STAMBOOM VINK


Print Voeg bladwijzer toe

Aantekeningen


Stamboom:  

Treffers 151 t/m 200 van 12,661

      «Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 254» Volgende»

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
151 164 Johan, bisschop tUtrecht, en Ghizebrecht, heer van Abcoude en Gazebeke, beloven, dat zij de uitspraak van heer Henric van der Weyde, domdeken, heer Gherard van den Vene, kanunnik ten Dom, heer Eerst van Wulven, heer Jacob van Lichtenberch, ridders, Sweder van Culenborch, Gheraerd Voern van Vyanen, Johan Vtenweerde, Henric van Broechusen, knapen, Tydeman Mouwerkiin en Gheraerd Hombout, burgers te Utrecht, in de geschillen van hen en hun helpers heer Otte van Yselsteyn, heer Dyderic van Zulen, heer Willam van der Horst, heer Johan van Broechusen, heer Beernd Uten Enghe, heer Willam Zuermont, de steden Utrecht en Amersfoerde, ter eenre, en heer Johan, heer van Culenborch en van der Leck, en heer Johan van Culenborch heer JohanS zoon, ten andere, zullen nakomen.
Datering:
1353 November 24 [op sinte Katerinenavont]

Datering:
1353 November 24 [op sinte Katerinenavont]
NB: a. Oorspr. (Inv. no. 15), met de ten deele geschonden zegels van den eersten oorkonder (in roode was), en van de borgen heer Otte van Yselsteyn, heer Dyderic van Zulen, heer Johan van Broechusen, heer Beernt Uten Enghe, heer Willam Zuermondt, ridders, Steven van Zulen heer Jacobszoon, Elyaes van Ameronghen, Henric van Broechusen, Bertholmeus Wlllamsz. van Jutfaes, Johan van den Spieghel, Peter Uten Lone en Jacob den Cuper, knapen; die van den tweeden oorkonder en van Wernaer van der Hare, Johan van Ameronghen Elyaesz., Tydeman Mouwerkiin, Abraem Uter Corenmarck, Gheraerd Hombout en Gheraerd Pot, knapen, zijn verloren.
b. Afschriften in Inv. no. 1787, fol. 17 verso en fol. 50 verso (incompleet).
c. Afschrift in Inv. no. 2297, dupliek, bijlage YY1.

Ghiisebrecht heer van Abcoude en zijn kinderen verkopen aan heer Jan van de Poele hun grote en kleine tienden in het ambacht van Almsvoet, hun aangekomen van vrouw Jhanne van Hoerne, 1357. Hierbij de gerechtsbrief van Dordrecht, waarbij deze tienden worden overgedragen, 1357. (Twee vidimussen van Gheriid Coppensoen, cureit van Warmond, 1358.)
 
van Abcoude, Gijsbrecht III (I17807)
 
152 1657 Haarlem VERSTRAETEN, Gerrit Willems (I4037)
 
153 1659 10/3 [HUA Hof 236-1] Steven en Anthoni van Haeffacker voor henzelf en ver vangende hun broers Gillis en Pauwels van Haeffacker, samen erfg. van zal. vader Willem Otto Haeffacker cst -9/4 [idem] Gielis Haeffacker zoon en mede-erfg. van Maria Haeffacker etc -8/10 [idem] Cornelis Adriaenss van Pothuijsen aen de Vaert cst
24 -10/10 [idem] Jan Dionijss aen de Vaert cst


1667 20/4 [HUA Hof 236-2] Cornelis Adriaenss van Pothuysen won: Vaert als mede erfgenaam van zijn zal. halfzuster Willempgen Cornelis de Banck en van zal. halfbroer Jan Adriaenss van Pothuysen cst i.v.m. leenhof genaemt de Roetert in Overlangbroeck; waarvan gehouden wordt 8m genaemt Seldenrijck te Schalckwijck (plecht d.d. 18/3 1665 500gu bij Bart Stevenss van Schayck)
(RHC Zuidoost Utrecht)

Afstand - van goederen, inkomsten en vorderingen van de boedel en goe-
deren, die gemeen waren van de boedel en tweede comparant
Datering:04-07-1678
Aktenummer:122
Datum:04-07-1678
Soort akte:Afstand
Notaris:W. ZWAERDECROON
Cedent: Hendrick van Pothuysen
Beroep: raedt in de vroedschap van Utrecht
Anthoni van Diemen
zyn onmondige kinderen
Samenvatting:
van goederen, inkomsten en vorderingen van de boedel en goe-deren, die gemeen waren van de boedel en tweede comparant
Overige belanghebbenden:
Arnout van Diemen, zoon
Nicolaas van Vechten
Cessionaris:
boedel + Cornelis Adriaenss van Pothuysen, (schoon)vader
 
POTHUIJSEN, Cornelis Adriaens (I2946)
 
154 1660-1661 (VSA-K 59)
Ontfanck van de kerck.
Specivikacy van mijnen ontfanck van hetgene dat ick onder[staand]
vanwegen de kerck in Venendael ontfangen hebbe van den rekendach
anno 1660 of tot den rekendach 1661 toe.
Item ten eersten Tuenis Gertsz begraven op 't kerckhof ende
ooverpoost de gerechticheyt van de kerck komt van 't ooverpoo[sen] 0-14- 0
Den 29sten november Mor Pelen begraven in een huergraft
ende ooverpoost de gerechticheyt van de kerck komt 4-18- 0
Den 1sten april een kynt begraven van Eevert Masz
in de kerck de gerechticheyt van de kerck komt 0- 4- 0
Den 5den april Fer Jansz begraven in de
kerck de gerechticheyt van de kerck komt 0-18 
DE LA FER, Anthony (I1254)
 
155 1665 29/6 [HUA Hof 236-2] Hendrick Fransz te Woudenberg voor hemzelf en als erfg. van Cornelis Hendrickx en vervangende de mede-erfg. cst
(bron: RHC Zuidoost Utrecht) 
VAN OVEREEM, Hendrik Frans (I11262)
 
156 1669 [dtb Tull&Waell] lidmaten: Adriaen Jacobs van Rossum [en meteen daarna]
Rijckie dienstmaeght van Van Rossum
(Bron: RHC Zuidoost Utrecht)

1674 2/3 [dtb Tull & Waell]tr. Tull ent Waell (otr. 15/2) Arien Jacobs van Rossum
(en Ryckje, bijgeschreven!), als kinderen aldaar gedoopt uit Arien Jacobs
van Rossum (moeder niet vermeld!):
-Maius 1674 Jacob, get. de vader en Do: Leerdam
-23/2 1676 Jan
-9/12 1677 Johanna Lucia
-12/2 1682 Lysbeth
-8/4 1686 Gerrit
(RCH Zuidoost Utrecht)

13-3-1679 Adriaan Jacobsz van Rossum, mede-schepen, als administrerende
bloedvoogd over het nagelaten onmondige kind van wijlen Jan Jacobsz
van Rossum, zijn broer, en namens zijn mede-momber, verklaart dat de
huismeesters van des armen pots goederen in Jacobikerk te Utrecht
ten laste van dit kind sprekende hadden 1500 gulden wegens obligatie
door de vader van dit kind onder borgtocht van dezelfs moeder en
Johan ten Hagen, zijn zwager op 4-3-1664 gepasseerd. De weduwe
van Johan ten Hagen is gevangen genomen om te betalen. Adriaan
stelt als momber tot onderpand van deze 1500 gulden 10 morgen,
waarvan 1 morgen boomgaard en 9 morgen bouwland als grienden.
[2001, 2005]
(Bron RHC Zuidoost Utrecht)

1695 1/1 [dtb Tull & Waell] lidmaten: Arien Jacobs van Rossum, diaken, overleden 26/8 1696 en Ryckje huisvrouw van Arien Jacobs van Rossum

1697 14/11 [dtb Tull & Waell] lidmate: Reykje van Rossum (aangevuld ervoor:
overleden) 
VAN ROSSUM, Arien Jacobs (I11700)
 
