STAMBOOM VINK


Print Voeg bladwijzer toe

Aantekeningen


Stamboom:  

Treffers 101 t/m 150 van 12,714

      «Vorige 1 2 3 4 5 6 7 ... 255» Volgende»

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
101 1 van een tweeling VOLKERS, Magdalena (I854)
 
102 1 van een tweeling. Ariaantje Cornelis Hooghervorst huijsvrouw van Jan Theunissen Hoogenboom met Trijntje Jans HOOGERVORST, Meijnsje Aerjens (I13691)
 
103 1 van een tweeling. Ariaantje Cornelis Hooghervorst huijsvrouw van Jan Theunissen Hoogenboom met Trijntje Jans HOOGERVORST, Marrigje (Marritje) Aerjens (I13725)
 
104 1, Akte, houdende getuigenis door graaf Willem I, Jan van Nesle, burggraaf van Brugge, Zeger, burggraaf van Gent en Bernard van Roubaix van de borgstelling door Fromold van Wingene, Wouter van Zomergem, Willem van Huise, Richard van Wulpen, Haket van Ruddervoorde en Eustaas van 'Gembruge' voor de leisting van Rogier, Giseline en Lammekin van Wingene in de gevangenis van gravin (Johanna) van Vlaanderen. 1210 nov. 12 1 charter(Nationaal Archief-Graven van Holland)


Hij volgde in 1204 zijn broer Dirk VII op als graaf van Holland, welke waardigheid hem tijdens de Loonse oorlog betwist werd door zijn nicht Ada en Lodewijk van Loon, haar man. Hij huwde in eerste echt Aleid van Gelre in 1198. Nadat zij in 1218 gestorven was, huwde hij vervolgens in 1220 Maria van Brabant. Hij stierf in 1222.


Akte, houdende getuigenis door graaf Willem I, Jan van Nesle, burggraaf van Brugge, Zeger, burggraaf van Gent en Bernard van Roubaix van de borgstelling door Fromold van Wingene, Wouter van Zomergem, Willem van Huise, Richard van Wulpen, Haket van Ruddervoorde en Eustaas van 'Gembruge' voor de leisting van Rogier, Giseline en Lammekin van Wingene in de gevangenis van gravin (Johanna) van Vlaanderen. 1210 nov. 12 
VAN HOLLAND, Willem I (I12708)
 
105 1-10-1721 Jacob van Schuijlenburg, gearresteerde op zijn schip, tegenwoordig liggende bij de Grebbe, mitsgaders de gereedschappen en kalk daarin. Doorgestreept (stadsgerecht Rhenen)
[[Niet verwerkt:
_NEW TYPE 1]] 
VAN SCHUIJLENBURGH, Jacob (I3324)
 
106 1-3-1574: Maritgen Willemsdochter, gehuwd met Pieter Dircksz., bij dode van haar broer Floris Willemsz. (L.H. 133, fol. 9v).
(REPERTORIUM OP DE LENEN VAN PUTTEN, GELEGEN IN HET
LAND VAN POORTUGAAL EN IN DE RIEDERWAARD, 1304-1648) 
van Gaesbeeck, Maritgen Willems (I17791)
 
107 1.1.02.Willem van Gent
N.B. * 1425, heer van Oyen, overl. 1492, zn. van Willem IV van Gendt en Gerarda van Herlaer, tr. 1450 met Jacoba van Zuylen van Nyevelt (1415-?), dr. van Jacob van Zuijlen, heer van Nijevelt en Elisabeth van Nijenrode


Jacob van Zuylen van Nijeveld, heer van Hoevelaken (1402), Nijeveld (1403) en Geerestein (1417) (?-1418), lid van de ridderschap van Utrecht, kastelein op Stoutenburg in 1393, maarschalk van Amersfoort en Eemland in 1396, raadsheer van de bisschop van Utrecht tussen 1397 en 1414; trouwde met Elisabeth van Nijerode, dochter van Gijsbrecht II van Nijenrode, heer van Nijenrode, ondertekenaar van de Kabeljauwse verbondsakte en Belia van Arkel van Leyenburg.[2] 
VAN ZUYLEN VAN NIJEVELT, Jacob (I11602)
 
