den notaris Jean du Clou en zekere getuygen binnen de stadt Rotterdam gepasseert, en hiervoor ten protokolle geregistreert - van juffrouw Cornelia Hoogstadt, weduwe en boedelhouster van wijl len de heer Leendert de Vooght van Campen. Dewelke verklaarde te beschenken ende te denoteeren en in regten vrijen eygendom over te dragen met een vrije gifte, gelijk hij doet bij desen, aen en ten behoefve van Pleun van Vliet, messelaar deser steede, dese naarvolgende twee boorgerijens, gelegen binnen dese voorseyde Heerlijkheyt van Heenvliet voornoemt, in Verdoenhoeck; op de kaarte geteykendt ende gemeen leggende in no. 33. Als eerst: ontrent [ ] roeden bogert, belast met een rente van eene gu lde viftien stuivers. Nogh het andere bogertie daar nevens ten zuydwesten gelegen, groot [ ] roeden, belast met een rente van eene gulde eene stuiver, ten komende de zelve, de pastorie ende de Hoog Edele Vrouwe van Heenvliet, die in 't generaal van d e buire boogerijens op de voorseyde no. staande zijn toekomende jsaer twaalff gulde, te weten eene gulde voor haar Hoog Edelheits reconitie, en elff gulde rente voor de pastorije van Heenvliet, dat den coper wegens het eerste boogertie inne te vorder en staadt. Datering: 2 juni 1725 Vervolg: Welke voorseyde boogertiens alhier zijn belent: ten oosten het Tussenlaeye oft Gangpadt, te[n] we[s]ten het bogertie van Dirk Villerius op no. 32, ten noorden het boogertie van de erffgenamen van Leendert Krijne Dijkgraaff, leggende mede op de gemeen e no. 33, ten zuyden de Welleweght, elkx aldernaast. Verklaren wij schout en schepenen voornoemt, dat de voorseyde bogerden na onse beste kinnisse en wetenschap niet anders zijn belast als voorseyt staadt, en met des gemene Landts verpondingen en ges choten als buyere bogerden daar nevens aen gelegen, na rato dragende zijn. Ofte namaals eenige andere lasten zych mogten komen te openbare, zoo belooft den voornoemt comparant in zijn voorseyde qualiteyt, alle dezelve costeloos en schadeloos aff te d oen; zullende de voorseyde bogerden ook zuyveren van alle lasten daar op staande, tot den jare zeventien hondert vierentwintigh incluis. Daar voor verbindt den voornoemt comparant in zijn voorseyden qualiteyt zijn persoon en goederen, egene van dien uyt gesondert, onderwerpe dezelve schepensdoms banne reght en beledinge deser stede, cederende over zulkx alle reght, actie en eygendom, hetgunt den voornoemt comparant in zijn voorseyden qualiteyt heeft gecompeteert op de voorseyde boogerden aen end e ten behoefve van den voornoemt Pleun van Vliet, zijn erve ende naarkomelingen. Des ten oirkonden hebben wij schepenen deses ten protokolle onderteekent, huyden den 2 juny 1725. [w.g.] Cornelis de Raadt/F.D. Speelpenningh In kennisse van mij, secret aris [w.g.] Villerius 18 maart 1730
[[Niet verwerkt:
_NEW TYPE 1]] 
SPEELPENNING, Frans Dirksz (I3488)
 
240 28-7-1665: Abraham Nikolaasz. Deventer voor Floris Middelkoop Jansz. bij dode van Jan
Herbertsz., diens zwager, 1441 fol. 77-78
(REPERTORIUM OP DE LENEN VAN DE HOFSTEDE KLINGELENBERG, 1377-1804 )
 
VAN DEVENTER, Abraham Claes (I15615)
 
241 29-12-1751 Berent van Loghem, geb. Veenendaal. Publiek werkhuis voor 6 jaren en verbannen levenslang
(RHC Zuidoost Utrecht Rhenen) 
VAN LOCHUM (LOGCHUM), Barent (I2400)
 