157 1674 14/12 [HUA Hof 236-2] Hendrickje van Rossum wed. Jan Gerritss Verhagen, Cors Janss van Clarenburgh, Arien Jacobss van Rossem, Gerrit Peterss van Schayck tesamen erfgemamen van Teuntje Adriaens van Pothuysen cst
(RHC Zuidoost Utrecht) 
POTHUIJSEN, Theuntje Adriaans (I2944)
 
158 1675 na 18 mei Huisgeld Woudenberg :
6 Hendrick Gerritsz Bree x huisvrouw, 1 onmondig kind, voerman 2

1693 7-11 december [Oud Archief gemeente Woudenberg 53; E en B = Eigenaar en
Bruiker]
Haardstedengeld Woudenberg en Geresteyn:
1 Jan Jacobsz Knoppert E en B, bij de vrouw opgegeven 2
2 Thonis Mannen daghuerder en Jan Jacobs Knoppert E en bij
de vrouw opgegeven (= bdvo) 1
3 Jan Brantsz van Otterloo E en B, bij de dogter opgegeven 3
4 Jan Gerritsz Wildeman E en B, bij de vrou opgegeven 1
5 Thijs Jansz Lagerweij E en B, bdvo 2
6 Jan Cornelisz E en B bij hemzelf opgegeven 1
7 Geertjen Claessen, daghuerster. E en B 1
8 Hendrick de Bree E en B, bij hemzelf opgegeven 1
(Bron: RHC Zuidoost Utrecht) 
DE BREE, Hendrick Gerrits (I591)
 
159 1676 Den 29 dito k. Anna v. Carel Perdanus m. Grietje Bremans g. Neeltje Bremans PERDANIS, Anna (I2822)
 
160 1679 21/4 met att. naar Veenendaal (otr. Doorn 30/2) Hessel Hendricksz wedr. van Veenendaal tr. Huybertje Jans, wedue van Darthuizen
(RHC Zuidoost Utrecht) 
HENDRICKS, Hessel (I48)
 
161 1679 24/9 [HUA Hof 236-2] Hendrickje van Rossum wed. Jan Gerritsz Verhagen
cst (geen plaatsnaam)
(RHC Zuidoost Utrecht) 
VAN ROSSUM, Hendrickje Jacobs (I10356)
 
162 1684 12/1 [HUA Hof 236-3] Adrianus Jacobs van Rossum int Wael cst -9/5 [idem] Cornelis van Maurick steenbacker opt Outslijckerveer won. cst -12/9 1685 [idem] Jacob Tymenss int Waell voor hemzelf en x huisvrouw
(RHC Zuidoost Utrecht (Tull Waal)

Procuratie - om het Henrick Wouterss van der Spel, koopman te Amsterdam, het akkoord te passeren, dat hy met de gemachtigde van Henrick Wouterss van der Spel gemaakt heeft in verband met aktie op Cornelis van Maurick Datering: 13-12-1681 Aktenummer: 434 Datum: 13-12-1681 Soort akte: Procuratie Notaris: W. ZWAERDECROON Samenvatting: om het Henrick Wouterss van der Spel, koopman te Amsterdam, het akkoord te passeren, dat hy met de gemachtigde van Henrick Wouterss van der Spel gemaakt heeft in verband met aktie op Cornelis van Maurick Aktedatum: 13-12-1681 Personen: Constituant: Jan Dirckss Montenegro Geconstitueerde: Cornelia Dircks de Montenegro, zuster Verwijzingen: procuratie d.d. 13-12-1681 voor notaris W. Zwaerdecroon de jonge (zie akte nummer 433) Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905 Inventarisnummer: U080a006 Schuldbekentenis - f 1000,- wegens lening Datering: 13-11-1697 Aktenummer: 50 Datum: 13-11-1697 Soort akte: Schuldbekentenis Notaris: H. VAN WOUDENBERGH Samenvatting: f 1000,- wegens lening Aktedatum: 13-11-1697 Personen: Schuldenaar: Cornelia de Montenegro Borg: Cornelis van Maurick Schuldeiser: Adrianus van Kesteren Bijzonderheden: met cassatie d.d. 4-8-1704 Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905 Inventarisnummer: U093a033 Koop en verkoop Datering: 13-08-1709 Aktenummer: 175 Datum: 13-08-1709 Soort akte: Koop en verkoop Notaris: W. VAN DEN BRINCK Aktedatum: 13-08-1709 Personen: Verkoper: Clementia de Montenegro Kinderen van Cornelis van Mourick: Verkoper: Maximiliaen van Mourick Verkoper: Dirck van Mourick Verkoper: Adriaen van Mourick Verkoper: Heyltje van Mourick Verkoper: Elisabeth van Mourick Verkoper: Jacob Gerritsen van Rossum Koper: Hendrick van Nellesteyn Onroerend goed: helfte in een halfscheydinge van Weert en lande; Verwijzingen: procuratie d.d. 12-8-1709 voor notaris N. Tucker te Vianen Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905 Inventarisnummer: U115a003

Schuldbekentenis - f 1000,- vanwege lening, gebruikt voor het stoken van de steenoven en voor arbeidsloon
Aktenummer: 101
Datum: 21-11-1685
Soort akte: Schuldbekentenis
Personen:
Schuldenaar: Cornelis van Mourick
Beroep: steenbacker
Woonplaats: aen t Outslycker Veer
Schuldeiser: Adriaen van Kesteren
Samenvatting:
f 1000,- vanwege lening, gebruikt voor het stoken van de steenoven en voor arbeidsloon
Notaris: C. VAN VECHTEN DE JONG

Schuldbekentenis - f 470,- vanwege oude schuld en nieuwe lening
Aktenummer: 59
Datum: 18-02-1685
Soort akte: Schuldbekentenis
Schuldenaar: Cornelis van Mourick
Beroep: steenbacker
Woonplaats: Hagesteyn
Schuldeiser: Adriaen van Kesteren
Samenvatting:
f 470,- vanwege oude schuld en nieuwe lening
Notaris: C. VAN VECHTEN DE JONG

Schuldbekentenis - f 2.160,- vanwege lening
Aktenummer: 72
Datum: 04-05-1699
Soort akte: Schuldbekentenis
Notaris: H. VAN WOUDENBERGH
Samenvatting:
f 2.160,- vanwege lening
Personen:
Schuldenaar: Cornelis van Mourick
Schuldenaar
Echtgenoot:
x Meynsie de Montenegro
Beroep: steenbacker
Woonplaats:Hagesteyn
Schuldeiser: Adriaen van Kesteren
Aktedatum: 04-05-1699

Koop en verkoop
Datering:13-08-1709
Aktenummer:175
Datum:13-08-1709
Soort akte:Koop en verkoop
Overige belanghebbenden:
Kinderen van Cornelis van Mourick
Notaris:W. VAN DEN BRINCK
Verwijzingen:procuratie d.d. 12-8-1709 voor notaris N. Tucker te Vianen
Onroerend goed:helfte in een halfscheydinge van Weert en lande;
Verkoper:Clementia de Montenegro
Voornaam: Clementia
Tussenvoegsel: de
Achternaam: Montenegro
Beroep: in leven steenplaasser tot Hagesteyn
Naam partner: wed. Cornelis van Mourick
Maximiliaen van Mourick
Dirck van Mourick
Adriaen van Mourick
Heyltje van Mourick
Elisabeth van Mourick
Jacob Gerritsen van Rossum
Koper:Hendrick van Nellesteyn

Notari?le akte
Afstand
Aktenummer: 9
Datum: 10-02-1711
Soort akte: Afstand
Personen:
Cedent: Meynsje Dirckx de Montenegro
Kinderen van Cornelis van Mourick en Meynsje Dirckx de Montenegro:
Cessionaris: Max van Mourick
Cessionaris: Dirck van Mourick
Cessionaris: Arie Jansz van Mourick
Cessionaris: Jacob Gerritse van Rossum
Cessionaris: Anthony van Schaick
Notaris:
B. J. VAN ZWEERD
Onroerend goed:
acht mergen weyland, met boogaertje;
vier mergen uitterweert, met steenoven;
Bijzonderheden:
ter voldoening vaderlyk erfdeel


 
VAN MAURICK, Cornelis Adriaens (I2557)
 
163 1697 Inventaris, rekening en staat met scheiding van de boedel van Agniesgen Gerritsdr., gehuwd met Jan van Reijnsburch en Jan Willemsz. Blom, grootmoeder en erflater van de kinderen van Gijsbrecht Jansz. en Meijnsgen Ariensdr., 1622-1626; met bijlagen. 1 omslag Blom (Bloom), Jan Willems (I18000)
 
164 1699 Akte van indemniteit? Geertruijt Turen, wed. Jan Metman en de erfgenamen Bastiaan Metman, Hendrik en Gerrit Metman.
(Bron: RHC Zuidoost Utrecht) 
METMAN, Jan (I2605)
 
165 17-12-1515: Cornelis Doe Beyenz. bij dode van zijn vader Doen Beyez. (L.H. 123, cap.
Arckel, fol. 27).