108 10-1056 Nadere toegang op inventarisnummer 1056 van toegang 110
Rekening van Huig Willems Kwak en Arent Pieters Kwak als door Pieter Pieters Kwak gestelde voogden over diens minderjarige erfgenamen, doen rekening voor laatstgenoemde in diens kwaliteit van administrateur van de boedel van zijn moeder Trijntje Arens Kwak, in leven weduwe van Pieter Pieters Kwak, gewoond hebbend en overleden in de Nieuwe Goote.
Ontvangsten van Nicolaas Langstraat (kocht vlas en graan), Abraham Nieuwland (graan), Neeltje Huigen Kwak (landpacht), Kornelis Schoon (haver), Willem de Graaf (haver), Jan Beinders (graan), Jacobus Ruis (gerst), Leendert Egberts (tarwe), Bastiaan van der Meer (tarwe) en Arie Willems van Dobbe (landpacht).
Nicolaas Langstraat betaalde rente over een geleend kapitaal van f 3000. Van Floris Arens Dekker, optredend voor Jan Beier, werd rente ontvangen over een hypotheek op een huis en erf in Vekhoek.
Timmerman Jacobus IJdel maakte de doodkist. Op het rouwmaal werd zoute vis, suiker, kaneel, rijst, bier, jenever en tabak gebruikt. Jacobus Hodenpijl ontving wagenmakersloon, Andries van der Hoef smidsloon, Arent van der Hoef schoenmakersloon, Ewout Hofstede timmermansloon. Arie Hogendijk leverde winkelwaren en kleding. Aan Job Smeerdijk werd hengstengeld betaald. De weesmeesters van Brielle ontvingen namens Maria Sas van den Bos landpacht. Landpacht werd ook (o.m.) betaald aan Herbert Briel, George van Hoogwerf de ervfgenamen van Jacob Verheien, Kornelis Taal, Jan Keiser en Johan van Asten.
Aktedatum: 23/06/1730
Aard van de akte: rekening
Naam notaris: Pieter Ploos van Amste


estament van Neeltje Arens Jongedijkgraaf, weduwe van Mels Jacobs de Baas wonend onder Heenvliet. Universeel erfgenamen zijn de kinderen van haar vooroverleden dochter, met name Leendert Jans van Putten en Teunis Jans van Putten. Voogden Abraham Kornelis Nieuwland en Arie Bastiaans de Waart, beiden wonend te Zwartewaal. Als beide kleinkinderen overleden zijn zonder wettige descendenten erven de kinderen van Aart Arens Groenendijk. Getuige Samuel Moerman.
Aktedatum: 06/05/1743
Aard van de akte: testament
Naam notaris Pieter de Graeff Isaaksz


Arie Jobs Laai te Zwartewaal verzekert tbv de erfgenamen van Abraham Nieuwland een schuld van f 450 op al zijn goederen en verklaart zich bereid hiervoor desgevraagd zijn woning met schuur, berg en keet te bezwaren. Deze staat onder Vierpolders in Oud Hellevoet op de Mosterdijk. Getuige Pierre Moise Fernandez en Kornelis Roos.
Aktedatum: 14/01/1732
Aard van de akte: schuldbrief
Naam notaris: Pieter de Graeff Isaaksz


Gerrit Pieters van der Sluis, gezworen meter te Brielle, en Jannetje Elands, wonend te Zwartewaal, verklaren ten verzoeke van Abraham Kornelis Nieuwland te Zwartewaal, dat Willem Hulk op 4 augustus bij requirant peiling heeft gedaan in bijzijn van Jacob van Almkerk en Willem Joosten van der Trap, beiden deurwaarders, en van de secretaris Preuit. Na het noteren van de hoeveelheden meel, broden etc. heeft requirant uit eigen beweging nog gewezen op aanwezige koekjes en beschuiten.
Aktedatum: 13/11/1691
Aard van de akte: depositie
Naam notaris: Paulus van Brake


Huibrecht van Bruinswijk wonende Vierpolders verkoopt Abraham Nieuwland wonende Zwartewaal de berg met koren naast zijn woning alsmede vee voor 600 gld. Getuigen Gerrit Minheer en Martinus Benne.
Aktedatum: 23/01/1723
Aard van de akte: verkoop
Naam notaris: Cornelis van Ysendoorn


Kornelis Nieuwland en Maartje Nieuwland, echtelieden te Zwartewaal, stellen over hun minderjarig na te laten dochter Pietertje Nieuwland naast langstlevende tot voogden aan hun meerderjarige zoon Abraham Nieuwland, comparants broer Pieter Nieuwland en comparantes broer Hendrik Nieuwland. Zij secluderen weesmeesters.
Aktenummer: 25
Aktedatum: 30/07/1743
Aard van de akte voogdijstelling
Naam notaris: Doenardus de Boo


