STAMBOOM VINK


Print Voeg bladwijzer toe

Aantekeningen


Stamboom:  

Treffers 201 t/m 250 van 12,661

      «Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 254» Volgende»

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
201 20-5-1624: Willem de Montenegro ook voor Cornelis, Dirk en Cruseda de Montenegro, gehuwd
met Jacob Jansz., zijn broers en zuster, en de kinderen van Maximiliaan de Montenegro bij dode
van Jan, hun vader, waarna overdracht aan Samuel Lontius, 27/2 fol. 48v-49
bron: LEENHOVEN VAN DE HEREN VAN VIANEN,1292-1666

355A. 12 morgen (1420: in de Haag; 1588: zowel binnen als buitendijks; strekkend van de Lek tot de Haagwetering; 1454: naast Willem Ben), boven (1420: de leenman; 1515: Aafje Blote; 1538: Geertruida Blote en Lambert Maasz.; 1585: executeurs van Herman Antonsz. of het manhuis van Vianen; 1608: mr. Jan van Montenegro), beneden (1420: erven Herbaren; 1515: erven Lambert Gijsbertsz.; 1538: de natuurlijke zoon van Lambert Maasz.; 1585: Amelis van Bronkhorst (!); 1588: van de Boekhorst; te den Haag; 1608: Joost Bakker Cornelisz.; 1622: van Grovestein).
bron: LEENHOVEN VAN DE HEREN VAN VIANEN,1292-1666

10-7-1594: Koenraad van Heteren voor Arnoutje Arnoutsdr. bij overdracht door Jan van Montenegro, 26 fol. 27.

24-11-1586: Johan de Montenegro, chirurgijn, bij overdracht door Koenraad van Heteren voor Sandrina, bastaard van Brederode, weduwe Pedro de Tordesillas, 25 fol. 80v-81. 10-12-1618: Jan de Montenegro krijgt waard en boomgaard ten eigen, 27 fol. 34v

8-6-1587: Johan van Montenegro voor Adriana, weduwe Gerard Cornelisz., bij overdracht door IJsbrand Pietersz. te Lakerveld, 25 fol. 88. 19-6-1587: Ignis Gijsbertsz. bij overdracht door Jan de Montenegro voor Adriana, weduwe Gerard Cornelisz., te Lakerveld, 25 fol. 90v. 14

(18-6-1597: Bernardijn de Montevaldono voor Bartholomeus de Meester bij overdracht door Bernard Sas, drost en schout van Montfoort, dijkgraaf van de Lopikerwaard, voor Jonatas van Duizel voor Johanna Sas, 26 fol. 79v-80v)

5-3-1609: Gerard van Rijsenburg, maarschalk van het Nederkwartier van Utrecht, voor Wilhelmina van Hardenbroek, zijn vrouw, bij overdracht door Bernardijn de Montenegro, advokaat bij het Hof van Utrecht, voor Wilhelma van Heumen, waarna overdracht aan Gijsbert van Hardenbroek van de helft, 26 fol. 206-207?

 
de Montenegro, Jan (I1215)
 
202 20-9-1486: Bernard uten Eng, zwager van de leenheer, voor Bernard, zijn zoon, bij overdracht
door Hendrik van Ophusen voor Margaretha, dochter van Adriaan Valkenaar, met lijftocht van
Jutte uten Eng, haar moeder, tenzij Margaretha kinderen krijgt, en jonge Bernard uten Eng zal
Willem uten Eng, zijn broer, jaarlijks 20 gouden Franse schilden geven, bevestigd door
Gozewijn van Bemmel, gehuwd met Margaretha, op twee kampen in Bemmel, genaamd de
Zoenen roeden, groot 12 morgen, 4775 pp. 122-123.
1-5-1499: Jan van Darthuizen voor Elisabeth, dochter


6-8-1514: Melis uten Eng bij dode van Bernard, zijn vader, 4775 p. 77. 
UYTEN ENG, Bernard (I15745)
 
203 20-9-1746 Anthonij van Ravenswaaij acordeert voor 200 gl wegens begane excessen met Bernardus Veenendaal ten huize van Jan Bouman en Hendrik Maarseveen etc gepleegd op 24-8-1746 in Veenendaal
(Rhc Zuidoost Utrecht Rhenen)


Procuratie, 1752
Aktenummer 22
Samenvatting Akte


Johannes Veenendaal en zijn vrouw Trijntje Rosch, Bernardus Veenendaal en zijn vrouw Willemeijntje van Schuijlenburg, alsmede Cornelis de Cruijff en zijn vrouw Johanna Veenendaal, allen wonende in Stichts Veenendaal, machtigen hun moeder en schoonmoeder Jannigje van Ravenswaaij, weduwe van Barent Veenendaal, wonende in Stichts Veenendaal, om aan Aelbert Willemsen over te dragen drie vierde deel van de helft van een weiland, groot vier hond, gelegen achter de kerk in Veenendaal, publiekelijk verkocht op 18 december 1750 in Veenendaal. Datum Akte 1752-04-24. Notaris Jan Smith


Procuratie, 1753
Aktenummer 46
Samenvatting Akte


Johannis Veenendaal en zijn vrouw Treijntje Rosch, Bernardus Veenendaal en zijn vrouw Willemeijntje van Schuijlemburg en Cornelis de Cruijff en zijn vrouw Johanna Veenendaal, alsmede Jochem de Bijll en Johannis de Kuijper als voogden over Paulus Veenendaal, minderjarige jongeman, wonende in Stichts Veenendaal, machtigen Jannigje van Ravenswaaij, weduwe van Barent Veenendaal, moeder en schoonmoeder van de eerste comparanten, om 700 gulden te lenen en daarvoor een hypotheek in te stellen op het huis, hof, schuur en erf, dat zij samen bezitten en door de moeder bewoond wordt, gelegen in de Kerkstraat in Stichts Veenendaal, oostwaarts de Veengrift, westwaarts Jan Boonsaijer, noordwaarts Hendrik Heij en zuidwaarts Johannis de Kuijper en erfpachtplichtig aan Johan Cauwen te Utrecht.
Datum Akte 1753-04-02
Notaris Jan Smith


1-10-1766 Akte van seclusie van de weeskamer dd. 4-2-1766. Barnardus Venendaal x Willemijntje van Schuijlenburg, nomineren de langstlevende
(Bron: RHC Zuidoost Utrecht) 
VAN VEENENDAAL, Bernardus (I3865)
 
204 202 uitkoop 28-jun-1622
Datering: 28-jun-1622
Aktesoort: uitkoop
Aktenummer: 202
Notaris: Jan Lz. Schouten
Akteplaats: Rotterdam
Inhoud:
Cornelis Pietersz Stolwijck
Ommoorden, en
Dirck Cornelisz Kater,
beiden namens hun moeder resp. zuster
Commertgen Cornelisdr, weduwe en boedelhoudster van
Pieter Cornelisz Stolwijck, treffen een regeling met
Cornelis Cornelisz Cleywech, weduwnaar van
Marritgen Pietersdr
Bleyswijck, (welke laatste een dochter was van
Cornelis Pieters Stolwijck en Commertgen Cornelisdr)
betreffende het erfdeel van
Marritgen Cornelisdr, dochter van partij onder 9 en 10
die haar als kleindochter van de overleden
Pieter Cornelisz Stolwijck toekomt. 
CLEIJWECH, Cornelis Cornelis (I12239)
 
205 21-1-1667 Rijck van Hooft en Aert Boonsaijer, vader en momber van Anna Geertruijt, verwekt bij Geertruijt van Hooft, voor zichzelf en namens Joannes Henckelius, man en voogd van Christina van Hooft, mitsgaders Maria en Johanna van Hooft, kinderen en erfgenamen van Claes Rijcken van Hooft en Elisabeth van Beijnem, constitueren Cornelis Harmansz, procureur te Buren contra Anna Willems, wed. Dirck Rijcken van Hooft.
(RHC Zuidoost Utrecht) 
Boonsaijer, Aert Adriaens (I18147)
 
206 21/1/1530
Ligging Lent
Cornelis van Braeckell verkoopt aan Bartholomeus die Clair Jacopssoen een erfjaarrente van 12 Philipsgulden, geldende op St. Philippus en Jacobsavont, die hij jaarlijks ontvangt van Derick van Lenth Geritssoen uit 2 kampen land, den Vorsten kamp en die Oplaech genaamd, gelegen in het kerspel van Lenth op de uiterwaard buitendijks in het ambt van Oeverbetouwe, hun toegekomen bij magescheid van zijn oom Jacob van Althoesden ; t.o.v. Rijck van Muylickom en Ghysbert van Bueren, erfpachters in de Oeverbetuwe.
Zegel Zegels in groene was.
Archiefnummer 1
Archiefnaam Stadsbestuur Nijmegen
Inventarisnummer 4166
Stadsbestuur Nijmegen, inv.nr. 4166
 
van Mulickum (Mylicom), Hendrick (I17362)
 
207 213. 19-2-1687
Lambert Jansz., als man en voogt van Marigje Jans, Cornelis Jans en Metjen Jans, kinderen van zalr. Jan Jans Jordens, betreft seeckere hofstede aan de Diefdijk, item 4 morgen lant van de gerechte van Acquoy, gecomen van voorn. Jan Jans Jordens, gelegen in de Kirckerhoeck gemeen met de wedu van ofte erfgenamen van Gerrit Damen in 8 morgen op Acquoy 
VERHOEF, Lambert Jans (I4799)
 
208 22-10-1900 getrouwd in Utrecht Gezin F5092
 
209 22. 11-06-1594. Yeffgen Heyndricksdr weduwe Jan Cornelisz Poort met haar voogd Jacob Reymbrantsz schuldig aan de weeskinderen van Joris Doensz daar moeder af is Maertgen Lenertsdr een jaarl. losrente van 2 gld de penning 14 met waarborg haar huis en erf op de Achterweg, belend
Z Tobias Gerritsz en N Crijn Heyndricks. Kanttekening: 02-11-1598afgelost met verlopen rente met kennis van Gerrit Dircksz van der Wolff en Jan Dircksz van Coolen