7-1-1544: Anthuenis Cornelis Doez. bij dode van zijn vader Cornelis Doe Beyenz. (L.H. 126,
cap. Arckel, fol. 37).
REPERTORIUM OP DE LENEN VAN PUTTEN, GELEGEN IN HET LAND VAN POORTUGAAL EN IN DE RIEDERWAARD, 1304-1648 
Beijens, Cornelis Doens (I12020)
 
166 17-2-1676 Hilleken Boonsaijers wed. Huijbert van Wijck constitueert Henricus Suick, burger te Utrecht, om zijn zaken waar te nemen.
(RHC ZUidoost Utrecht)

24-2-1677 Hilligje Boonsaijer, wed. Huijbert van Wijck, constitueert Dirck van Rossendael, scholtus te Lienden, om voor dhr van Brakel, richter van Tiel, als stadhouder van de lenen van huis Leede, te verheffen en te leen te ontvangen 1 morgen land of boomgaard genaamd die Hoge
Maet of Gheer, gelegen in de Marsche.
(RHC ZUidoost Utrecht) 
Boonsaijer, Hilleken Adriaens (I18153)
 
167 17-9-1691 Lexmond
transport Comp. Joosgen Andriesdr weduwe van Claes Jansz Schrijvers, als moeder van haer onmondige kinderen, Willemke Aerts weduwe van Arien Jans Schrijvers, als moeder van haer onmondige kinderen en Gijsbert Willemsz de Jongh van wegen Engeltje Floren eenig nagelaten kind van Anneke Jans Schrijvers; alle kintskinderen van Johan Crijnen haren grootvader; geassisteert met Bart van Buren, schout van Nieulant, akte van 3-8-1691 regeerders van Gorinchem
(Rechterlijke Register Lexmond)


6-7-1699 Lexmond
Comp. Willemijntje Aertsdr weduwe en boedelhoudster van Arien Jansz Schrijver gerechtigd een derdepart, Joostge Andries weduwe van Claes Jansz geassisteert met Jan Aerts aangestelde voocht hare onmondige weeskinderen van Claes Jansz mede voor een derdepart ende Arien Balthusz als man en voocht van Eng ? Flooren het laatste derdepart onvolledig Lexmond RA.14 foto 059 links midden (Bron: Lexmond en Achthoven, rechterlijke akten 1668-1763)


4-8-1699
Willemijntien Aerts X Arien Janse za wonende in Nuland vhz, Jacob Ariense en Jan Ariense X Aertie Ariense voorhaarzelf, en de voorn Jacob Ariense als voogd over Krijn Ariense en Ariaentje Ariense zijnde zijn onm broer en zuster, en verklaarden schuldig te zijn aan Arien Aertse VINCK ook wonende te Nouland 300 kargul als lening. Als borg geldt huis en verdere timmeragie op Noulant in de Arkelse hoeve, ww Arien VINCK en ow de wde van Claes Jansen; nog 7h op Cort Nuland, nw de wde van Bart VAN BUEREN en zw Anthony VAN WEVELINCKHOVEN. (Bron:
-5-1711
Jan Ariense, wonende Nieuwland x Aertie Aerts Schrijver, Crijn Ariense, wonende Leerbroek, Arie Jans Clijn x Ariaantje Ariens en Jacob Ariens Schrijver, tesamen erfgen. van hun ouders Arie Jans Schrijver x Willemijntje Aerts,en van hun grootvader Jan Crijne Schrijver en van hun oom Floris Aertse, ovl. te Blokland etc. Deling oa hofstede te Quackernaack, land te Cort-Nieuwland, Hogenbeemd etc
(bron: 606 RA NA Gorinchem, H. de Bruin)


7-1-1692
Gijsbert Willemse de Jongh als voogd van Engeltien Floris, Willemijn Aerts x Arie Jans Schrijver en Joostje Andriesse wed? x Claes Jans Schrijver als voogdes van haar kinderen, erfgen. van hun grootvader Jan Crijnen Schrijver, ovl. te Nuland machtigen etc. om op te treden tegen Ernst? Crijnen


onderschrift: lootcedullen geemploieert 12-11-1691 en 10-1-1702:
conditien enz volgens welke Ernst Crijnen VAN DIJCK als oud-oom en bldvgd van vaderszijde van Jacob, Aertie, Crijn en Ariaentie Ariens SCHRIJVER als kinderen van Arien Jans SCHRIJVER X Willemijntje Aerts, dezelfde kinderen geass met haerl voorn moeder en hun oom van moederswege Floor Aertse, - nog de voorn Ernst Crijnen VAN DIJCK als oud-oom en bldvgd van moederszijde van Cornelis en Engeltje Floren als kinderen van Anneke Jans SCHRIJVER X Floor Cornelisse za geass met heurl meuije van vaderszijde Lijsbeth Cornelis en nog de meer genoemde Ernst Crijnen VAN DIJCK als oud-oom en bldvgd van vaderszijde van Jacob en Andries Claessen SCHRIJVER als kinderen van Claes Janse SCHRIJVER za X Joostien Andries dezelfde kinderen
geass door hun moeder en Arien Andriesse zijnde hun oom van moederszijde, zijnde van mening, enz, deling (acte geeft meer details over grond (Bron: Den Uijl) 
SCHRIJVERS (SCHRIJVER), Arie Jans (I923)
 
168 17. 15-05-1577. Volgt schuldbrief van 200 gulden met hypotheek op het gekochte. 17v. Ongedateerd en ongetekend. Syburch Jansdr. weduwe van Claes Corneliszn. Boon met niet ingevuld haar gekoren voogd verkoopt Dirck Adriaenszn. wonende te Noordwijk op Zee een huis en erf gelegen aldaar, belend ZO: de steeg of slop dat men pleegt te gaan naar Jacob Wichmanszn., ZW: Job Adriaenszn., NW: Jacob Pieterszn. en Job Adriaenszn. en NO: de Heerweg Datum 1632


201 Nog een akte van een Adriaen van der Does. Datum 21-03-1585 Bron Notarieel archief Eerste persoon Adriaen van der Does Bron Archiefnr 0506 Archiefnaam Archief van notaris Willem (Claesz. van ) Oudevliet, 1577-1602 Inventarisnummer 50 Folio 057 Naam notaris Oudevliet, Willem (Claesz) van Datum 03-04-1600 Bron Notarieel archief Eerste persoon Adriaen Dircxz van der Does Beroep koperslager Bron Archiefnr 0506 Archiefnaam Archief van notaris Willem (Claesz. van ) Oudevliet, 1577-1602 Inventarisnummer 64 Folio 066v Naam notaris Oudevliet, Willem (Claesz) van
[[Niet verwerkt:
_NEW TYPE 1]] 
VAN DER DOES, Dirck Adriaensz (I1070)
 