Philip van der Linden wonend te Abbenbroek verzekert tbv Abraham Kornelis Nieuwland te Zwartewaal een schuld van f 110 op al zijn goederen. Borg Kornelis Kornelis Spaan, mede te Abbenbroek.
Aktedatum: 26/03/1703
Aard van de akte: schuldbrief
Naam notaris: Paulus van Brakel


Mutueel testament van Abraham Kornelis Nieuwland, bakker, en Pietertje Jacobs Bout, echtelieden te Zwartewaal. Erfdeel eventuele kinderen f 500 samen. Voogden Kornelis Nieuwland te Rotterdam, broer van testateur, en Arie Jacobs Bout te Heenvliet, broer van testatrice. Seclusie van de weesmeesters. Getuige Willem van Walcheren, deurwaarder van het kantoor der gemene middelen te Brielle.
Aktedatum: 22/07/1700
Aard van de akte: testament
Naam notaris: Paulus van Brake


Klaas Gerrits Hollaar wonend onder Heenvliet verzekert tbv Abraham Kornelis Nieuwland, bakker te Zwartewaal, een schuld van f 250 op al zijn goederen. Borg is Meinsje Willems, weduwe van Willem Patijn te Heenvliet.
Aktedatum: 09/11/1699
Aard van de akte: schuldbrief
Naam notaris: Paulus van Brakel


Hendrik Everts en Hans Bense, arbeiders op Hellevoetsluis, verklaren ten verzoeke van Kornelis van der Nol, Jan Boutkan en Kornelis Boutkan, pachters van het gemaal, dat zij in Zwartewaal bij bakker Abraham Kornelis Nieuwland van diens vrouw tarwe- en roggebrood kochten tegen (vermelde) prijzen.
Aktedatum: 28/09/1698
Aard van de akte: depositie
Naam notaris:Paulus van Brakel


Abraham Kornelis Nieuwland, bakker te Zwartewaal, machtigt Willem van Tiel, procureur voor de Staten, in zijn zaak contra Willem Hulk, pachter van het gemaal over Voorne.
Aktedatum: 16/02/1693
Aard van de akte: procuratie
Naam notaris: Paulus van Brakel


Kornelis Kornelis Klerk, schepen van Zwartewaal, en Jan Jans Preuijt, secretaris aldaar, verklaren ten verzoeke van Abraham Naaierboer, pachter van het gemaal over Brielle c.a. dat zij daags tevoren met requirant waren ten huize van Abraham Kornelis Nieuwland, bakker te Zwartewaal, en daar enige zakken warm meel op de zolder aantroffen. Getuigen Jan Willems IJserman en Leendert Jacobs.
Aktedatum: 08/09/1689
Aard van de akte: depositie
Naam notaris: Paulus van Brakel


Abram Nieuwelant transporteert voor 450 g. aan Cornelis Abramsz Nieuwelant 4 gem. 108 r. land in de Bermissenhoek nrs. 7 en 8, door Abram Nieuwelant verkocht aan Pieter Lanser en door Cornelis Abramse Nieuwlant genaast volgens akte van 17-5-1729
Datering: 22-06-1729


Abram Nieuwelant transporteert voor 220 g. aan Cornelis Abramsz Nieuwelant 5 gem. 101 r. vroonland in het Westeinde van Derryvliet nr. 2, door Abram Nieuwelant verkocht aan Cornelis Preuyt en door Cornelis Abramse Nieuwlant genaast volgens akte van 17-5-1729
Datering: 22-06-1729

 
NIEUWLAND, Abraham Cornelis (I12100)
 
109 10-12-1688 Den 10 decemb. In ondertrouw opgenomen Gerrit Cornelisz Stehouwer j.m. van Noordel. met Annigje Cornelisz j.d. van den Dool, woonagt. onder Meerkerk. Alhier getrouwt den 26 decemb. 1688 Gezin F553
 
110 10-12-1765 Aaltje van Wijk, Stijn Vinck, Eva Vinck en Jacob van Wijck en zijn huisvrouw. Straatschending te Veenendaal op 8-8-1765. ?t Gerecht houd deese saak bij provisie in staate. 17-12-1765 Aaltje van Wijk, Stijn Vink, Eva Vink en Jacob va n Wijck en zijn huisvrouw. Tweede citatie. 17
[[Niet verwerkt:
_NEW TYPE 1]] 
VINCK, Stijntien (I4060)
 