36. 11-12-1595. Tobias Gerritsz zeevarende man schuldig aan de weeskinderen van za Aryen Willemsz Penning daar moeder af is Lyesgen Aryensdr een jaarl. losrente van 2 gld 17 st (hoofdsom 39 g 18 st). Waarborg zijn huis en erf op de Achterweg, belend Z Maertgen Jansdr weduwe Gerrit Meesz en N Yeffgen Heyndricksdr weduwe Jan Poort. Borgen
Cornelis Gerritsz cagenaer en Jochem Stoffelsz zeevarende man
(Bron: De weeskamer van Schiedam
Een sociale instelling
als verstrekker van microkredieten
in de vroege Gouden Eeuw
Marielle Malestein en Gonneke Willemsen)
 
POORT, Jan Cornelisz (I2925)
 
210 23-10-1454: Steven van Raaphorst met lijftocht van Adriaan van Raaphorst, zijn vader, 4773 fol.
1, 4774 fol. 1.
26-7-1455: Albert van Raaphorst met lijftocht van Adriaan van Raaphorst en Agnes van Nijeveld, zijn ouders, 4773 fol. 1v, 4774 fol. 1v
(Repertorium Culemborg) 
VAN RAEPHORST, Adriaen (I15758)
 
211 231 Brielle; 06-11-1587 Dopeling: Claes Vader: Claes Cornelisz Block Moeder: Maritge Jans Getuige: Jan Lenaerts Ydeken Engels Doopdatum: 06-11-1587 Akteplaats: Brielle Toegangsnummer: 135 Hervormde Kerk Brielle Inventarisnummer: 110 Aktenummer: 231 Bron: NDG Kerk
[[Niet verwerkt:
_NEW TYPE 1]] 
BLOCK, Claes Cornelis (I335)
 
212 235v. 13-01-1725. Aaltgen Arentsdr. (Ploij) weduwe Jacobus van Geervliet wonende alhier is schuldig aan Stoffel Voogd oud schepen dezer stede 350 gld wegens geleend geld te lossen met 25 gld per jr tegen een rente van 4? % per jr. Waarborg de opstal van een huis en erf gelegen teijnde de Kerksloot, belend W Dominicus Haffner, O ?s-heren sloot, Z Christiaan van Gorp en N ?s-heren straat. Kanttekening 23-02-1760. Is vertoond de originele rentebrief van het capitaal hier nevens gemeld, hebbe nde in dorso van dezelve de volgende kwitantie: Wij ondergetekenden Ariaantgen Maatleen weduwe Stoffel Voogd voor de ene helft en Cornelis Voogd zo voor hem zelve en nog zich sterk makende voor zijn broer Leendert Voogd, beiden de enige kinderen van hun vader Stoffel Voogd tezamen voor de andere helft bekennen bij deze van het capitaal dezer schuldrentebrief ter somme van 350 gld met verlopen interest voldaan te zijn en consenteren derhalve dat deze ten protocolle zal worden geroyeerd. Actum 18- 02-1760 w.g. Cornelis Voogd, het merk door Ariaantgen Maatleen weduwe van NADERE TOEGANG 101 41 Stoffel Voogd zelf gesteld in presentie van Jan van Lijken nts publiek en overzulks alhier geroyeerd.
[[Niet verwerkt:
_NEW TYPE 1]] 
MAATLEEN, Ariaentge Leenderts (I2456)
 
213 247v. 07-01-1667. Gerrit Andriesz. Macq gewezen commandeur op een brander schuldig aan Annetgen Gerritsdr. Preuvenaers weduwe een jaarlijkse losrente van 10 gld (hoofdsom 200 gld) tegen een rente van 5% te lossen met 25 gld per jr. Waarborg ee n huis en erf gelegen voor de Raem, belend NO Claes den Decker en Z Arie Dircksz. (rBreur, strekkende voor van de straat tot achter aan ?s-heren bansloot (rechterlijk archief schiedam)
[[Niet verwerkt:
_NEW TYPE 1]] 
MACK, Gerrit Andriesz (I2466)
 
214 25-9-1635: Pieter Hubrechtsz. van der Valck na overdracht door Willem Gauter namens
Adriaen van Hoogenhoeck.


15-11-1638: Leendert Philipsz. Roodenburch na overdracht door Pieter Hubrechtsz. van der
Valck.
(REPERTORIUM OP DE LENEN VAN VAN DE HOFSTAD POLANEN TE MONSTER, 1359-1770 )


Oud-notariele archieven Delft, Archiefnummer 161, Inventarisnummer 1925, Charternummer 3806
Soort akte schuldbekentenis
Datum akte 04-05-1625
Cornelis Pietersz Maasland
schuldenaar
Jan Jacobsz Langentaem
armenmeester
Maasland
Leendert Phillipsz Schinckelhouck
armenmeester
Maasland
Arij Claesz Trapper
armenmeester Maasland
Pieter Huijbrechtsz van der Valck
armenmeester Maasland
Armen Maasland
schuldeiser
Dirck Cornelisz Decker
noordbelending
Pieter Cornelisz
viskoper
Maasland huis en erf
Gaag Tot Commandeurspolder Molensloot 
VAN DER VALCK, Pieter Hubrechts (I9193)
 
215 26-dec-1641
Datering:26-dec-1641
Aktesoort:attestatie of verklaring
Aktenummer:73
Notaris:Leonard van Zijl
Akteplaats:Rotterdam
Standplaats:Rotterdam
Inhoud: Hillegont Jansdr van Deudecom, jongedochter van 21 jr, wonend op Delffshaven, verklaart op verzoek van haar familie dat zij in augustus j.l. na mooie woorden en schone (trouw)beloften zwanger is geworden van Goossen Thonisz Woel, de zoon van Thonis Woel.
Zij moet het stil houden voor haar ouders.
Hij brengt haar het Nieuwe Testament in een rijke uitvoering en huurt een kamertje voor haar in Delfshaven om tot mei a.s. te wonen.
Hij bezoekt haar daar en zij hebben geslachtelijke omgang.
Zij heeft nooit met iemand anders sexuele omgang gehad.
De akte is getekend door Hillegont van Ducom.

14 huwelijksvoorwaarden 03-feb-1642
Datering:03-feb-1642
Aktesoort:huwelijksvoorwaarden
Aktenummer:14
Notaris:Leonard van Zijl
Akteplaats:Rotterdam
Inhoud: Goossen Thonisz Woel, bijgestaan door zijn vader Thomas Gijsbertsz Woel, en Hillegont Jansdr van Deudecom, bijgestaan door haar zwager Abram Moth, wonend in de Rijstuijn, maken huwelijksvoorwaarden. Het eerste gebod is gisteren in de kerk afgekondigd. De vader van de bruidegom brengt 2000 gulden in en Abram Moth 1100 gulden voor zijn schoonzuster.
Indien de bruid en bruidegom zonder kinderen na te laten overlijden trekken Thonis Gijsbertsz aan de zijde van zijn zoon en Abram Moth aan zijn schoonzusters zijde eerst hun ingebrachte goederen uit de boedel, behalve als de bruid zwanger zou zijn. 
Woel, Gosse Theunis (I16916)
 
216 261, Akte van borgstelling door Gijsbert, heer van Amstel, voor de overeenkomst door Dirk van Brederode, ridder, zijn verwant, met graaf Floris V. 1292 feb. 7 1 charter
(Graven van Holland-Nationaal Archief)


Hij was de oudste zoon van Arnoud van Amstel, heer van Benschop en Noord-Polsbroek, heer van IJsselstein en maarschalk van de bisschop van het Sticht Utrecht en Johanna van IJsselstein. Gijsbrecht erfde deze titels van zijn vader. Hij trouwde rond 1280 met Bertha van Heukelom; uit het huwelijk werden zeven kinderen geboren: Arnold, Otto, Herberen, Johan, Willem, Agnes en een (naamloze) dochter. Hij nam de naam Van IJsselstein aan en veranderde het familiewapen, dat later ook het wapen van de stad IJselstein zou worden.
Gijsbrecht van IJsselstein kwam in problemen toen in 1296 enkele edelen Floris V, de graaf van Holland, wilden ontvoeren, maar zich genoodzaakt zagen de graaf te doden. Onder de samenzweerders waren Gijsbrechts oom (de door Joost van den Vondel onsterfelijk gemaakte) Gijsbrecht IV van Amstel en zijn eigen broer Arnold van Benschop; Gijsbrecht werd verdacht van medeplichtigheid. In de verwarring die door de moord was ontstaan, was de strijd tussen Holland en het Sticht opgelaaid, waarbij Gijsbrecht de kant van het Sticht koos. De Hollanders namen hem gevangen en belegerden het kasteel van IJsselstein, dat verdedigd werd door zijn vrouw Bertha. Na een jaar gaf ze zich over aan de belegeraars. Gijsbrecht was al zijn goederen kwijt. Uiteindelijk zouden ze toevallen aan de bisschop van het Sticht, Gwijde van Avesnes, de broer van de nieuwe graaf van Holland, Jan I van Henegouwen
Toen in 1308 Gijsbrechts oudste zoon Arnold trouwde met Maria van Henegouwen, de dochter van Gwijde van Avesnes kreeg Gijsbrecht zijn leengoederen terug. Gijsbrecht kreeg toestemming van de bisschop om in IJsselstein een parochiekerk te bouwen. Deze Sint-Nicolaaskerk werd in 1310 ingewijd. Zo groeide onder Gijsbrechts bestuur IJsselstein uit van een kasteel met wat boerderijen tot een stad.
Gijsbrecht overleed in 1342 of 1343 en werd door zijn zoon Arnold opgevolgd als heer van IJsselstein. Hij werd bijgezet in de door zijn kleindochter Guyote van IJsselstein opgerichte graftombe van de heren van IJsselstein in de Sint-Nicolaaskerk.
De problemen van Gijsbrecht van IJsselstein en vooral het beleg van zijn kasteel spelen de hoofdrol in het jeugdboek van C. Joh. Kieviet : Fulco de Minstreel, van Holkema & Warendorf, Amsterdam, 1892 
VAN IJSSELSTEIN (AMSTEL), Gijsbrecht (I13307)
 