169 1721 11/1 [HUA RA 230] Rocus Jansz Backer x Maria Cornelisdr Blanckesteyn te Driebergen mogen testeren
(RHC ZuidoostUtrecht) 
BAKKER, Cornelis Jansz (I10592)
 
170 174 Akte van belening door keizer Otto IV van graaf Willem I met alle leengoed, dat door de graven Floris III en Dirk VII van het keizerrijk gehouden was. 1213 jan. 13


187, Akte van bevestiging door keizer Hendrik VI van graaf Dirk VII in het bezit van de tol te Geervliet zoals keizer Frederik I graaf Floris III er mee beleend had. 1195 okt. 20 1 charter


Vanaf 1161 was hij in onderhandeling of in oorlog met de West-Friezen. De West-Friezen verwoestten Alkmaar tot twee keer toe, Floris plunderde en verwoestte op zijn beurt Schagen, Winkel (Niedorp) en Niedorp. Toen Floris in 1184 zelfs Texel en Wieringen veroverde, gaven de West-Friezen op. Er werd een vrede gesloten waarbij de West-Friezen 4000 zilveren marken moesten betalen.
Floris kwam in 1165 in conflict met de bisschop van Utrecht over de aanleg van een dam in de Oude Rijn bij Zwammerdam. Ook maakte de bisschop aanspraak op de heerschappij over West-Friesland. Keizer Frederik I van Hohenstaufen besliste in Utrecht dat het gezag en de inkomsten van West-Friesland tussen de graaf en de bisschop moesten worden verdeeld.
In het zuiden stelde Floris een tol in bij Geervliet. Deze tol was vooral gericht op de scheepvaart tussen Vlaanderen en de Rijn. Graaf Filips van de Elzas van Vlaanderen oefende zoveel druk uit op Floris, dat die de tol weer ophief. In 1166 stelde Floris de tol opnieuw in. Filips verzamelde een leger en trok naar het noorden en wist Floris gevangen te nemen. In 1167 moest Floris het Verdrag van Brugge (1167) sluiten, wat hem verplichtte de tol weer op te heffen en de opperheerschappij van Vlaanderen over Zeeland te erkennen.
Op rijksniveau was Floris een trouwe bondgenoot van de Duitse keizer Frederik Barbarossa. In 1158 en van 1176 tot 1178 nam hij deel aan de expedities van Frederik naar Itali?. Hij werd daarvoor ruim beloond. In 1177 kreeg hij de status van rijksvorst. In 1178 werd zijn broer Boudewijn van Holland bisschop van Utrecht en in 1179 gaf Frederik definitieve goedkeuring aan de tol van Geervliet. Floris nam ook deel aan de Derde Kruistocht en was daarin een van de aanvoerders van Frederik. Floris stierf op 1 augustus 1190. Hij werd begraven voor het koor in de Petruskerk[1] van Antiochi?, niet ver van de plek waar kort daarvoor Frederik Barbarossa ter aarde was besteld. 
VAN HOLLAND, Floris III (I12714)
 
171 18 november 1664 heeft Neeltje Cornelis als moeder regt en voogdesse van haer vier jongste kinderen met name Jacob, Frans, Neeltje en Pieter daer vader was Jacob Marandis.
Weeskamer Westkapelle (rekeningen) 18 -11-1664


Neeltje Cornelis weduwe van Jacob Marandis met haar zoon Cornelis Jacobs Marandis.
Schepenakte 17-04-1644 Westkapelle 
MARANDIS, Jacob (I2542)
 
172 18-1-1669 Godert Adriaen van Rede constitueert Godert van den Doorslach tegen Gevert en Jan van Brenck, won. Lienden. (Bron: dorpsrechten 1515-1813)

 
VAN BRENCK, Jan Jaspers (I620)
 
173 185. 31-12-1697. Rochus Vriesenz. Backer oud stuurman wonende alhier is schuldig aan Johan Hodenpijl oud burgemeester en brouwer 200 gld wegens geleend geld tegen een rente van 4% per jr. Waarborg een huis en erf gelegen in de Raam, belend ZO Theunis Claasz. van Schie en NW Loutgen Hendricksdr., strekkende voor van de straat tot achter aan ?s-heren bansloot 76.


01-06-1695. Pietertgen Jansdr. gehuwd met Robbert Andriesz. en bij absentie van haar man verkoopt Loutgen Hendricksdr. bejaarde dochter een huis en erf gelegen voor de Raam, belend Z Rochus Vriensenz. en N Huijbrecht Cornelisz., strekkende voor v an de straat tot achter aan het huis van Rochus Vriesenz., voor 300 gld in gereed geld ontvangen Schiedam


14-12-1648 ? pag: 78 Cornelis Jans en tevens vervangende Gerrit Arijens de Munnick de gestelde voogden over de twee nagelaten kinderen van Lieven Ghijsbrechts Verwal [_Sdam 06-11-1632] en Maartje Jans beiden overleden, genaamd: Pietertje Lievens Verwal oud 13 jaar en Barent Lievens Verwal oud 13 jaar ter eenre en Ghijsbrecht Jacobs Verwal, grootvader ter andere zijde.Uitkeren: f. 49,- en het nagelaten huis Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen. 32 en erf zijnde belast met een custingbrief van f. 230,- In de kantlijn: Jacob Ghijsbrechts Verwal en Leendert Rochus Backer [_Sdam 06-12-1645] gehuwd met Neeltje Ghijsbrechts Verwal en tevens vervangende de voor de kinderen en erfgenamen van Ghijsbrecht Verwal beloven al datgene na te komen wat beschreven is.Getekend d.d. 18-11-1652


149. 19-05-1657. Adriaen Hoochmoet oud burgemeester als regent van het weeshuis en vervangende de verdere confraters van het zelve huis als alimenterende en onderhoudende in het zelve huis het weeskind van Huygh Thijsz. voor de ene helft en Jan Symonsz. Hoochwerff als met niet ingevuld gestelde voogden over Machteltgen Jansdr. voor de andere helft beiden erfgenamen van Jan Pietersz. verkopen Rochus Vriesz. zeevarende man een huis en erf gelegen in de Raem, belend ZO Mr Willem Nieupoort jegenwoordig ambassadeur extra ordinair in Engeland en NW Jannetgen Claesdr. weduwe, strekkende voor van de straat tot achter aan het erf van gemelde Nieupoort, alles volgens de oude waarbrief van 19-05-1625 (mz. 10-05-1625), voor 250 gld in gereed geld ontvangen


[[Niet verwerkt:
_NEW TYPE 1]] 
BACKER, Rochus Vries (I175)
 
174 185.1-185.2, Akte van bevestiging door roomskoning Adolf van de brief van roomskoning Rudolf aan Jan, heer van Renesse, Dirk, heer van Brederode, Wolfert heer van Borsele, Jan van de Maalstede, Hugo, heer van Kruiningen, Floris van Borsele, Nikolaas van Kats c.s. inzake hun opstand tegen graaf (Floris V), die Zeeland houdt van het Rijk, met vidimus van Anthony, bisschop van Durham, 22 september 1294. 1294 aug. 31 2 charters VAN BREDERODE VAN TEIJLINGEN, Dirck I Drossaard (I13303)
 
175 186. 25-04-1658. Jan Andriesz. Macq zeevarende man wonende alhier schuldig aan Dirck van der Mast notaris alhier een jaarlijkse losrente van 18 gld (hoofdsom 400 pond), te lossen met 25 gld per jr. Waarborg een huis en erf gelegen in de Gooist raat, belend Z Hubrecht van der Vecht fabriekmeester en N Pieter Ariensz. metselaar, strekkende voor van de straat tot achter in de Roosbeecq
[[Niet verwerkt:
_NEW TYPE 1]] 
MACQ, Jan Andriesz (I2470)
 