111 10-12-1765 Aaltje van Wijk, Stijn Vinck, Eva Vinck en Jacob van Wijck en zijn huisvrouw. Straatschending te Veenendaal op 8-8-1765. ?t Gerecht houd deese saak bij provisie in staate. 17-12-1765 Aaltje van Wijk, Stijn Vink, Eva Vink en Jacob van Wijck en zijn
(RHC ZUidoost Utrecht Rhenen) 
VINK, Eva (I4106)
 
112 10-12-1765 Aaltje van Wijk, Stijn Vinck, Eva Vinck en Jacob van Wijck en zijn huisvrouw. Straatschending te Veenendaal op 8-8-1765. ?t Gerecht houd deese saak bij provisie in staate. 17-12-1765 Aaltje van Wijk, Stijn Vink, Eva Vink en Jacob van Wijck en zijn
(RHC Zuidoost Utrecht Rhenen) 
VINCK, Steijntje (I4059)
 
113 10-12-1765 Aaltje van Wijk, Stijn Vinck, Eva Vinck en Jacob van Wijck en zijn huisvrouw. Straatschending te Veenendaal op 8-8-1765. ?t Gerecht houd deese saak bij provisie in staate. 17-12-1765 Aaltje van Wijk, Stijn Vink, Eva Vink en Jacob van Wijck en zijn VINK, Cristeijntje (I4105)
 
114 11 maanden WASSENAAR, Antje (I18486)
 
115 11 maanden geleefd PAARDENKOOPER, Willem Antonie (I6040)
 
116 11-02-1326 Graaf Willem III beleent Frederik uten Ham met het steenhuis en de bijbehorende 7 morgen land in het ambacht van Vleuten, welke deze hem had opgedragen, alsmede met de 12 morgen land in het Bijleveld die diens vader in leen had gehouden; voorts bepaalt hij de vererving en het heergewaad van dit leen.


Knape 1331, ridder 1339. Hij droeg zijn stenen huis op aan de graaf van Holland en ontving het van hem weer in leen terug met twaalf morgen land op Bijleveld. Hij was borg voor de bisschop van Utrecht 1327, voor de proost van Sint Jan 1331.Het huis te Vleuten komen we in de akten pas voor het eerst tegen in 1412. Willem van Vleuten verkoopt zijn "huys gheleghen tot vloeten met allen synen toebehoren sonder yet daer af uijt nemende of scheydende" aan zijn dochter Lijsken. Het huis te Vleuten blijkt een leen te zijn van de heren van Den Engh en in 1443 of niet lang ervoor wordt de toren beleend aan Frederik uten Ham, eigenaar van Den Ham. Willem van Vleuten kan dan het Huis te Vleuten pachten en er niet meer mee beleend worden. Voor het geval hij het daar niet mee eens is, stelt Melis uten Enge, heer van Den Engh, in 1443 een oorkonde op waarin vastgelegd werd, dat als Willem van Vleuten "enighen commer maken of doen wouden op dat huys tot Vleuten mit sinen lande ende toebehoren also men [Frederik Uten Ham (KBR)] dat van mi te lene hout", hij dat niet zou toestaan. In 1446 zijn de problemen opgelost, want in dat jaar verklaart Willem, dat hij "die halve hoeve lants mitten toern also dat gelegen is tot vlueten ende wij tot deser tiit bruken en bewoenen [...] ende daer ic Willam voirscr. hem die vrye leenweer aff overgegeven hebbe".