217 261, Akte van borgstelling door Gijsbert, heer van Amstel, voor de overeenkomst door Dirk van Brederode, ridder, zijn verwant, met graaf Floris V. 1292 feb. 7 1 charter


Gijsbrecht III van Amstel (ca. 1200 - ca. 1252) was heer van Amstelland. Hij was een zoon van Gijsbrecht II van Amstel.
Gijsbrecht III huwde omstreeks 1230 met Bertha (Beerta) van Oegstgeest, met wie hij enkele kinderen kreeg, onder wie opvolger Gijsbrecht IV van Amstel en Arnoud van Amstel, stichter van het geslacht IJsselstein (zie - Gijsbrecht van IJsselstein)[1]. Gijsbrecht III huwde een tweede keer met een dochter van Albert van Kuyck, mogelijk Aleidis geheten, omstreeks 1240[2].
Gijsbrecht maakte deel uit van het 10 koppige ministeriaal van de bisschop van Utrecht. Hij sloot zich in de politiek bij Holland aan, en komt ook later voor onder de ?fideles et familiares? van de rooms-koning Willem II van Holland. Vermoedelijk is onder zijn bewind de dam in de Amstel gelegd, waaraan Amsterdam zijn naam ontleent. Hij is in 1247 getuige bij een overhandiging van een aantal landerijen door graaf Willem II van Holland aan een familielid te Delft. Deze landerijen worden later onder begeleiding van Gijsbrecht aan de Duitse orde verkocht. Eind 1251 komt hij samen met omstreekse boeren in opstand tegen Hendrik van Vianden, de bisschop van Utrecht. Deze liet daarop Gijsbrecht aan zijn benen achter ??n van zijn paarden binden op (16 juni 1252), en hem zo door Utrecht en omstreken slepen tot de dood erop volgde (dit volgens Th.A.A.M van Amstel).
Volgens (H. Brugmans en W.A. van Spaen) werd hij juist op 16 juni van dat jaar niet ver van Utrecht door de Stichtse troepen verslagen, en met zijn bondgenoot Herman V van Woerden gevankelijk, aan de bisschops paard gebonden, te Utrecht binnengebracht. Op aandrang van de roomsche-koning, die dezelfden dag in de stad was aangekomen, werden de gevangenen in vrijheid gesteld en werd de vrede gesloten. Vermoedelijk is Gijsbrecht nog in hetzelfde jaar overleden. 
VAN AMSTEL, Gijsbrecht III (I13311)
 
218 27
Samenvatting Akte
Meester Gerrard Volwens, chirurgijn te Veenendaal, verklaart het zoontje van zijn broer Bartholomeus Volwens en zijn vrouw, die voornemende zijn om in Maaslantsluijs te gaan wonen, te zullen onderhouden en opvoeden, als zij onverhoopt zouden overlijden en geen middelen achter zullen laten
Datum Akte 1696-05-07
Notaris Christoffel Boumeister 
VOLLEWENS, Gerrit Jans (I14652)
 
219 27-12-1736 Aart Tonissen van Ginkel, Emmigje Tonissen van Ginkel wed Abraham van Hees, Teuntje Tonissen van Ginkel, Wouter van Soest x Grietje Tonissen van Ginkel, en ook voor hun broer Cornelis Tonissen van Ginkel, mitsgaders de heer Melchior Wolfswinkel schout van Schepenzeel als gemachtigde van Jan van Ginkel en Neeltje van Ginkel, kinderen van Reijnier Tonissen van Ginkel, constitueren Jacob
vanden Doorslagh om te procederen tegen Gerrit ?? als principaal mitsgaders Hendrik Colfschoten en Heere Metman als borgen. (Bron: RHC Zuidoost Utrecht) 
METMAN, Heere Bastiaansz (I2584)
 
220 27-4-1620 "Simon Simonszoon van Heijningen, houtcooper, goede vrunt es beneffens Huich Cornelis den ouwen, bouman op Delffshaven tot medevoogt gestelt over Elisabeth nu out omtrent 12 1/2 jaren, nagelaten weeskindt van Balten Pietersz. van Vli et in sijn leven backer za. gewonnen bij Neeltgen Cornelisdr. Cuijc". Lesten Martij anno 1623 "Jan Baltens van Vliet is tot medevoocht gestelt over voorszeijde weeskind van zaliger Balthen Pietersz. van Vliet".


1-12-1631 "Mees Arents van Meerburch, l aeckenbereider is tot medevoocht gestelt over de goederen van Lijsbeth Baltens van Vliet, getrout met Willem Pelgromsz. ende dat in plaets van Huich Cornelis den ouden die overleden is". 3-8-1639 "Balthen Jansz. van Vliet is tot medevoocht gestelt ov er de goederen van de voorn. Lijsbeth....".


7-12-1640 "Jan Arents van Heijningen, schipper in A'dam, haar behoude grootvader ende Jacob Jansz. van Heijningen, ome, sijn voocht gestelt over Pel out omtrent 8 ende Trijntgen 11 jaers of daeromtrent, nag elaten kinderen van Lijsbeth Baltens van Vliet, gewonnen bij Willem Pelgrims van Assendelft". (G.A. Leiden, Voogdenboek C, fol. 111 (1614-1627)). 
VAN VLIET, Balten Pieters (I4169)
 
221 27-4-1620 "Simon Simonszoon van Heijningen, houtcooper, goede vrunt es beneffens Huich Cornelis den ouwen, bouman op Delffshaven tot medevoogt gestelt over Elisabeth nu out omtrent 12 1/2 jaren, nagelaten weeskindt van Balten Pietersz. van Vli et in sijn leven backer za. gewonnen bij Neeltgen Cornelisdr. Cuijc". Lesten Martij anno 1623 "Jan Baltens van Vliet is tot medevoocht gestelt over voorszeijde weeskind van zaliger Balthen Pietersz. van Vliet".


1-12-1631 "Mees Arents van Meerburch, l aeckenbereider is tot medevoocht gestelt over de goederen van Lijsbeth Baltens van Vliet, getrout met Willem Pelgromsz. ende dat in plaets van Huich Cornelis den ouden die overleden is". 3-8-1639 "Balthen Jansz. van Vliet is tot medevoocht gestelt ov er de goederen van de voorn. Lijsbeth....".


7-12-1640 "Jan Arents van Heijningen, schipper in A'dam, haar behoude grootvader ende Jacob Jansz. van Heijningen, ome, sijn voocht gestelt over Pel out omtrent 8 ende Trijntgen 11 jaers of daeromtrent, nag elaten kinderen van Lijsbeth Baltens van Vliet, gewonnen bij Willem Pelgrims van Assendelft". (G.A. Leiden, Voogdenboek C, fol. 111 (1614-1627)). 
VAN VLIET, Elisabeth Baltens (I4168)
 
222 27-4-1620 "Simon Simonszoon van Heijningen, houtcooper, goede vrunt es beneffens Huich Cornelis den ouwen, bouman op Delffshaven tot medevoogt gestelt over Elisabeth nu out omtrent 12 1/2 jaren, nagelaten weeskindt van Balten Pietersz. van Vli et in sijn leven backer za. gewonnen bij Neeltgen Cornelisdr. Cuijc". Lesten Martij anno 1623 "Jan Baltens van Vliet is tot medevoocht gestelt over voorszeijde weeskind van zaliger Balthen Pietersz. van Vliet". 1-12-1631 "Mees Arents van Meerburch, l aeckenbereider is tot medevoocht gestelt over de goederen van Lijsbeth Baltens van Vliet, getrout met Willem Pelgromsz. ende dat in plaets van Huich Cornelis den ouden die overleden is". 3-8-1639 "Balthen Jansz. van Vliet is tot medevoocht gestelt ov er de goederen van de voorn. Lijsbeth....". 7-12-1640 "Jan Arents van Heijningen, schipper in A'dam, haar behoude grootvader ende Jacob Jansz. van Heijningen, ome, sijn voocht gestelt over Pel out omtrent 8 ende Trijntgen 11 jaers of daeromtrent, nag elaten kinderen van Lijsbeth Baltens van Vliet, gewonnen bij Willem Pelgrims van Assendelft". (G.A. Leiden, Voogdenboek C, fol. 111 (1614-1627)). Bron: http://www.clvanrooij.nl/HuMo-gen_5.0/family.php?database=humo_&id=F1330527619&main_person=I2507
[[Niet verwerkt:
_NEW TYPE 1]] 
CUYCK, Neeltgen Cornelis (I916)
 
223 27v. 08-01-1695. Pieter Jansz. Rodenrijs bouwman gehuwd met Annetgen Willemsdr. Bijl voor 1/3e mitsgaders Arie van Leeuwen gehuwd geweest met Maartgen Willemsdr. Bijl mede bouwman als vader en voogd over zijn minderjarige kinderen voor 1/3e, k inderen en erfgenamen van Willem Cornelisz. Bijl verkopen Maartgen Dircksdr. die gehuwd is geweest met Pieter Willemsz. Bijl de voorz. 2/3e parten waarvan koopster 1/3e toebehoort van een huis en erf gelegen in de Vergroting, belend Z Jan Gielensz. O ostdorp en N Maarten Joostenz. van der Burch, strekkende voor van de straat tot achter aan het erf van de voorsz. Jan Gielensz., voor 250 gld die bij het leven van Willem Cornelisz. Bijl zijn ontvangen.
[[Niet verwerkt:
_NEW TYPE 1]] 
VAN RODENRIJS, Pieter Jans (I3140)
 
224 28-03-1693 Op vertoog van Berg-Ambagt alhier geproclameerd den 28 meert Teunis Jacobs Verkerk wednr van Noorloos met Marrigje Sijbranden den Sullen j.d. van Berg-Ambagt. Alhier getrouwd den 19 april 1693. Teunis 1e huwelijk met Gerrigje Jans. Gezin F550
 