176 187. 29-5-1635. Cornelis Adriaenszn. van Berendrecht wonende te Catwijk op Zee eerst voor hem zelve voor de ene helft en nog dezelfde en Jan Adriaenszn. van Berendrecht wonende te Sassenheim als voogden van de weeskinderenvan Dirck Adriaenszn. van Berendrecht voor de andere helft verkopen Cornelis Claes Corsznzn. een huis en erf gelegen in de Kerkstraat te Noordwijk binnen, belend NW Dirck Meyndertszn. van Edam, ZW de Kerkstraat, NO de lijnbanen van Claes Joriszn. en ZO Adriaen Corneliszn. van Berendrecht, belast met 22 st 8 p erfpacht en 16 st 10 p erfpacht, 2 mijten en 11 st eeuwige rente alle competerende het Convent te Noordwijk. Voldaan met een schuldbrief. 187v. 29-5-1635. Volgt schuldbrief van 915 gulden met hypotheek op het gekochte. (Rechterlijk Archief Noordwijk nr172)
[[Niet verwerkt:
_NEW TYPE 1]] 
VAN DER DOES, Claes Jorisz (I1079)
 
177 19-11-1708 Verhoor van Willem Lambertsz van Hardeveld over vechtpartijtussen Henrik Barten en Gerrit Boonsaijer
(RHC Zuidoost Utrecht)

58-12 1707 Verhoor van Crijntje Frans,
Johanna van Burghout,
Willemijntje van Burghout,
Lambert Geurtsz, Dirck van
Eck, en diens huisvrouw,
Roelof Lambertsz van
Hardevelt en diens vrouw
Willemken Keijser, Hendrick
Jacobsz van Essen, Maria
Roelofs van Hardeveld,
huisvrouw van Michiel
Aertsz en Willem Lambertsz
van Hardeveld
Hendrik Hendriksz, anders
genaamd Hendrick Barten,
heeft aan de overzijde van de
Kerkstraat, bij het huis van
Anthonis Jansz van Bentem of
diens zoon, in Veenendaal
gevochten met Dirk van
Maarseveen. En ook met Gerrit
Boonzaijer en diens huisvrouw
 
BOONSAIJER, Gerrit (I18134)
 
178 19-8-1739 Hendrik Hensen en zijn vrouw Maria van Schoonhoven moeten getuigen
(Bron: RHC Zuidoost Utrecht (Rhenen) 
SCHOONHOVEN, Maria Hendriks (I3300)
 
179 190-1 378-7 1608-1612
Verklaring van Wyllem Teelman uit Redichem en van Johan Petersz. Met verhoor van Breunis Evertsz. Willem Hermansz van Santen contra Adriaen Aertsz Boonsaijer Wyllem verklaart dat hij over water gevoerd heeft van Wyllem van Santen 9000
sants. Hij heeft betaald aan schepen Arien den Bosaijer.
Wyllem Teelman verklaart dat Johan Wyllemsz Mostert
2800 gevoerd heeft.
(RHC Zuidoost Utrecht)

8-2-1640 Hendrick Jansen x Fenneken Gerrits bekennen schuldig te zijn aan Jan Gijsbertsen x Jantje Gerrits een jaarlijkse rente van 9-7-8 wegens 150 gulden. Zij stellen tot onderpand hun huis op de hoek van de Visserstraat, bepaald oostwaarts Wijn de Visscher, westwaarts de gemene straat, noordwaarts Aert Adriaensen Boonsaijer en zuidwaarts
de Visserstraat.

1644 Gerard Prins als momber van de onmondige kinderen van Rijck van Rhijn Laat in het openbaar verkopen de helft van 4 morgen land in de Rhenense Nude, gemeen met Aert Adriaensz Boonsaijer die de wederhelft daarvan heeft


29-1-1648 De kerkmeesters bekennen schuldig te zijn aan Aert Cornelissen Boonsaijer de jonge een jaarlijkse losrente van 33 gulden wegens 600 gulden hoofdsom, door hen ontvangen van de vader van Aert, Cornelis Adriaensen Boonsaijer
(RHC Zuidoost Utrecht)

531-3 1629 Claesgen van Maersen voor zichzelf en als weduwe van Ot Michielsen Cleijn, geassisteerd met haar zoon Jan Otten en Gerrit Heeft verkocht aan Aert Aertsen den Jongen Boonsaijer een schuur met de hof daaraan behorende in de Vissersstraat te

534-15 1637 Cornelis Joriphaesz den oude Bekent schuldig te zijn aan Cornelis Arisz Boonsaijer 200 gl wegens levering van biervolgens assignatie van Jan Jansz Slijper, brouwer te Rotterdam

550-1 1653 Cornelis Adriaensz Boonsaijer gehuwd met Maria van Triest Verkopen aan Gijsbert Constapel gehuwd met
Elisabeth Quint 1 morgen land buiten de Westpoort 
Boonsaijer, Adriaen Aerts (I18136)
 
180 193, Brief van H(endrik), meester van het Duitse huis in de Nederlanden, aan graaf Floris IV inzake de opname van schotplichtigen of keurmedigen in de broederschap. 1232 apr. 11 1 charter


Brief van H(endrik), meester van het Duitse huis in de Nederlanden, aan graaf Floris IV inzake de opname van schotplichtigen of keurmedigen in de broederschap. 1232 apr. 11 1


Floris trouwde met Machteld van Brabant, weduwe van Hendrik VI van Brunswijk. Op 5 november 1214 maakte zijn vader samen met Hendrik I van Brabant een huwelijksverdrag op waarin werd overeengekomen dat vanaf de dag van het huwelijk van Floris, zijn vader, graaf Willem elk jaar 500 Hollandse ponden zal betalen aan Machteld, de dochter van Hendrik van Brabant. Het geld zou komen uit de inkomsten die Willem I had uit een groot aantal stukken grond, waaronder de Riederwaard. Het huwelijk werd voltrokken op 6 december 1224 te Antwerpen. Floris IV en Machteld van Brabant verloofden zich dus toen hij vier jaar en zij veertien jaar en reeds weduwe was.
Hij volgde zijn vader op in 1222. De eerste paar maanden, tot hij op zijn twaalfde verjaardag meerderjarig verklaard werd, stond hij onder voogdij van graaf Boudewijn van Bentheim. Floris IV breidde zijn gebied uit met het Land van Altena. Floris nam deel aan de expeditie tegen Drenthe in 1227, die mislukte in de slag bij Ane, en aan de oorlog in 1234 tegen de Stedinger boeren in het bisdom Bremen, die de kerkelijke tienden weigerden te betalen.
Bouw grafelijk hof[bewerken]
De mannen van graaf Floris IV maakten donderdag na het feest van Sint Maarten op 15 november 1229 te Leiden met Dirk van Wassenaar een akte op ten aanzien van de rechtspraak over het hof van 'vrouwe Meilendis', inclusief alle aanwezige 'mannen en hoevenaars'. Daarv??r had hij van Dirk even voor 1230, datum en koopakte zijn echter niet bewaard, het Hof zelf gekocht, dat wijlen vrouwe Meilendis had toebehoord. Floris begon er mogelijk met de bouw van een grafelijk verblijf, het latere Binnenhof in 's Gravenhage. Het woonkwartier met de slanke hoektorens werd in de stijl van de vroege Scheldegotiek opgetrokken en heeft grote overeenkomsten met de tussen 1230 en 1234 gebouwde kloosterkerk van Loosduinen. De Rolzaal, Haagtoren (kapel met daarboven het slaapvertrek van de graaf) en de vertrekken van de gravin werden evenwijdig aan het oudste gebouw van het binnenhof gebouwd, dat nu de kelder is van de Ridderzaal.
Overlijden[bewerken]
Floris overleed tijdens een toernooi te Corbie, Frankrijk, op 19 juli 1234. Volgens een romantische overlevering maakte Floris grote indruk op Mathilde II van Boulogne die hem een liefdesbrief stuurde. Haar man, Filips Hurepel, graaf van Clermont, die ook deelnam aan het toernooi, kon dit niet over zijn kant laten gaan en stak Floris dood. Daarop werd de graaf van Clermont door 'die van Kleef' gedood. Floris werd begraven in de Abdij van Rijnsburg. Zijn echtgenote kreeg niet het voogdij over hun kinderen. Floris' jongere broer Willem werd voogd. Floris' vrouw Machteld overleed op 67-jarige leeftijd in 1267 en werd begraven in het door haar gestichte cisterci?nzerklooster te Loosduinen.