In 1472 besluit Frederik uten Ham het Huis te Vleuten niet meer te verpachten, maar het in leen te geven en hij geeft het dan aan zijn broer Adriaan uten Ham. Na het overlijden van Adriaan wordt zijn dochter Eelgis uten Ham met het huis beleend. Zij is getrouwd met Gijsbert van Zuylen, en dit echtpaar kreeg in elk geval vier zonen. Gijsbert was weer een neef van Frederik uten Ham. Na zijn overlijden, blijkt hij een testament te hebben opgesteld, waarin hij zijn bezittingen onder zijn kinderen verdeeld. Zijn oudste zoon Johan erft dan het Huis te Vleuten, dat toen omschreven werd als "heerlyck ende eygen, erffpacht, huerweer ende beterscap ende gepoet mit getimmer ende mit al dat goet int gerecht van vloeten".
Vier jaar daarvoor, in 1536, wordt de woontoren als ridderhofstad erkend. Na meer dan 25 jaar eigenaar geweest te zijn verkoopt Johan het Huis te Vleuten voor 3500 gulden aan Bernt de Coninck. Bernt was ook al sinds tien jaar heer van Bottestein, een kasteel dat hij ge?rfd had na de dood van zijn vader Frederik. Adriaan van Zuilen, een andere zoon van Eelgis en Gijsbert, is het niet eens met de verkoop van het huis door zijn oudere broer. Het geschil komt voor het Hof van Utrecht en deze beslist dat Bernt eigenaar mag blijven, hoewel Johan van Zuilen de woontoren niet zo maar had mogen verkopen. 
UTEN HAM, Frederik (I15525)
 
117 11-4-1719 Aalbert van Raveswaaij accordeert wegens boete die Maria Verburg huisvrouw van Gerrit Jansz Veenvliet heeft verbeurd omdat zij in 1718 een kind heeft gebaard 5 maanden na de terugkomst van haar man uit Oost-Indi? en dus na alle appar entie door een ander persoon buijten haren gemelden man daar van beswangerd soude zijn: 25 gulden Titel Borgtocht, 1692 Aktenummer 82 Samenvatting Akte Aelbert van Ravenswaeij, wonende in Veenendaal, stelt zich borg voor Johannes de Bruijn, wonende in Utrecht, die gearresteerd is door Johan Carel Smissaerdt, hoofd officier van Rhenen, op verzoek van Johannes van Deventer om het gerechtelijke bedrag te betalen. Hij machtigt Coenraed Beeck, deurwaarder, om voor hem alles opnieuw vasteleggen voor het gerecht van Rhenen. Titel Verklaring, 1692 Aktenummer 72 Samenvatting Akte Beernt Huijbertsz en zijn vrouw Lijsbeth Gerrits, wonende in Stichts Veenendaal, bekennen dat zij in het koopcontract op 23-11-1690 van Aelbert van Ravenswaeij en zijn vrouw Geertje Raep alleen zijn genoemd als kopers van een huis met erf in Stichts Veenendaal aan de oostzijde van de kerk op de grond van de erfgenamen van Van Rijsenburgh. De erfpachtbrief van Philippa van Amstel, weduwe van de genoemde Van Rijsenburgh die is opgemaakt 2-1-1692 staat alleen op hun naam. Aan de zuidzijde van het h uis is een nieuw huis getimmert samen met Dirck Ellerts en zijn vrouw Annichje Gerrits, beiden zijn voor de helft aansprakkelijk voor de koopsom en dat Dirck Ellerts en zijn vrouw al op 16-3-1691 200 gulden hebben betaald aan de genoemde verkoper Ael bert van Ravenswaeij. Zij machtigen Adriaen van Wijck en Gerard van Zwoll, procureurs, om de tenaamstelling voor het gerecht van Rhenen te regelen.
[[Niet verwerkt:
_NEW TYPE 1]] 
VAN RAVENSWAIJ, Albert (I3017)
 
118 11-6-1667: Claes Jansse Luyendijck oudste zoon hij dode van zijn vader Jan Claesz. Luyendijck. Hulde door zijn broer Pieter Jansz. Leuyendijck


11-12-1660: Claes Jansse Leuendijck na overdracht door Claes Arents Meul. (N.B. In de lijst met de inhoudsopgave van het register staat: Claes Jansse Leuyendijck heeft te leen de dijk, waar zijn woning op staat
REPERTORIUM OP DE LENEN VAN DE HEERLIJKHEID HEENVLIET, 1307-1725