225 28-10-1699: Frans Speelpenningh, voogd en voogdes respectievelijk Abraham Langstraat en
Neeltje Claes, bij dode van zijn vader Dirck Fransz. Speelpenningh.
REPERTORIUM OP DE LENEN VAN DE HEERLIJKHEID HEENVLIET, 1307-1725


Vermelding Frans Dirks Speelpenning: Op Belijdenis aangenomen 1717 Heenvliet


Extract uit een akte van voogdijstelling verleden voor schepenen van Heenvlket op 23/11/1740. Frans Speelpenning en Maria de Raad echtelieden wonende Heenvliet benoemen de langstlevende tot voogd en na overlijden langstlevende van zijn kant Jan Langstraat wonende Zuidland en van haar kant haar vader Kornelis de Raad en bij diens vooroverlijden haar broer Bastriaan de Raad wonende in de Uitslag van Putten en seclusie van de weeskamer.
Aktedatum: 19/06/1744
Aard van de akte:
voogdijbenoeming
Naam notaris: Jacob Villerius


Compareren: Teunis Rijke Gouwenaar wonend te Zwartewaal, Rochus Hendriks van Eik te Zwartewaal als in huwelijk hebbend Annetje Arens Luiendijk en Kornelis Luiendijk wonend in Oud-Beijerland, alle drie kindskinderen van Arie Luiendijk. Jacob van Roon te Zwartewaal als in huwelijk hebbend Machteldje Arens Luiendijk, Marijtje Arens Luiendijk te Zwartewaal wed. van Christiaan van Leur en Antonie van Welie te Brielle, in huwelijk hebbend Marijtje de Jong alle drie kindskinderen van Pi eter Luiendijk. Leendert Luiendijk te Hellevoetsluis, voor zich en zijn broer Abraham Luiendijk, Jacob Weiermans te Delft als in huwelijk hebbende Elisabeth Ruisraat en Antonie Wassenaar te Hellevoetsluis als in huwelijk hebbend Maria Ruisraat, beiden. kinderen va n Anna Luiendijk in leven huisvrouw van Adolf Ruisraat, Geertruid Kornelis Waterman te Brielle, weduwe van Alexander Hodgeson (Hutchison), Joost Luiendijk te Geervliet en Christoffel Smoor te Rockanje in huwelijk hebbend Lijsbeth Luiendijk, allen kin dskinderen van Joost Luiendijk. Klaas Langstraat te Brielle, mede voor zijn broers Jan Langstraat en Isaak Langstraat Frans Speelpenning te Heenvliet allen kindskinderen van Nicolaas Luiendijk Leendert Stellenaar te Zwartewaal, Willem Stellenaar te Brielle, Kornelis de Knecht te Nieuwenhoorn als in huwelijk hebbend Ariaantje Stellenaar, allen kindskinderen van Maartje Luiendijk Comparanten machtigen Willem Stellenaar en Jacob Weiermans in hun rechten als erfgenamen ab intestato van Lijsbeth Luiendijk, in leven huisvrouw van Sander Willems Laagland, gewoond hebbend en overleden te Zwartewaal. Getuige Lukas Fleuris. Aktedatum: 26-09-1736


Filip Vermaet bekent aan Dierk Mantintvelt een schuld van 250 car. g. wegens geleende en aangetelde penningen, die hij vier jaar na dato zal restitueren met rente onder verband van zijn huis en erf aan de noordzijde van het Marktveld, belend: o. Fran s Dierksz Speelpenning met zijn huis en w. de heer van Heenvliet met zijn huis, en van een huis met een schuur er achter mede aan de noordzijde van het Marktveld, belend: o. Pieter Filipsz van der Meer en w. Frans Dierksz Speelpenning elk met een hui s en erf, en van een tuintje binnen de stad, belend: o. de weg, n. de afgebrande erven, w. de boomgaard van Mr. Willem van der Cloot, z. de weg, en nog van 1 gem. 69 r. boomgaard in de Kerkhoek nr. 2 Datering: 14-01-1719


Pieter Zegersz van Heynsbergen, getr. geweest en erfgenaam van Stoffeltie Cornelis ?t Gilde, voor zichzelf en voor Schilleman Groenevelt, getr. met Neeltie Cornelis ?t Gilde, Ary Janse van Putte, getr. met Jannetie Cornelis ?t Gilde en Job Cornelisz ?t Gilde, kinderen en erfgenamen van hun vader Cornelis Jopse ?t Gilde, hebben verkocht aan Frans D. Speelpenningh 3 gem. 285? r. weiland in het Westeinde van de Haye buitendijks nr. 13A (vronen), welk weiland is genaast door Job Leenderse ?t Gilde v olgens akte van 31-1-1730 en aan hem getransporteerd voor 33 g. per gemet en een halve stuiver per gulden tot rantsoen Datering: 4-03-1730


Frans Dirksz Speelpenning, mede-erfgenaam van Maerten Franse gewoond hebbende en overleden te Heenvliet, voor een twaalfdepart gerechtigd in voors. erfenis tot 136 g. 13 st. 12_ p. volgens scheiding voor notaris Holland Valk van Blanken op 2-7-1707 ( waarvoor de voogd Huybert van der Hoet toen heeft aangekochtde helft in een obligatie van 250 g. t.l.v. het gemeneland van Holland en West-Friesland, staande ten comptoire van Brielle t.n.v. Frans Dirksz en Frans Bastiaensz d.d. 10-2-1710), transport eert aan Ida en Anna van der Hoet voors. obligatie Datering: 26-02-1721 Joris van Hoogwerff, oud-schepen van Brielle, pp. (akte van 5-2-1725 voor notaris Willem Vlaardingerwout in Delft) voor Louis Adriaen Kretschmar, kolonel van een regiment garders te voet, getr. met Catharina Phillippina Doublet, transporteert aan Fra ns Dirckse Speelpenning 2 gem. 212 r. weiland in Zuygershil nr. 15 voor 2 g. 1 st., gebruikt door de wed. van Isack Conindijk of nu Gerret Franse van der Linde Datering: 21-04-1725


Jan Vrijdag, pp. voor Jan Janse Kruyne, transporteert aan Frans Dirkse Speelpenning twee stukjes teelland samen groot 4 gem. 236 r. in de Haye buiten nrs. 5 en 6 (vronen) voor 362 g. Datering: 27-01-1727


Pillip Vermaat transporteert aan Frans Dirkse Speelpenningh een bouwvallig huis en schuur, genaamd het Kalkhok, op de Ring of Voorstraat, belend: w. het huis van voorn. Frans Speelpenning, o. het huis van Ary Pieterse Vermeer, n. de Rosmarinestraat, z. de Kaey, met 6 r. tuin achter de schuur, belend: z. de Rosmarinestraat, n. het tuintje van voors. Pillip Vermaat, o. de Achterweg en w. de tuin van de baljuw Boon, voor 80 g. contant Datering: 25-12-1727


Arnoldus Bex, koopman te Rotterdam, en Willem de Graaff, raad en vroedschap van Brielle, executeurs van het testament en voogden over de minderjarige erfgenamen van Gerard Slaats, transporteren aan Frans Dirkse Speelpenning 3 gem. 76 r. weiland in d e Haye buiten nr. 10 en 2 gem. 100 r. vronen aldaar in nr. 11 zowel wei als bos, samen voor 620 g. 2 st. 8 p. Datering:5-08-1734


Frans Dirkse Speelpenningh en Jan Langstraadt transporteren aan Maarten Vrij 5 gem. 91 r. weiland in de Gouwershoek nr. 28 voor 2 g. Datering: 17-08-1726


Frans Dirkse Speelpenningh transporteert aan Leendert van der Arent 6 gem. 124 r. weiland in Zuygershil nrs. 15, 16 en 18 voor 60 g. Datering: 24-09-1734


Ary Phillipse Vermaat, voor zijn broer Phillip Vermaat en zijn zuster Teuntie Vermaat, en Engel Bakker, getr. met Aeltie Vermaat, allen kinderen en erfgenamen van Phillip Vermaet, transporteert voor 206 g. aan Dirk Villerius een schuldbrief van 275 g . van 5-7-1737 t.l.v. Jan Dirkze Luynenburgh wegens de koop destijds van een huis en erf in de Ring van het Marktveld, belend: a. het Marktveld, w. het huis van Cornelis van Eekelenburgh, n. de Roosemarinestraat en o. het huis van Frans Dirkze Speelp enningh, met 1 gem. 69? r. boomgaard in de Kerkhoek nr. 2 Datering: 12-12-1739