2, Akte van huwelijksvoorwaarden door hertog Hendrik I van Brabant en graaf Willem I voor Machteld en Floris, hun dochter en zoon, waarbij de medegave bepaald wordt op 2.500 mark keuls en de huwelijksgave op 500 pond Hollands jaarlijks uit de Riederwaard, de hof van Haarlem en Aarlanderveen. 1214 nov. 5 1 charter 
VAN HOLLAND, Floris IV (I12676)
 
181 198-9 382-13 16501651
Cornelis Petersz Bosch contra Jan van Holten als pachter van de impost op de ontgronding van de turf
Met attestatie van Joost Adriaensz Vastrick, deurwaarder, Anthonij Gijsbertsz, Grietge Rijcks. Cornelis moet bij ede verklaren hoeveel turf hij in 1647 heeft uitgevoerd
(Bron: RHC Zuidoost Utrecht (Rhenen)


202-15 384-11 1652 Jan Petersz Waecker, won. Veenendaal, contra Jan van Holten, won. Veenendaal
Het gerecht heeft Van Holten veroordeeld wegens schuld aan Waecker, maar Waecker wil niet dat dit in drie termijnen wordt uitbetaald


34-6 1655 Getuigenverklaring van Rutger Willemsz en Marrichje Willems op verzoek van Cornelis Jansz Hootsen
Over Jan van Holten die Cornelis Jansz heeft uitgescholden
(Bron: RHC Zuidoost Utrecht (Rhenen)


34-16 1655 Attestatie van Jan Hendricksz en Stijntjen Jans op verzoek van Cornelis Jansz Hootsen
Ten tijde dat de Paep Jurrien Jansz geslagen was, heeft Mechtelt, huisvrouw van Jan van Holten, verteld dat Cornelis Jansz Hootsen een appeldief was
(Bron RHC Zuidoost Utrecht (rhenen)


35-9 1657 Verhoor van Jan van Holten en diens vrouw Mechtelt Hermans
Of zij zijn geweest ten huize van Cornelis Petersz, herbergier in Veenendaal, op de kamer met Jelis de Ridder en Cornelis de Cruijff van Utrecht, en anderen. Jelis heeft Cornelis een glas bier in zijn gezicht gegooid, waarna ze hebben gevochten


18-10-1659 Jan van Holten x Mechtelt Jans Verwolt bekennen schuldig te zijn 2200 gulden aan Johannes Gerobulus. Zij stellen als onderpand een stuk erf en goed waarop zij wonen, groot 28 morgen, ten dele wei en ten dele
bouwland, daar oostwaarts advocaat Lommertsum en Roelof Willemsz, zuidwaarts Cuneraweg, westwaarts Rutger Willemsz, noordwaarts de Munnikeweg, strekkende van de Munnikenweg tot aan Cuneraweg. Op 4-7-1715 heeft dhr. Hardenberg, drost van Amerongen, het restant afgelost.

41-9 1663 Verhoor van Angnies Jans, huisvrouw van Frans Dircksz van Wageningen. En verhoor van Jan van Holten, Grietje Lomans, huisvrouw van Lambert Vonck, Naleken de Man, huisvrouw van Gijsbert Jansz. En verhoor van Cornelis Jansz van Warendorp
Angnies is geweest bij haar zus of ten huize van Gerrit Jansz smid, op de Edese kermis. Daar kwam ook Celiman van Ommeren, schout van Ede die Cornelis Dircksz probeert om te kopen
41-10 1663 Catrhijn Zijmon Jans, geb. Keulen
Bedelt, is bij


39-7 1660 Verhoor van Sander Abrahamsz van Oldenzeel. En verhoor van Hendrick Jansz. En van Griet Jan Lambertsz, Grietie Berents en Thonis Harmansz
Of hij op de markt in Veenendaal heeft gezien Jan van Holten en Jacob Fransz met twee arbeiders en twee wagens die de messen van Jan van Broekhuijsen aen sijn muer leggende op loeijen tegens sijn wil en danck
(Bron: RHC Zuidoost Utrecht (Rhenen)


15-5-1667 Hendrick Sijmonsz verklaart op verzoek van Johan van der Dussen, schout van Rhenen, te eligeren ten huize van Jan van Holten, die zich cautionaris stelt voor het arrest. 15-5-1668 Jan van Holten en Jan Hendricksz koperslager en Willem Jansz van Ebbenhorst stellen zich borg voor Willem Melchertsz, won.
Woudenberg

43-6 1668 Jacob Woutersen van Essen contra pander Sluijs
Met attestatie van Gerrit Metman en Simon Jansz van Holten dat ten huize van Jan van Holten, herbergier in Veenendaal, ruzie is ontstaan tussen Jacob en de pander. De pander heeft Jacob aangerand
(Bron: RHC Zuidoost Utrecht (Rhenen)


43-7 1668 Willem Melchiorsz contra Jan Clock
Verhoor van Johan van Broeckhuijsen en Johan Hendricksz koperslager, dat zij ten huize van Jan van Holten in Veenendaal met Willem Melchiorsz en subsituut-schout Jan Clock hebben gedronken en Willem klaagde dat ze hem gedwongen hadden weer terug te gaan onder bedreiging van Clock hem te zullen doorschieten
(Bron: RHC Zuidoost Utrecht (Rhenen)


44-1 1669 Met attestatie van Cornelis Cornelisz, anders genaamd Cornelis Gerritsz Backer in Veenendaal gehuwd met Evertien Jans, en Aeltien Hendrix, huisvrouw van Beernt Jans, won. Veenendaal, en Lambert van Stockum, smid in Veenendaal en Aelbert Steck, brouwer in
Jan Jansz van Heffingen heeft ketels gestolen bij Cornelis Gerritsz.
Veenendaal. En van Mechtelt van Holten, huisvrouw van Jan van Holten


Henrick Dircxsz heeft in de voorseide mergentalen, vier mergen twyntich roeden ende een halve.
- Is op den XXVIIen december verboeckt op Corn. Hermansen van Holten.
- Den 11 september 1658 verboeckt op Jan van Holten.
(Morgentalen Veenendaal)


Noch sestalve mergen twehondert achtendehetsestich roeden ende een halve gecommen van Jan
Malecontent.
- Is verboeckt op Hendrick Dirxsen.
- Den II september 1658 verboeckt op Jan van Holten.


Noch denselven van den helft van het resterende Ruyschenveen, wesende twaelff mergen twehondert
vijffendehetnegehetsestich royen.
- Van dese mergentaelen heeft de lasten Claes Otten anderhalve mergen; Gijsbert Lambertsz acht
mergen; Jan van Holten dardehalve mergen ende vijffendehetsestich roeden.
(Morgentalen Veenendaal)


In plaets van Jan van Holten compt Jacob Evertsz op den 7 mey 1655.
- De portie van de weduwe van Thijmen Evertsz compt nu toe Aelbert Steck ende Jan Beerntsz.
- De portie van Steck compt nu mede Jan Beerntsz.
- (marge:) In plaets van Jacob Evertsz, de helft van de ses mergen driehondert vijftich roeden sijn
verboeckt den 8 november 1670 op Gysbert Gysbertsz.
Titel Procuratie, 1677
Aktenummer 56
Samenvatting Akte


Mechtelt Jans, weduwe van Jan van Holten machtigt Henrick Ribbius, procureur in de hove van Utrecht om de zaak van wijlen haar man tegen de erfgenamen van Johan Verweij, drossaert tot Amerongen voort te zetten.Datum Akte 13-06-1677
Notaris Jacob Boumeister