Wij Anthony van der Hoet, stadthouder, Huybert van der Hoet ende Claes Jansse Leuyendijck, schepenen der stede ende Vrije Heerlijckheyt van Heenvliet, oirconden ende kennen dat op huyden dato deser persoonelijck voor ons gecomen ende verschene n is juffrouw Margareta van der Heyde, weduwe van Willem van Campen, in sijn leven stadthouder tot Dorderecht, boedelhouster ende voogdesse van haere minderjaerige kinderen bij de voorseyde Willem van Campe geprocureert. Dewelcke verclaerde te transp orteeren ende in rechten vrijen eygendom over te draegen met een vrije gifte, gelijck sij doet bij desen aen ende ten behouve van Leendert de Voogt van Campen, secretaris deser stede, dese naervolgende twee boomgaerties gelegen binnen dese voorseyde Heerlijckheyt van Heenvliet in Verdoenhouck. Op de kaerte geteeckent ende gemeen leggende in No. XXXIII. Als eerst [ ] roeden boomgaert, belast met een rente van eene gulde vijftien stuyvers. Noch het andere boomgaertie daer nevens ten zuytwesten gel egen, groot [ ] roeden, belast met een rente van eene gulde eene stuyver, aencomende de selve de pastorie ende den Hoogh Edelen Heere van Heenvliet. Die in 't generael van de buyerboomgaerties op de voorseyde No. staende, sijn toecomende tsjaers twae lff guldens, te weten eene gulde voor Sijn Hoogh Edelheyt voor reconitie ende elft guldens rente voor de pastorie van Heenvliet, dat den cooper wegens het eerste boomgaertie inne te vorderen staet. Welcke voorseyde boomgaerties alhier sijn belant te n oosten het Tusschenlaentie ofte Ganghpat, ten westen de boomgaert van Pieter Symonsse op No. 32, ten noorden het boomgaertie van Jacob Croone leggende mede op de gemeene No. XXXIII, ten zuyden den Welleweght, elcx aldernaest. Datering: 17 augustus 1687


Vervolg: Ende hebbende de voorseyde twee boomgaerties alhier gehadt haere drye behoorelijcke sondaeghts geboden die oock onbeclaeght sijn volboden. Daerom oft naermaels eenige andere renten op de voorseyde boomgaerties sien soude mogen comen te openbaeren, d e selve beloofde sij Margareta van der Heyde alle costeloos ende schaedeloos te sullen afdoen onder verbant als naer rechten daer toe staende. Ten laesten bekende sij comparante ter saecke deser vercoopinge ende eygendomsopdrachte van de voorseyde bo omgaerties van de voorseyde Van Campe alle wel ende te vollen vernought, voldaen ende betaelt te wesen den laesten penninck met den eersten; ende wegens 't eerste boomgaertie met de somma van achtenveertigh guldens, ende wegens het tweede met de somm a van tweenveertigh guldens; is t'saem tnegentigh guldens. Des ten oirconde soo hebbe ick, stadthouder den orgineelen met het zegel van Sijn Hoogh Edelheyt bezegelt ende daer nevens wij, schepenen geteeckent als oock met den stadthouder [ ] den 17 au gusty 1687


Claes Jansse Leuyendijck, landman, won. onder Heenvliet, bekent aan Pouwels Symonsz Verhouff, jongeman, won. in Heenvliet, een schuld van 200 car. g. wegens geleende en aangetelde penningen, die hij een jaar na dato zal restitueren met rente onder ve rband van zijn persoon en goederen. Lonis Willemsz, Ploen Tonisse Versluys en Jan Huygensz Hocke, allen won. in Heenvliet, stellen zich borg Datering: 07-04-1666


Cornelis Quacq en Johan van Almonde, pp. voor Johan Parvee, onderkoopman en factuyrhouder op Maselu?pitiam, en voor Daniel Parvee, koopman en tweede dispensier des Castels Batavia, en voor Harman du Mars (getr. met Margarieta Parvee), provisioneel assistent, allen in dienst van de Oostindische Compagnie, transporteren aan Claes Jansz Leuyendijck 2 gem. op de Vlieger nr. 40 gemeen met het Kapittel van Abben?broek in een stuk van 3 gem. 56 r. voor 226 g.
Datering: 16-11-1677


Claes Jansz Leuyendijck bekent aan Cornelis Quacq en Johan van Almonde, pp. voor de kinderen van Juffr. Parvee, een schuld van 200 car. g. als rest van de koopsom van en verzekerd op 3 gem. 122 r. op de Vlieger nr. 39.
Datering: 16-11-1677


Cornelis Quacq en Johan van Almonde, pp. voor Johan Parvee, onderkoopman en factuyrhouder op Maselu?pitiam, en voor Daniel Parvee, koopman en tweede dispensier des Castels Batavia, en voor Harman du Mars (getr. met Margarieta Parvee), provisioneel assistent, allen in dienst van de Oostindische Compagnie, transporteren aan Claes Jansz Leuyendijck 3 gem. 122 r. op de Vlieger nr. 39 voor 384.19.0.
Datering: 16-11-1677