Wij Kornelis de Raadt, Frans Speelpenningh, schepenen der stede ende Vrije Heerlijkheyt van Heenvliet, kennen en oirkonden dat op huyden dato deses voor ons gekomen ende gecompareert is den heer en mr. Kornelis Boon van Engelant, als last en proucura tie hebbende - volgens acte in dato den 27 april 1725, voor den notaris Jean du Clou en zekere getuygen binnen de stadt Rotterdam gepasseert, en hiervoor ten protokolle geregistreert - van juffrouw Cornelia Hoogstadt, weduwe en boedelhouster van wijl len de heer Leendert de Vooght van Campen. Dewelke verklaarde te beschenken ende te denoteeren en in regten vrijen eygendom over te dragen met een vrije gifte, gelijk hij doet bij desen, aen en ten behoefve van Pleun van Vliet, messelaar deser steede, dese naarvolgende twee boorgerijens, gelegen binnen dese voorseyde Heerlijkheyt van Heenvliet voornoemt, in Verdoenhoeck; op de kaarte geteykendt ende gemeen leggende in no. 33. Als eerst: ontrent [ ] roeden bogert, belast met een rente van eene gu lde viftien stuivers. Nogh het andere bogertie daar nevens ten zuydwesten gelegen, groot [ ] roeden, belast met een rente van eene gulde eene stuiver, ten komende de zelve, de pastorie ende de Hoog Edele Vrouwe van Heenvliet, die in 't generaal van d e buire boogerijens op de voorseyde no. staande zijn toekomende jsaer twaalff gulde, te weten eene gulde voor haar Hoog Edelheits reconitie, en elff gulde rente voor de pastorije van Heenvliet, dat den coper wegens het eerste boogertie inne te vorder en staadt. Datering: 2 juni 1725 Vervolg: Welke voorseyde boogertiens alhier zijn belent: ten oosten het Tussenlaeye oft Gangpadt, te[n] we[s]ten het bogertie van Dirk Villerius op no. 32, ten noorden het boogertie van de erffgenamen van Leendert Krijne Dijkgraaff, leggende mede op de gemeen e no. 33, ten zuyden de Welleweght, elkx aldernaast. Verklaren wij schout en schepenen voornoemt, dat de voorseyde bogerden na onse beste kinnisse en wetenschap niet anders zijn belast als voorseyt staadt, en met des gemene Landts verpondingen en ges choten als buyere bogerden daar nevens aen gelegen, na rato dragende zijn. Ofte namaals eenige andere lasten zych mogten komen te openbare, zoo belooft den voornoemt comparant in zijn voorseyde qualiteyt, alle dezelve costeloos en schadeloos aff te d oen; zullende de voorseyde bogerden ook zuyveren van alle lasten daar op staande, tot den jare zeventien hondert vierentwintigh incluis. Daar voor verbindt den voornoemt comparant in zijn voorseyden qualiteyt zijn persoon en goederen, egene van dien uyt gesondert, onderwerpe dezelve schepensdoms banne reght en beledinge deser stede, cederende over zulkx alle reght, actie en eygendom, hetgunt den voornoemt comparant in zijn voorseyden qualiteyt heeft gecompeteert op de voorseyde boogerden aen end e ten behoefve van den voornoemt Pleun van Vliet, zijn erve ende naarkomelingen. Des ten oirkonden hebben wij schepenen deses ten protokolle onderteekent, huyden den 2 juny 1725. [w.g.] Cornelis de Raadt/F.D. Speelpenningh In kennisse van mij, secret aris [w.g.] Villerius 18 maart 1730
[[Niet verwerkt:
_NEW TYPE 1]] 
SPEELPENNING, Frans Dirksz (I3488)
 
226 28-7-1665: Abraham Nikolaasz. Deventer voor Floris Middelkoop Jansz. bij dode van Jan
Herbertsz., diens zwager, 1441 fol. 77-78
(REPERTORIUM OP DE LENEN VAN DE HOFSTEDE KLINGELENBERG, 1377-1804 )
 
VAN DEVENTER, Abraham Claes (I15615)
 
227 29-12-1751 Berent van Loghem, geb. Veenendaal. Publiek werkhuis voor 6 jaren en verbannen levenslang
(RHC Zuidoost Utrecht Rhenen) 
VAN LOCHUM (LOGCHUM), Barent (I2400)
 
228 29-7-1678 Meerten van Wijck, sieck van lichaem ende te bedde leggende, stelt tot zijn universele erfgenamen de kinderen van zijn overleden broer Huijbert van Wijck, in leven burgemeester van Rhenen, met name Maria, Aeltje, Anneke, Grietje, Adriana, Adriaen Hederina en Neeltje van Wijck, met seclusie van alle anderen, mits nochtans dat Hilligje Boonsaijers, zijn broers weduwe daaraan behoudt het vruchtgebruik levenslang. 12-1-1679 Cornelis Boonsaijer, oud-cameraar, sieck te bedde leggende, en Maria van Triest zijn vrouw geven wegens trouwe diensten aan hun zoon Joost Boonsaijer gereedschap tot de brouwerij en melterij specterende. En aan de oudste zoon bij zijn eerste vrouw Anna Jans verwekt, met name Aert Boonsaijer, schepen
(RHC Zuidoost Utrecht) 
van Wijck, Huijbert (I18154)
 
229 3 maanden DE FLUITER, Melisje (I15071)
 
230 3 maanden geleefd SWAVING, Theodorus Adrianus Johannes (I6021)
 
231 3 maanden oud. Middelburg Adres: in de korte Giststraat VOLKERS, Louwerina (I14196)
 
232 3 weken oud. Middelburg Adres: op het Vlissingsche Wagenplein VOLKERS, Hendrina (I14197)
 
233 3-12-1669 Anthonij van Brenck x Maria Klock stellen tot voogden over hun onmondige kinderen Rutger van Brenck, schepen, hun vader en schoonvader, en Rijck van Hooft, camelaer en wijnkoper te Rhenen
(Bron: RHC Zuidoost Utrecht Rhenen)


30-11 16501654
Getuigenverklaring van Jan Huijbertsz en Willem Lijster ten verzoeke van George Williamson, luitenant van de compagnie van luitenantkolonel Solman. Verhoor van Elsge Olofsen Schout van Alwij. En van Gerard van Harn. En van Bernard Dedan. En van Frans Christiaensz. En van Evert Evertsz Dionijs en Geurt Gouda. En van mr. Adolp Plaesz, chirurgijn. Request van Diderick Godert van Oestrum, schout. Met attestatie van Haesken Huijberts van Ijsendoorn, weerdin in Tiel. En van Jan van Thiel
Evert Wijnen en Willem Anthonissen van Geijn hebben ten huize van Antoni van Brenck, waard in Tiel, gevochten. Over steekpartij door Evert Wijnen, soldaat van de compagnie van sergeantmajoor Hardenbroeck. Ten huize van Niclaes Verhel in de Groe Sijdelcamer hebben Gerrit van Amerongen, Jan van Wijck, luitenant van kapitein Panhuijsen, en Evert Wijnen gevochten.
(Bron: RHC Zuidoost Utrecht (Rhenen)


32-4 1651 Attestatie van Dirck Jansz Lichtfoot, Mattheus Lijster en Pelgrum Vonck, veerman
Dat jonker Walraven van Brederode en Anthonij van Brenck hebben gevochten
(Bron: RHC Zuidoost Utrecht (Rhenen) 
VAN BRENCK, Antonij (I14537)
 
234 3-2-1738 Beernt Beerentsz wegens Jacobus Veenendaal accordeert voor 6
zilveren ducatons wegens vechten met Gijsbert Ros in
Veenendaal op 27-6-1738
(RHC Zuidoost Utrecht) 
ROS, Gijsbert Cornelissen (I10482)
 
235 3-4-1661: Dirk Kessel bij dode van Lambert Kessel Dirksz., zijn vader, 4 p. 15 (REPERTORIUM OP DE LENEN VAN DE HOFSTEDE HAAFTEN, 1561-1795


 
VAN KESSEL, Lambert Dircks (I2085)
 
236 3-5-1730 Van Griethuijsen voor Hendrik Schouten, zoon van Derck Schouten en Sybilla Huibers
(RHC Zuidoost Utrecht)


Huwelijkse voorwaarden
Aktenummer: 6
Datum: 01-02-1746
Soort akte: Huwelijkse voorwaarden
Notaris: D. VAN LOBBRECHT
Personen:
Bruidegom: Hendrik Schouten
BruidegomEchtgenoot:
wedr. Meynsje van Rossum
Bruid: Adriaantje Hol
Bijzonderheden:
lyftocht langstlevende 
SCHOUTEN, Hendrik (I3304)
 
237 30-4-1721 Willem Lambertsz van Hardevelt verklaart wegens Cornelis Berentsz te zijn geaccordeerd voor 15 gl wegens vechten met de zoon van Sijmen Budding in Veenendaal ten huize van de wed. Wouter van Manen Titel Kwitantie, 1704 Aktenummer 11 Samenvatting Akte Alexander van Grootvelt, wonende in Cuijlenberch, had een ? morgen land, gelegen in Stichts Veenendaal, verkocht aan Willem Lammertsen van Hardevelt en wijlen zijn vrouw Anna Hendricksen, volgens koopcontract van 12-01-1688. Van Grootvelt zegt de koo psom met rente, te samen 104 gulden 5 stuivers en 8 penningen ontvangen te hebben van Garrit Cornelissen van Snoeckevelt die nu eigenaar wordt Titel Overdracht, 1704 Aktenummer 24 Samenvatting Akte Willem Lambertsen van Hardevelt en zijn vrouw Cnelia van de Horst, en de erfgenamen van Anna Hendricx, zijn eerste overleden vrouw, Derck Teuren en zijn vrouw Geertjen Jans, Hendrick Teuren en zijn vrouw Hendrickje Gijsberts, Hendrick Simonsen van d e Hoeff en zijn vrouw Geertruijt Teuren, Jan van Holten en zijn vrouw Catharina Teuren, Lambert van Hardevelt en zijn vrouw Ariaentje Teuren en Jan van Stockum en zijn vrouw Willemijntje Teuren, machtigen Lambert van Hardevelt om voor het gerecht va n Rhenen over te dragen aan Garrit van Snoeckevelt en zijn vrouw Dirckje van Oostveen, 1 morgen bouwgrond in Veenendaal waar ten oosten Jochem Wildeman, ten zuiden de Veengrift, ten westen Adriaen Meijnsen en ten noorden Veltjensgraeff gelegen zijn, erfpachtplichtig aan de domijnen van Utrecht. Alles staat vermeld in het koopcontract van 17-04-1703. Dan nog 2 morgen grond met een huis in Veenendaal over te dragen aan Willem Harmensen en zijn vrouw Maeyke Hardemans, waar ten oosten en ten zuiden de vrouw Van der Hem, ten westen Garrit Gijsberts en Matthijs van Hardevelt en ten noorden de Veengrift gelegen zijn, erfpachtplichtig aan de domijnen van Utrecht zoals vermeld in het koopcontract van april 1703. Titel Procuratie, 1696 Aktenummer 3 Samenvatting Akte Gerrit van der Burgh, pachter van de impost van kalk die in de stad en de provincie Utrecht wordt ingebracht, machtigt Willem Lambertsen van Hardeveld, onderschout te Stichts-Veenendaal om deze impost te innen Titel Procuratie, 1706 Aktenummer 61 Samenvatting Akte Willem Lambertsen van Hardevelt, weduwnaar van Anna Hendrix, en de kinderen van zijn overleden vrouw, met namen Hendrick Teuren, Hendrick Simensen getrouwd met Geertruijt Teuren, Derck Teuren, Jan van Holten getrouwd met Catharina Teuren, Lambert va n Hardevelt getrouwd met Ariaentjen Teuren, en Jan van Stockem getrouwd met Willemijntje Teuren, machtigen Hendrick van Wijckersloot om het transport af te handelen voor het gerecht van Rhenen van een huis genaamd de Rode Haen aan de Slaperdijk dat v erkocht is op 06-05-1706. Titel Procuratie, 1708 Aktenummer 88 Samenvatting Akte Hendrick Simensen Verhoeff en zijn vrouw Geertruijt Teuren machtigen Derck van Ommeren om aan Jelis Janse, volgens koopcontract van 07-12-1707, te transporteren een huis, brouwerij en melkerij gelegen in Stichts Veenendaal bij de mercktbrugge naast h et huis van Willem Lambertsen van Hardevelt, onderschout. Het verkochte is erfpachtplichtig aan de domijnen van Utrecht.