Titel Procuratie, 1681
Aktenummer 25
Samenvatting Akte


Mechtelt Jans Verwolt, weduwe van Jan van Holten, gehuwd met Jan Beerntsz, machtigt Gerrit Metman om voor het gerecht van Rhenen te transporteren aan Cornelis Huijgen en zijn vrouw Dirckje Jans Moeselae, wonende te 's-Gravenhage, een erf met huis, berg en 2 schaapskooien, met het recht om in de Egelmeer schapen te weiden, groot 33 morgen, gelegen in Veenendaal aan de Dwarswech volgens koopakte van 21-4-1681 en voor het gerecht van Rhenen te transporteren. Verder nog een stuk land gelegen naast het bovenstaande erf, groot 7 morgen en erfpachtplichtig aan wijlen Dirck van Lommetsum, in leven advocaat te Utrecht, nu aan Anthonis van Honthorst tot Utrecht die namens zijn vrouw mede-erfgenaam is en eigendomsrecht heeft. Cornelis Huijgen heeft volgens akte van overdracht van 11-8-1681 voor notaris Adriaan van Wijck 1210 gulden betalen aan Geertruyt van Berck, weduwe van Johannes Gerobulus van een schuldbekentenis van 18-10-1659.
Datum Akte 21-08-1681
Notaris Christoffel Boumeister


11-8-1681 Mechtelt Jans Verwolt, gewezen huisvrouw van Jan van Holten, als geïnstitueerde erfgenaam van Jan, en tegenwoordig hertrouwd met Jan Berentsz, verklaart dat zij op 21-4-1681 met haar tegenwoordige man
heeft verkocht aan Cornelis Huijgen, won. Den Haag, een zeker erf en goet etc zo van huis, berg en twee schaapskooien en de gerechtigheid
in de Egelmeer om daardoor schapen te drijven en te weiden, groot ongeveer 33 morgen in Veenendaal, en een stuk daarnaast gelegen, zijnde erfpacht van de erfgenamen van advocaat Lommetsum, groot 7 morgen, voor 2410 gl. Zij transporteert dit nu aan Geertruijt van Berck,
wed. Johannes Gerobulus te Utrecht

Titel Procuratie, 1681
Aktenummer 1
Samenvatting Akte


Mechteld Jans, weduwe van Jan van Holten, en haar man Jan Beerntsz, machtigen Gillis van Wijck, oud lid in de raad van Utrecht en Jacob van Wijck, domheer van het kapittel van St.Marie te Utrecht, beiden executeurs van wijlen Johan van Wijck, domheer van het kapittel van St. Peter te Utrecht, voor het verkopen van ? deel van vijf morgen land genaamd de Cleijne Sack, gelegen in Gelders Veenendaal in het goed van Albert Steck, het overige ? deel is van de kinderen van Thonis Gijsbertsz Pater. Aangesteld worden Ludolph d' With en N. Boschman procureurs van Utrecht en Jan van Amerongen procureur van Rhenen om op te treden bij problemen.
Datum Akte 1681
Notaris Christoffel Boumeister


Titel verkoop, 1681
Aktenummer 2
Samenvatting Akte


Mechteld Jans Verwolt, weduwe van Jan van Holten, vrouw van Jan Beerntsz, verkoopt aan Cornelis Huijgen, wonende te ?s Gravenhage, een huis en erf en schaapschoijen en het recht om de schapen naar het Egelmeer te drijven voor 2410 gulden, groot 33 morgen, strekkende van de Munnikesteeg zuidwaarts tot aan de berg of bos, naast het land van Arien Dircksz en bewoond door Jan Jansz, gelegen aan de Dwarswech onder Rhenen, gekomen van de Didders. Verder nog een stuk daarnaast gelegen, erfpachtplichtig aan de erfgenamen van advocaat Lommertsum, groot 7 morgen aan de Stichtse zijde aan de Dwarswech strekkende van de Grift tot aan het goed van Hesser Kleuver. De hypotheek van 2000 gulden die er op rust wordt afgelost aan de heer Gerobulus in Utrecht
Datum Akte 1681
Notaris Christoffel Boumeister


Titel Akkoord, 1681
Aktenummer 26
Samenvatting Akte


Sijmen Jansz van Holten en Hilligonda van Holten en haar man Aert Hendricksz Boonsaijer, beide kinderen van de overleden Jan van Holten en Mechtelt Jans Verwolt zien af van alle aanspraken op het goed dat hun moeder op 21 april 1681 heeft verkocht aan Cornelis Huijgen, wonende te 's-Gravenhage.
Datum Akte 22-08-1681
Notaris Christoffel Boumeister


Titel Repudiatie, 1688
Aktenummer 220
Samenvatting Akte


Jacob van Holten en Hillichje van Holten met haar man Govert van Wulven, enige kinderen van Mechtelt Jans Verwolt, weduwe van Jan Beerentsz en hiervoor weduwe van Jan van Holten, hun vader, verklaren dat zij hun moeder die gisteren is overleden zullen begraven maar ze verwerpen de erfenis
Datum Akte 09-10-1688
Notaris Christoffel Boumeister

 
HOLTEN, Jan (I10249)
 
182 199-12 904-27 Ca. 1650
Philips Jansz contra Cornelis van Holten
Om te responderen op de artikelen van interdit
(Bron: RHC Zuidoost Utrecht (Rhenen) 
HOLTEN, Cornelis (I14528)
 
183 1e huwelijk Jannetje Jans Kievit Gezin F94
 
184 1e huwelijk met Cornelis van Eijckevelt. 2e huwelijk met Jacob Hendriks op 9-10-1718 Veenendaal
[[Niet verwerkt:
_NEW TYPE 1]] 
STUIJVENBERGH, Aertje Hendriks (I3674)
 
185 1e huwelijk met Eva Wentink op 26-10-1727 Hummelo Gezin F216
 
186 1e huwelijk met Frederik Lamertus Koning-'s-Gravenhage. Gescheiden. Gezin F428
 
187 1e voorstel 15-11-1739, 2e voorstel 22-11-1739, 3e voorstel 29-11-1739 Warmond Gezin F1513
 
188 2 kandidaten gevonden als ouders van Cornelia:

Hendrick Andries met Beertje Cornelis Vermeer: Cornelia 05-09-1697 Zoelen en Hendrick Jans met Geertjen Gijsberts: Cornelia 12-12-1706 Zoelen 
Hendricks, Cornelia (I10452)
 
189 2 maanden oud BLOKPOEL, Hermanus Hendrik (I5046)
 
190 2 maanden oud BLOKPOEL, Hendrik Jacobus Cornelis (I5056)
 
191 2 maanden oud VAN BREEMEN, Pieter Leonardus (I6984)
 
192 2 Spijkenisse; 12-01-1867 Aktenummer: 2 Overlijdensplaats: Spijkenisse Overlijdensdatum: 12-01-1867 Overledene: Johanna Katharina Groesbeek Partner: Hugo Vermaas Vader: Johannes Groesbeek Moeder: Judith de Zoete Opmerkingen: tijd 22.00 uur, akte 2 Toegangsnummer: 101 Gemeente Spijkenisse (1811-1920) Inventarisnummer: 251 GROESBEEK, Johanna Catharina (I1518)
 
193 2, Akte van huwelijksvoorwaarden door hertog Hendrik I van Brabant en graaf Willem I voor Machteld en Floris, hun dochter en zoon, waarbij de medegave bepaald wordt op 2.500 mark keuls en de huwelijksgave op 500 pond Hollands jaarlijks uit de Riederwaard, de hof van Haarlem en Aarlanderveen. 1214 nov. 5 1 charter VAN BRABANT, Hendrik I (I12699)
 
194 2-2-1559: Cornelis Anthuenisz., onmondig, oom: Cornelis Cornelis Doensz., bij dode van zijn
vader Anthuenis Cornelis Doensz. (L.H. 128, cap. Arckel, fol. 35v).
1-3-1575: Cornelis Cornelis Doensz. bij dode van zijn broers zoon Cornelis Anthuenisz. (L.H.
133, fol. 8).
 