242 29-7-1678 Meerten van Wijck, sieck van lichaem ende te bedde leggende, stelt tot zijn universele erfgenamen de kinderen van zijn overleden broer Huijbert van Wijck, in leven burgemeester van Rhenen, met name Maria, Aeltje, Anneke, Grietje, Adriana, Adriaen Hederina en Neeltje van Wijck, met seclusie van alle anderen, mits nochtans dat Hilligje Boonsaijers, zijn broers weduwe daaraan behoudt het vruchtgebruik levenslang. 12-1-1679 Cornelis Boonsaijer, oud-cameraar, sieck te bedde leggende, en Maria van Triest zijn vrouw geven wegens trouwe diensten aan hun zoon Joost Boonsaijer gereedschap tot de brouwerij en melterij specterende. En aan de oudste zoon bij zijn eerste vrouw Anna Jans verwekt, met name Aert Boonsaijer, schepen
(RHC Zuidoost Utrecht) 
van Wijck, Huijbert (I18154)
 
243 3 maanden DE FLUITER, Melisje (I15071)
 
244 3 maanden geleefd SWAVING, Theodorus Adrianus Johannes (I6021)
 
245 3 maanden oud. Middelburg Adres: in de korte Giststraat VOLKERS, Louwerina (I14196)
 
246 3 weken oud. Middelburg Adres: op het Vlissingsche Wagenplein VOLKERS, Hendrina (I14197)
 
247 3-12-1669 Anthonij van Brenck x Maria Klock stellen tot voogden over hun onmondige kinderen Rutger van Brenck, schepen, hun vader en schoonvader, en Rijck van Hooft, camelaer en wijnkoper te Rhenen
(Bron: RHC Zuidoost Utrecht Rhenen)


30-11 16501654
Getuigenverklaring van Jan Huijbertsz en Willem Lijster ten verzoeke van George Williamson, luitenant van de compagnie van luitenantkolonel Solman. Verhoor van Elsge Olofsen Schout van Alwij. En van Gerard van Harn. En van Bernard Dedan. En van Frans Christiaensz. En van Evert Evertsz Dionijs en Geurt Gouda. En van mr. Adolp Plaesz, chirurgijn. Request van Diderick Godert van Oestrum, schout. Met attestatie van Haesken Huijberts van Ijsendoorn, weerdin in Tiel. En van Jan van Thiel
Evert Wijnen en Willem Anthonissen van Geijn hebben ten huize van Antoni van Brenck, waard in Tiel, gevochten. Over steekpartij door Evert Wijnen, soldaat van de compagnie van sergeantmajoor Hardenbroeck. Ten huize van Niclaes Verhel in de Groe Sijdelcamer hebben Gerrit van Amerongen, Jan van Wijck, luitenant van kapitein Panhuijsen, en Evert Wijnen gevochten.
(Bron: RHC Zuidoost Utrecht (Rhenen)


32-4 1651 Attestatie van Dirck Jansz Lichtfoot, Mattheus Lijster en Pelgrum Vonck, veerman
Dat jonker Walraven van Brederode en Anthonij van Brenck hebben gevochten
(Bron: RHC Zuidoost Utrecht (Rhenen) 
VAN BRENCK, Antonij (I14537)
 
248 3-2-1738 Beernt Beerentsz wegens Jacobus Veenendaal accordeert voor 6
zilveren ducatons wegens vechten met Gijsbert Ros in
Veenendaal op 27-6-1738
(RHC Zuidoost Utrecht) 
ROS, Gijsbert Cornelissen (I10482)
 
249 3-4-1661: Dirk Kessel bij dode van Lambert Kessel Dirksz., zijn vader, 4 p. 15 (REPERTORIUM OP DE LENEN VAN DE HOFSTEDE HAAFTEN, 1561-1795


 
VAN KESSEL, Lambert Dircks (I2085)
 
250 3-5-1730 Van Griethuijsen voor Hendrik Schouten, zoon van Derck Schouten en Sybilla Huibers
(RHC Zuidoost Utrecht)


Huwelijkse voorwaarden
Aktenummer: 6
Datum: 01-02-1746
Soort akte: Huwelijkse voorwaarden
Notaris: D. VAN LOBBRECHT
Personen:
Bruidegom: Hendrik Schouten
BruidegomEchtgenoot:
wedr. Meynsje van Rossum
Bruid: Adriaantje Hol
Bijzonderheden:
lyftocht langstlevende 
SCHOUTEN, Hendrik (I3304)
 

      «Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 255» Volgende»


Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.1, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2021.

Gegevens onderhouden door Vink.

Flag Counter