Titel Procuratie, 1714 Aktenummer 63 Samenvatting Akte Willem Lambertsen van Hardevelt, weduwnaar van Anna Hendrix, machtigt Willem de Groot, wonende te Utrecht, om hem te vertegenwoordigen bij de rentmeester van domeinen van Utrecht, om het transport te regelen van een huis en hof en twee morgen weiland, aan Willem Harmensen en zijn vrouw Maeijken Hardeman, gelegen aan de Meulenbrug, met aan de oost- en zuidzijde de vrouw Van der Hemm, aan de westzijde Garrit Gijsbertsen en Matthijs van Hardevelt, en aan de noordzijde de Veengrift. Erfpachtplichti g aan de domijnen voor 5 gulden en 10 stuivers. Zij hebben de koopsom van 950 gulden voldaan volgens de koopcedule van 17 april 1707.


51-2 1691 Attestatie van Hendrik Blauwenhuijsen en Jan Remmen, won. Veenendaal. En attestatie van Nicolaes Pauwelsz
Op zondagavond ten huize van Willem Lambertsz van Herdevelt, herbergier, is gevochten tussen Hendrik Sandersen, zoon van Sander de wever, won. Kerkstraat, en Anthonis Rodewinckel, knecht van chirurgijn Peter van Broeckhuijsen
(Bron: RHC Zuidoost Utrecht (Rhenen)
_NEW TYPE 1]]

 
VAN HARDEVELT, Willem Lambertsz (I1553)
 
238 30-5-1613: Joris Dircxz. bij dode van zijn tante Maertge Claesdochter (Hogenda.nl) (REPERTORIUM OP DE LENEN VAN CAPELLE AAN DEN IJSSEL, 1360-1700 ) 11-9-1524: Claes Jan Pietersz. te Nieuwerkerk bij dode van zijn vader Jan 11-8-1571: Maritge Claesdochter, gehuwd met Dirck Jan Cornelisz. te den Bergh, bij dode van haar vader Claes Jan Petersz ((Hogenda.nl) (REPERTORIUM OP DE LENEN VAN CAPELLE AAN DEN IJSSEL, 1360-1700 ))
[[Niet verwerkt:
_NEW TYPE 1]] 
CLAESDR, Maritge (I756)
 
239 31-12-1877 WASSENAAR, Arie (I10958)
 
240 326. 26-01-1647. Ansem Ariensz. wonende in de Meijerij van den Bosch broer van Pieter
Ariensz. van Oesch linnenwever alhier overleden en Claes Bartelsz. gehuwd met Annetgen
Gerritsdr. dr van za Gerrit Ariensz. die mede een broer was van Pieter Ariensz., zo voor hem
zelve en vervangende en hem sterk makende voor de verdere mede erfgenamen van Pieter
Ariensz. verkopen Maertgen Ariensdr. weduwe Hendrick Jansz. linnenwever de helft van een huis
en erf daarin de koopster de andere helft toekomt, gelegen voor de Raem, belend N Lieven Gijsen
bierkruier en Z de weduwe van Jan Lating, strekkende voor van de straat tot achter in de
Vuijcksloot toe, alles volgens de oude waarbrief van 03-01-1643, voor 200 gld in gereed geld
ontvangen (oud rechterlijk Archief Schiedam)

Ansem Arentsz. den Braber wonende te Oers in de Meijerij van Den Bosch. Overleden, broeder van Gerrit Arentsz. den Braber, zie Claes Bartelsz.Swijg, gehuwd met Annetje Gerrits den Braber, zijn nichtje.8 juli 1667.

Claes Bartelsz Swijch
oud 60 jaar, en Jacob Dircxsz, oud 59 jaar, beide wo. te Schiedam, voorheen spinners op de baan van Claes Bastiaensz. eertijds eigendom van Jacob Fockendijck. Zij verklaren te weten, dat gedurende vele jaren een heining heeft gestaan op de hoek van het huisje van de Vlaardinger poort tot aan de heining van het erf van Gerbrant Wijckerhelt, op het einde van voorn. baan. 2 maart 1669.
inv.nr.: 773 blz.: 1255

Claes Bartelsz. Swijg gehuwd met Annetje Gerrits den Braber, schoonzoon van Gerrit Arentsz. den Braber, een broeder van Ansem Arentsz. den Braber, overleden te Oers in de Meijerij van Den Bosch,en zwager van Maerten Gerritsz. den Braber, machtigen Aert Baltens, wonende in de vrijheid van Oers voorn. om een inventaris van de boedel van Ansem Arentsz. de Braber za. voorn. te laten maken en de boedel te scheiden. - 8 juli 1667.
inv.nr.: 781 blz.: 541

Aert Baltens wonende in de vrijheid van Oers in de Meijerij van Den Bosch, zie Claes Bartelsz. Swijg, gehuwd met Annetje Gerrits den Braber, machtiging tot inventarisatie, - 8 juli 1667,
inv.nr.: 781 blz.: 541

Jacob Dircxsz.
zie, Claes Bartelsz. Swijch, in dato 2 maart 1669.
inv.nr.: 773 blz.: 1255

Bartelsz., Claes
lijndraaier, wonende te Schiedam, zie Jacomijntje Cornelis,weduwe van Arijen Joppen Stierman, wonende in het Provenierschuis te Schiedam, verkoop van een lijnbaan. - 14 okt. 1667,
inv.nr.: 781 blz.: 587


Bartelsz., Claes
burger van Schiedam, zijnde van competente ouderdom, zie Trijntge Pieters, huisvrouw van Andries Pietersz., zeevarende man, wonende binnen Schiedam, in dato - 19 maart 1657,
inv.nr.: 759 blz.: 1231 - burger en inwoner van Schiedam, compareerde 29 april 1659, en stelde zich als borg voor Fardinandus Willemsz. Samson, marcktschipper van Sommelsdij, en dat voor de voldoening, van zodagige somme, als genoemde samson zal moten betalen aan de gezamenlijke rederd van de coopvaardij schepe genaamd "de Hoop", waar Huijbrecht Gerritsz. van Schiedam, schipper op is. - inv.nr.: 760 blz.: 329


Bartelsz., Claes - Lijndraaier
Claes Bartelsz., in dato 14 okt. 1667.
inv.nr.: 781 blz.: 587
_NEW TYPE 1]] 
Swijg, Claes Bartels (I15)
 
241 329 schuldbekentenis 2-dec-1653
Datering: 2-dec-1653
Aktesoort:schuldbekentenis
Aktenummer: 329
Notaris: Balthasar de Gruyter
Standplaats: Rotterdam
Inhoud:


Pietertgen Cornelis, weduwe en boedelhoudster van Cornelis Laurenssen, wonende te Barendrecht, bekent 850 gulden schuldig te zijn aan Cornelis Bastiaansen Koedoot, wonende te Carnisse, wegens geleend geld. Op 4 juni 1669 verklaart Sijmon Teunisse, gehuwd met Aechje Cornelis, dochter van Cornelis Bastiaense Koedoot, dat de obligatie is voldaan.


Datering: 29-okt-1658
Aktesoort: overeenkomst
Aktenummer: 418
Notaris: Gerrit van der Hout
Standplaats: Rotterdam
Inhoud:


Pietertge Cornelis, man van Cornelis Laurensz, en nu weduwe van Maerten Francken, verklaart dat door uitkoop van Volckge Bastiaens, weduwe van Laurens Aertsz, op 6 maart 1653 voor stedehouder en schepenen te Westbarendrecht en Carnisse haar kinderen nog een bedrag van 650 gulden was toegewezen.
Dit vanwege het feit dat de hen toekomende gedeelten minder waard zijn dan andere porties.
Zij verklaart deze gelden, die Volckge Bastiaens van haar tegoed heeft, en die de kinderen volgens uitkoop toekomen, tot haar last te nemen. 
SCHILPEROORT, Cornelis Lourens (I12977)
 
242 33 Akte van procuratie voor schepene van Lage Zwaluwe, door Cornelis Jansz Visser, voor Jacobus de Loeker, in het proces tegen de weduwe van meester Jan Smitsincx voor het ploegen van land. 27 februari 1681
(Regionaal Archief Tilburg)
_NEW TYPE 1]] 
VISSER, Cornelis Jans (I4138)
 
243 33. Wapen: voorstelling op het schild uitgekapt. Hier leijt begraven Pieter Dirckse Visser sterf den 10 October int Iaer 1645 ovdt 64 Iaer ende syn hvysvrov Aeltien Dierckx sterf den September int yaer 1631 ovt 52 Iaer (Hervormde Kerk Oud-Beijerland)


16 insinuatie of aanzegging 24-nov-1643
Datering: 24-nov-1643
Aktesoort: insinuatie of aanzegging
Aktenummer: 16
Bladzijden: 36 t/m 37
Notaris: Johan Cooll
Akteplaats: Rotterdam
Standplaats: Rotterdam
Inhoud:


Pieter Dircksz, visser, wonende te Out Beyerlandt, gehuwd met Hendrickge Goossensdr, die eerder weduwe was van Cornelis Jansz Slecht, verkoopt op 18 november 1643 een huis, staande aan de noordzijde van de Houttuin, waar uithangt Schoonhoven, aan Jacob Jacobsz Wevel, die in dit huis woont. Pieter heeft echter niets over de verkoop te vertellen, aangezien Hendrickge het wel in het huwelijk heeft ingebracht, maar buiten de gemeenschap heeft gehouden. Op verzoek van Teunis Gijsbrechtsz, bloetvoocht van de nagelaten kinderen van Pieter Verhagen, de eerste man van Hendrickge, gaat de notaris naar Jacob Jacobsz Wevel om hem te vragen of hij afstand wil doen van de koop. Deze zegt dat hij zich aan de koop zal houden.
Toegangsnummer:
18 Notarissen te Rotterdam en daarin opgegane gemeenten (ONA)


97 verkoop 19-jul-1634
Datering: 19-jul-1634
Aktesoort: verkoop
Aktenummer: 197
Bladzijden: 312 t/m 312
Notaris:Adriaan Kieboom
Standplaats: Rotterdam
Akteplaats: Rotterdam
Inhoud:


Pieter Dircxsz Visser, coorncooper uit Beyerlant verkoopt aan Heyndrick Godtschalcxsz in Sprincenlant zes lasten boeckwijt uit de buurt van Beyerlant, Claeswael of Striene.