DOENS, Antheunis Cornelis (I17968)
 
195 2-7-1707 Sijmen Buddingh, won. Veenendaal, accordeert voor 2 ducatons wegens boete omdat hij als herbergier heeft verzwegen het mestrekken ten zijnen huize door ene Michiel van Bilten. (Bron: RHC ZuidOost Utrecht)

14-12-1714 Lambert Vonck, ontvanger van het huisgeld, accordeert wegens Claas van Snoekeveld, zoon van Jan van Snoekeveld voor 12ducatons verbeurd wegens vechten met Arnoldus Buddingh, zoon van Sijmen Budding op 23-10-1714 in Veenendaal. (Bron: RHC Zuidoost Utrecht)

30-4-1721 Willem Lambertsz van Hardevelt verklaart wegens Cornelis Berentsz te zijn geaccordeerd voor 15 gl wegens vechten met de zoon van Sijmen Budding in Veenendaal ten huize van de wed. Wouter van Manen.
 
Budding, Sijmon (I18121)
 
196 2/12/1534
Geryt Smyt en Johan die Koenynck, schepenen van Ghent, verklaren dat schepen Derick van den Wall, aan wie op verzoek van Claes Bruenholt, als gemachtigde van het Sint-Nicolaas Gasthuis te Nijmegen, door richter Peter van Mulicum het vellen van een vonnis was opgedragen, in hun aanwezigheid beslist heeft dat de rentmeester van het voornoemde gasthuis als vanouds een erfjaarrente van 6 gulden zal mogen beuren uit een erf en goed genaamd ‘Dat Kleynedaell’, gelegen in de Erlinchem [Erlecom] in het schependom van Ghent. 1534, op guedesdach nae Sente Katherinadach Virginis.
Dorsale aantekening [rechts boven] ‘485’ / [rechts dwars] ‘desen bryff hoert by den erffbryf / van ses gld jaers yut Clynd[…] / clocken van Ghent’
Zegel Bezegeld door de schepenen Geryt Smyt [zegel beschadigd] en Johan die Koenynck.
Archiefnummer 1399
Archiefnaam Sint-Nicolaas Gasthuis
Inventarisnummer 144
Sint-Nicolaas Gasthuis, inv.nr. 144
 
van Mulickum, Peter (I17391)
 
197 20 april 1649 zijn in den echten staet bevesticht Gerrit Metman ende Elisabeth Jans. Coram Quint substituut schout, van Wijck ende Roest schepenen. Gezin F189
 
198 20-12-1591: Teunis Jansz. Peeck na overdracht Frans Henricsz. (L.U. 98, fol. 191)


. 5-4-1623: Teunis Jansz. Peeck belast het leen met 800 gulden ten behoeve van Mechteld - en Maria Coenraet van Heterendochters als erfgenamen van hun moeder Jannicke Cornelis, wegens
vervallen landpachten, waartoe hij op 28-3-1623 voor het gerecht van Haghensteyn zijn zoon Jan machtigt (L.U. 100, fol. 173).


24-9-1625: Jan Theunisz. Peeck bij dode van zijn vader Theunis Jansz. Peeck (L.U. 101, fol. 36v).


28-1-1627: Jan Theunisz. Peeck te Haghesteyn belast het leen ten behoeve van jonkvrouwe Beatrix de Wael van Vronesteyn te Utrecht met een jaarrente van 30 karolus gulden, te lossen met 500 gulden (L.U. 101, fol. 106v). 2
(bron: Hogenda) 
PEECK, Theunis Jans (I11685)
 
199 20-4-1479: Lijftocht van Jutte, dochter van Melis uten Eng, gehuwd met Zweder van Culemborg, op de Brede, 4775 p. 77.


23-7-1466: Lijftocht van Jutte, dochter van Melis uten Eng, gehuwd met Adriaan Valkenaar,
4773 fol. 35, 4775 p. 121. 
UYTEN ENG, Juta Melysdr (I12634)
 
200 20-4-1479: Lijftocht van Jutte, dochter van Melis uten Eng, gehuwd met Zweder van Culemborg, op de Brede, 4775 p. 77.


6-8-1533: Lijftocht van Janna, dochter van Jan Taets van Amerongen, gehuwd met Melis uten
Eng, en na haar dood Bernard, zijn natuurlijke zoon, 4776 fol. 78.
24-11-1543: Melis uten Eng, te komen op Filippa, oudste dochter van Melis uten Eng Bernardsz., zijn neef, 4776 fol. 78.
134
1-6-1551: Gijsbert Pieck voor Filippa, oudste dochter van Melis uten Eng Bernardsz., 4776 fol.
78v.
19-9-1556: Willem van Culemborg en Rijsenburg, heer van Rijsenburg, voor Filippa uten Eng
met ledige hand, 4776 fol. 78v.
18-4-1570: Anton van Lennep voor Filippa uten Eng met ledige hand, 4778 fol. 77v-78.
2-6-1615: Steven Brunings, rentmeester van St. Pieter te Utrecht in het land van Buren, attesteert
voor deken en kapittel, dat Filippa uten Eng in 1562 voor Cornelis van Lichtenberg ? 50.-
19-4-1481: Zweder van Culemborg, 4775 p. 77.
14-4-1489: Bernard uten Eng voor David uten Eng, zijn zoon, bij dode van Aleid, diens moeder,
die aankwam van Zweder, haar broer, 4775 p. 77.
28-4-1506: David uten Eng, hernoemd tot Melis, 4775 p. 77.
6-8-1514: Melis uten Eng bij dode van Bernard, zijn vader, 4775 p. 77.
13-7-1515: Lijftocht van Janna, dochter van Jan Taets van Amerongen, gehuwd met Melis uten
Eng, op 54 Hollandse guldens uit de Brede en het land op Rietveld, 4775 p. 78.
28-5-1550: Frederik uten Eng volgens testament van Amelis uten Eng, 4777 fol. 94 (met de
Brede).
28-11-1566: Frederik uten Eng mag overdragen aan Gijsbert van Hardenbroek, 4777 fol. 94
(Brede).
20-4-1570: Anton van Lennep voor Frederik uten Eng met ledige hand, 4778 fol. 77
(repertorium OP DE LENEN VAN DE HOFSTEDE CULEMBORG,
1251-1648 (1669)


10-7-1500: Bernard uten Eng voor Melis, zijn bastaard, bij overdracht door Margaretha, dochter
van Adriaan Valkenaar, 4776 fol. 176.
21-12-1528: Bernard uten Eng, bastaard, voor Melis, zijn broer, die onnozel is, 4776 fol. 176.
3-8-1531: Melis uten Eng Bernardsz. voor Melis uten Eng Bernardsz. de jonge, zijn neef, bij
overdracht door Otto Jan Splintersz. voor Melis uten Eng, onnozel, die daarom onderhouden
moet worden bij de cellebroeders te Utrecht, waarna overdracht aan Bernard uten Eng, bastaard,
die al jaren gebruikte, 4776 fol. 176.
4-12-1532: Bernard uten Eng maakt aanspraak, 4776 fol. 176.
7-12-1533: Bernard uten Eng, bastaard, bij dode van Melis uten Eng, bastaard, na decreet, 4776
fol. 176.
4-8-1536: Jan Jansz. te ?t Goy bij overdracht door Bernard uten Eng, bastaard, 4776 fol. 176v


16-4-1509: Melis uten Eng Melisz. voor Bernard uten Eng Bernardsz., te lossen met f 600.-
Filips, 4776 fol. 14.
4-9-1518: Guillaume Provost voor Margaretha, natuurlijke dochter van Gerard, heer van
Culemborg, weduwe Dirk van Steenbergen, bij overdracht door Melis uten Eng Melisz. voor
Bernard uten Eng Bernardsz., 4776 fol. 14 
UYTEN ENG, Melis (I13483)
 

      «Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 254» Volgende»


Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.1, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2020.

Gegevens onderhouden door Vink.

Flag Counter