196 overeenkomst 19-jul-1634
Datering: 19-jul-1634
Aktesoort: overeenkomst
Aktenummer: 196
Bladzijden: 310 t/m 311
Notaris: Adriaan Kieboom
Standplaats: Rotterdam
Akteplaats: Rotterdam
Inhoud:


- Pieter Dircxsz Visser, en
- Hendrick Godtschalcxsz uit 's Princenlant,
sluiten een contract voor de leverantie van 11 lasten ongeschroeid en ongebroeid coolsaet ten bedrage van 11 pond vlaems. Het zaad dient geleverd te worden in Beyerlant; de betaling geschiedt in Strien.


676 machtiging 16-jul-1631
Datering: 16-jul-1631
Aktesoort: machtiging
Aktenummer: 676
Notaris: Adriaan Kieboom
Standplaats: Rotterdam
Akteplaats: Rotterdam
Inhoud:


Pieter Dircxsz Visser, als gemachtigde van Huych Theunisz, tegenwoordig wonend te Carregom in Groot-Brittangie, welke machtiging is gepasseerd voor schepenen van Oudt-Beyerlandt d.d. 4-7-1629, machtigt krachtens clausule van substitutie Cornelis van der Hoeff, notaris en procureur voor de vierschaer van der Goude wonend op de Mart, om 51 gld te innen die Jacob Adriaensz Meyvogel, wonend binnen der Goude, hem volgens obligatie d.d. 20-11-1617 schuldig is.


600 verkoop 21-mrt-1631
Datering: 21-mrt-1631
Aktesoort: verkoop
Aktenummer: 600
Notaris: Adriaan Kieboom
Akteplaats: Rotterdam
Standplaats: Rotterdam
Inhoud:


Pieter Dircxsz Visser, wonend in Oudt-Beyerlant, verkoopt aan Arien Pouwelsz, schipper van Rosendael, een corstaingiebruynen ruynpaert, 3 jaar oud, voor 372 gld, zodra het treves of pays met Spanje, de vijand, gepubliceerd is.
N.B. Betreft: weddenschap.


87 verkoop 18-nov-1643
Datering: 18-nov-1643
Aktesoort: verkoop
Aktenummer: 87
Notaris: Johan Cooll
Akteplaats: Rotterdam
Standplaats: Rotterdam
Inhoud:


Pieter Dircx Visscher (Vijsser), wonend in Outbeijerlant, man van de weduwe van Cornelis Jans Slecht, verkoopt aan Jacob Jacobs Wevel een huis aan de Houttuijn, met het uithangbord "Schoonhoven", voor 5400 gulden.
Belendingen: ten oosten Jan Jacobs Sempel en ten westen de erfgenamen van burgemeester Busch, strekkend tot de Steijgerhaven. 
VISSER, Pieter Dircks (I11930)
 
244 382 Brielle; 26-04-1595 Dopeling: Hilleke Vader: Jan Leenaertsz Moeder: Lijsbeth Cornelis Getuige: Truijtge Lenaerts Doopdatum: 26-04-1595 Akteplaats: Brielle Toegangsnummer: 135 Hervormde Kerk Brielle Inventarisnummer: 111 Aktenummer: 382 Bron: NDG Kerk T"GILDE, Hilleke Lenaerts (I3728)
 
245 39-15 1660 Getuigenverklaring van Jan Vonck, Jan Cornelisz van Brenck en Jan Thonisz van Geijn Gevecht in de Marsch voor de deur van Gosen Stevensz, tussen Huijbert Jansz van
Helden en Joost Cornelisz Boonsaijer
(RHC Zuidoost Utrecht) 
Boonsaijer, Joost Cornelis (I18146)
 
246 4 Van den Venne Elisabeth 22 11 1568 kat Ambrosius N. N. Van Orssagen Rombout Van den Sorck Elisabet VAN DE VENNE, Lesken (Elisabeth) (I5744)
 
247 4-1-1661 Akte van huwelijksproclamatie van Rhenen voor Willem Dircksz Montenegro en Maria van Miltenburg, won. Elst, geassisteerd met haar vader. Zij trouwen te Vianen
(Vianen (RHC ZUidoost Utrecht)


13-2-1673 Huijbert Anthonisz van Miltenburg, wed. Gerbrig Quint, mitsgaders Jannigje van Miltenburg zijn dochter, constitueren Anthonij Delmeff, notaris en procureur te Vianen, om te transporteren aan Maria van Miltenburg, zijn dochter, wed. Willem Dircksz van Montenegro, een uiterwaard met toebehoren getimmer en aankkleven, genaamd Florenbol, leenroerig aan huize Lexmond, en een uiterwaardje genaamd Cors Adriaenszweertge, mede te Lexmond gelege


4 januarij 1661
Willem Dircksz de Montenegro ende Maria van Miltenburch met haer presenten vader Huijbert Anthoniss van Miltenburch versoecken houwelicx proclamatien, dat haer geaccordeert wort. Ende acte aende magistraat van Vijanen ten eijnde de selve de proclamatien aldaer doen affcondigen, dat geconsenteert is. Actum voor Roest ende Noort, schepenen.


29 januarij 1661
Willem Dirckss de Montenegro ende Maria van Miltenburch sijn in den echten staet bevesticht op den rechtdach voor de meeste heeren van den magistraat.
(Rhenen (RHC Zuidoost Utrecht) 
DE MONTENEGRO, Willem Dircksz (I10358)
 
248 4-3-1630 Vergadering in de kerk van ?t Waal door Otto van Vijffhuijsen, schout, Jacob Gerritsz van Rossum, schepen en oude kerkmeester, met Dirk Petersz Koppel en Gerrit Cornelisz, schepenen en dienende
14
kerkmeesters, geassorueerd met Peter Dircksz Koppel gerequireerde daarbij zijn gecompareerd Hendrick Bastiaensz, Cornelis Bastiaensz en Gerrit Cornelisz tezamen won, Kapell, hele en halve ooms van de nagelaten weeskinderen van Jan Thonisz van Nes verwekt bij hun zuster Sijchgjen Bastiaens, en hen sterkmakende voor hun broer Jacob Bastiaensz, won. Duren, en Claes Bastiaensz, won. Capel, mede halve en hele ooms van deze weeskinderen, accorderen een huwelijk tussen Lambert Melisz van Dam (24), j.m., geb. Overlangbroek, en Anna Anthonisdr van Nes (18), j.d., geb. ?t Waal. Lambert brengt in 100 daalders die hij ge?rfd heeft of nog zal erven. Hij zal met Anna bewonen en bezitten een hofstedeke met huis etc en weiland binnen- en buitendijks in ?t Waal aan de westzijde van de kerk en bij Jan Tonisz zaliger gebruikt geweest. Er zijn nog drie andere kinderen, nl. Bastiaen, Teuntje en Adriaentje. Lambert zal hen 300 gulden uitkeren. [1999]
(RHC Zuidoost Utrecht)

1650 13/7 [HUA NU047a001] Gerrit Gerritsz te Vechten, Jan Anthonisz de With
a/d Wykersloot voor henzelf en voor hun huisvrouwen, cst Anthonis Cornelisz dyckmeester in Tull om aldaar te trp aan Jacob Gerritsz van Rossum 6m, bo Beverweert en ben de wed. van Jan Adriaensz
(Bron: RHC Zuidoost UTrecht)

1637 25/5 [HUA Dorpsgerechten 1818, f.238] Jacob Gerritsz van Rossum won. Wael
x Anthonia trp aan Anthonis Cornelisz dijckmeester int Wael x Anthonia 3m in
Rietfeld in het midden waarvan 1½ m pastoriegoed ligt
(Bron RHC Zuidoost Utrecht)


1630 6/1 [HU NU013a003 CvS] Dirck Adriaensz wonend Vleuten, Cornelis Adriaensz opte Vaert, Jan Gijsbertsz van Schayck borger tUtrecht, Cornelis de Man te Culemborch, Jacob Gerritsz van Rossum int Waell en Gerrit van Waey notaris Hof van Utrecht - zij noemen het testament van Jan Adriaensz in leven borgemeester a/d Vaert d.d. 17/11 1621 voor Joh. Mol, welk testament nu wordt geopend, luidend: hij is ziek, heeft octroy 20/10 1603, 8m leen van de Staten van Utrecht a/d Lange Willigen onder Vreeswijk (brief is van 27/1 1609), na zijn dood te komen op Dirck Adriaensz zijn oudste broer te Vleuten die de rest van broers en zusters daarvoor 3200gu moet uitkeren. Nog heeft hij de helft van 4m (Willemtge Cornelisdr zijn huisvrouw heeft de andere helft) leen van Vianen, staande huwelijk aangekocht - over waren bij passeren van dit testament Cornelis Dirckx Voornen en Willem Matthyss van Lobbrecht te zijnen huize in Vreeswijck
(RHC Zuidoost Utrecht)

1674 14/12 [HUA Hof 236-2] Hendrickje van Rossum wed. Jan Gerritss Verhagen,
Cors Janss van Clarenburgh, Arien Jacobss van Rossem, Gerrit Peterss van
Schayck tesamen erfgemamen van Teuntje Adriaens van Pothuysen cst
(Bron: RHC Zuidoost Utrecht)


Procuratie - om plechten te vestigen op de goederen uit de nalatenschap van + Jan Adriaensz, zyn zwager, gelegen in De Vaart en andere gerechten, vanwege diverse schulden en vrywaring van de borgen Willemtgen Cornelis Banck, weduwe Jan Adriaensz, Dir ck Adriaensz en Jacob Gerritsz van Rossum, te 't Waal, zwagers Datering: 28-12-1636 Aktenummer: 227 Datum: 28-12-1636 Soort akte: Procuratie Notaris: G. VAN WAEY Samenvatting: om plechten te vestigen op de goederen uit de nalatenschap van + Jan Adriaensz, zyn zwager, gelegen in De Vaart en andere gerechten, vanwege diverse schulden en vrywaring van de borgen Willemtgen Cornelis Banck, weduwe Jan Adriaensz, Dirck Adriaensz en Jacob Gerritsz van Rossum, te 't Waal, zwagers Aktedatum: 28-12-1636 Personen: Constituant: Jan Ghysbertsz van Schaeyck Geconstitueerde: Christiaen Wessels Geconstitueerde: Antoni van Waey Verwijzingen: schuldbekentenis d.d. ..-2-1633 voor notaris G. Houtman Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905 Inventarisnummer: U019a007

Afstand - van de voor een schuld van f. 800,- in onderpand gegeven schuldbekentenis van f. 500,- ten laste van zyn zwager Jacob Gerritss van Rossum, wonende in 't Waal, met belofte de resterende f. 300,- voor kerstmis dit jaar af te lossen Datering: 23-06-1650 Aktenummer: 125 Datum: 23-06-1650 Soort akte: Afstand Notaris: G. HOUTMAN Samenvatting: van de voor een schuld van f. 800,- in onderpand gegeven schuldbekentenis van f. 500,- ten laste van zyn zwager Jacob Gerritss van Rossum, wonende in 't Waal, met belofte de resterende f. 300,- voor kerstmis dit jaar af te lossen Aktedatum: 23-06-1650 Personen: Cedent: Cornelis Janss van Papenderp Cessionaris: Jacob Janss van Bemmell Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905 Inventarisnummer: U022a021

Procuratie - om voor het gerecht van De Vaart helft van 8 morgen land in het Vaartse Broek te transporteren ten behoeve van zwager Jacob Gerritss van Rossum, wonende in 't Waal, die de wederhelft in eigendom heeft Datering: 18-05-1650 Aktenummer: 107 Datum: 18-05-1650 Soort akte: Procuratie Notaris: G. HOUTMAN Samenvatting: om voor het gerecht van De Vaart helft van 8 morgen land in het Vaartse Broek te transporteren ten behoeve van zwager Jacob Gerritss van Rossum, wonende in 't Waal, die de wederhelft in eigendom heeft Aktedatum: 18-05-1650 Personen: Constituant: Cornelis Janss van Papenderp Geconstitueerde: Cornelis Adriaenss Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905 Inventarisnummer: U022a021


Schuldbekentenis - f 550,- wegens eerdere schuldbekentenis ten laste van zyn vader + Cornelis Adriaenss van Pothuysen en Jacob Gerritss van Rossum ten behoeve van Aelbert Gysbertss van Buytendyck Aktenummer: 16 Datum: 10-07-1675 Soort akte: Schuldbekentenis Samenvatting: f 550,- wegens eerdere schuldbekentenis ten laste van zyn vader + Cornelis Adriaenss van Pothuysen en Jacob Gerritss van Rossum ten behoeve van Aelbert Gysbertss van Buytendyck Notaris: H. RIBBIUS Personen: Schuldenaar: Henrik van Pothuysen Schuldeiser: Wilhelmina van Buytendyck Verwijzingen: sententie d.d. ..-..-1675 van het hof van Utrecht Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905 Inventarisnummer: U094a001

17-9-1629: Lijftocht van Tonisje Adriaans, gehuwd met Jacob Gerardsz. van Rossum, 4776 fo 182~

Scheiding
Datering: 14-05-1672
Aktenummer: 32
Datum:14-05-1672
Soort akte:Scheiding
Notaris: C. VAN DOORN
Eerste partij:
erven Jacob Gerritsz van Rossum en Theuntgen Adriaens, in leven echtelieden:
Styntgen Jans
haar onmondige kinderen
onmondig kind van + Jan Jacobsz van Rossum, zoon
Willem Romer
Fychgen Jacobs van Rossum, dochter
haar onmondige kinderen
haar mondige kinderen
Cors Clarenborgh
Adriaen Jacobsz van Rossum, zoon
Henrickgen Jacobs van Rossum, dochter
haar kinderen
Onroerend goed:
13 mergen soo wey- als bouwlant: - naar Styntgen Jans -; Waelschendyck
10 mergen;3 mergen;8 mergen soo weylant als boomgaert - naar kind van + Jan Jacobsz van
Rossum -;
6 mergen weylant en 3 mergen land - naar Fychgen Jacobs van Rossum -;
8 mergen soo weylant als boomgaert - naar Cors Clarenborgh -;
12 mergen soo boomgaert, wey- als boulant - naar Adriaen Jacobsz van Rossum -;
5 mergen lants - naar Henrickgen Jacobs van Rossum -; by de Kerckwegh
huyssinge; wz tusschen de Colck

 
VAN ROSSUM, Jacob Gerrits (I3172)
 
249 40-10 1662 Peter Kleuver, won. Prattenburg, getrouwd met Truijchje Wouters
Hij bekent met Jantje Jacobs, zijn meid, vleselijk te hebben geconverseerd sedert 5 jaren, en een kind bij haar te hebben verwekt
(Bron: RHC Zuidoost Utrecht (Rhenen)


23-6-1662 Peter Kleuver is een getrouwd man en heeft toch enige jaren vleselijk geconverseerd met Jannigje Jacobs, mede alhier gevangen. Hij heeft bij haar ook een kind verwekt. Onlangs heeft hij ook Reijer Brantsz van Steenbeek geslagen zodat die aan zijn schouder gewond was. Eis: Boete van 200 gl en levenslang verbannen.


23-6-1662 Jannigje Jacobs heeft bekend met Peter Kleuver vleselijk geconverseerd te hebben en bij hem een kind te hebben. Eis: 14 dagen water en brood en levenslang verbannen.


Titel Protest, 1693 Aktenummer 118 Samenvatting Akte Gijbertje Claes, weduwe van Peter Hendricksz Cleuver, verklaard in hoger beroep te zullen gaan voor het Hof van Utrecht in de zaak van haar overleden man die gediend heeft voor het gerecht van Rhenen tegen Gerrard van der Hem van Nedersteijn. Zij pro testeerd tegen de uitspraak van 3-6-1693 waarvan deurwaarder Vastrick haar op 17-6-1693 in kennis gesteld heeft.
Datum Akte 1693-06-22
Naam Notaris Christoffel Boumeister


Titel Afstand, 1695
Aktenummer 160
Samenvatting Akte
Jan Beerntsen, wonende aan de Dwarswegh in Veenendaal, doet in overleg met de verhuurder, afstand van het huurcontract van 21-10-1694 met Cornelis Huijgen, wonende in 's Gravenhage, van de hofstede met landerijen die hij momenteel bewoond en zal deze op 22-02-1696 verlaten. Zij machtigen Anthonij Versteegh om op te treden voor het hof van Utrecht bij niet nakoming van deze afspraak. Er wordt een hele reeks voorwaarden opgesteld waaronder dit huurcontract ontbonden wordt, hierbij wordt genoemd het land van de weduwe van Peter Cleuver wat in mindering mag worden gebracht.
Datum Akte 1695-07-12
Notaris Christoffel Boumeister


Titel Procuratie, 1695
Aktenummer 159
Samenvatting Akte
Cornelis Huijgen, wonende in 's Gravenhage, verklaard met ingang van 22-02-1696 verhuurd te hebben aan Willem Jansen, tegenwoordig wonende op de hofstede Egdom onder Woudenbergh, die Jan Beerntsen eerder in huur had. Inbegrepen is het land dat Cornelis heeft gekocht was Van der Hem en Ottoval dat bij Peter Cleuver lange tijd in gebruik was. Uitgezonderd is een halve morgen baggerveld achter het land van Govert Huijgen dat naast het land ligt van Claes Kempus, aan de Dwarsweg in Stichts Veenendaal. Johan Boschman en Anthonij Versteegh, procureurs, worden benoemd om voor het hof van Utrecht het huurcontract vast te leggen. De huurprijs is 230 gulden per jaar plus een hele reeks van bijkomende verplichtingen.
Datum Akte 1695-07-11
Notaris Christoffel Boumeister 
DE CLEUVER, Peter Hendricksz (I789)
 
250 41-6 1663 Verhoor van Thijs Arisz en Hendrick Aelten
Bij de eng van Cornelis Sandersz bij het bos, off daer op dat Huijbert Pauwelsz voor sijn schaep in pacht heeft. Daar liepen op een dag de schapen van Aris Faesz en de weduwe van Thonis Raep. Cornelis Raep heeft Huijbert geslagen, samen met Jan Morren en Willem Rouw
(Bron: RHC Zuidoost Utrecht (Rhenen) 
RAAP, Teunis Cornelissen (I2989)
 

      «Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 254» Volgende»


Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.1, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2020.

Gegevens onderhouden door Vink.

Flag Counter