Cornelis Quacq en Johan van Almonde, pp. voor Johan Parvee, onderkoopman en factuyrhouder op Maselu?pitiam, en voor Daniel Parvee, koopman en tweede dispensier des Castels Batavia, en voor Harman du Mars (getr. met Margarieta Parvee), provisioneel assistent, allen in dienst van de Oostindische Compagnie, transporteren aan Claes Jansz Leuyendijck 2 gem. 2 r. in de Middelhoek nr. 24 voor 242.14.0.
Datering: 16-11-1677
[[Niet verwerkt:
_NEW TYPE 1]] 
LUIJENDIJK (LEUYENDIJCK), Claas (Klaas) Jans (I2448)
 
119 11-9-1452: Beye Doedijnsz. bij dode van zijn vader Doedijn Beyensz. (67, fol. 5v).
De hierna volgende beleningen zijn gelijk aan die van het leen 63 tot:


64. 2 gemet land in Poortegael (1598: in Welhouck aan de Hoffweg), belend ten westen:
het kapittel van Gheervliet (1598: Lijsbeth Hemicxdochter), ten zuiden: Beyen
Lemsz. (1452: de erfgenamen van Doede Beyensz., 1598: Jan Jacobsz.), ten noorden
en ten oosten: (1598: de Hoffweg).
(REPERTORIUM OP DE LENEN VAN PUTTEN, GELEGEN IN HET LAND VAN POORTUGAAL EN IN DE RIEDERWAARD, 1304-1648


Wij, Jacob, heere tot Gaesbeke etc., doen cond allen luden, dat voir ons ende voir oonsen mannen hiernabgescreven gecomen is Doedijn Beyen soon ende heeft ons upgedragen tot onsen vrijen eygen twee gemeten lants gelegen in Poortegael, dair aen die westzide naist gelant is onse capittel van Gheervliet ende aen die zuutoostzide Beye Lemssoone,
welke twee gemeten lants voirs. wij Doedijn voirscr . weder verlijet hebben ende verlijen mit desen brieve van ons ende onsen nacomelingen hiende sine nacomelingen te houden tot enen rechten erfleen, in deser manieren, dattet altoos comen sal up enen persoen, den outsten ende den naisten ende den jonger man t e gaen voir dat ouder wijf, dair si beyde even na sijn, te verheergewaden also dicke, als't versterven sal, mit enen stoop wijns van den Rijn.
Hier bij ende over waren als onse manne Ector van Elingen, Willem Hugensoon ende Jan Hugensoon.
Ende hebben te orconde etc.
Gegeven opten eersten dach in aprille in 't jair ons Heren 1429.
BEIJENS DE OUDE, Doedijn (Doen) (I12037)
 
120 11-9-1452: Beye Doedijnsz. bij dode van zijn vader Doedijn Beyensz. (67, fol. 5v).
De hierna volgende beleningen zijn gelijk aan die van het leen 63 tot:


8-12-1455: Beijen Doedinsz., te versterven op zijn jongere zoon Doedin (67, fol. 20).
27-4-1467: Beijen Doedijnsz. met ledige hand (L.H. 117, 2 fol. 62v).
(REPERTORIUM OP DE LENEN VAN PUTTEN, GELEGEN IN HET LAND VAN POORTUGAAL EN IN DE RIEDERWAARD, 1304-1648 ) 
DOENS, Beijen (I12031)
 
121 114. 21-5-1699. Lijsbeth Gerritsdr. laatst weduwe en boedelhoudster van Maarten Willemszn.
Overbeeck en tevo-ren van Jan Pieterszn. van der Boon met Pieter Oostdam en Jan Smit
jegenwoordig gasthuismeesters alhier haar gekoren voogden verkoopt Willem Willemszn. Bergendaal
een huis en erf met grote kruidtuin gelegen aan de Mo-lenstraat omtrent de Korenmolen te Noordwijk
binnen, belend NO de kinderen van Machtelt Gijsbertsdr., ZW voor Jacob Corneliszn. van Doorn en
daar achter de weduwe van Dirck Dirckszn. Wassenaar, strekkende voor van de Molenstraat voorsz.
tot achter aan de Woensdagse watering, belast met 30 st per jr tbv het Convent van Noordwijk, voor
500 gulden contant 
van der Boon, Jan Pieters (I16757)
 
122 114?attestatie of verklaring 08-nov-1644
Datering: 08-nov-1644
Aktenummer: 114
Bladzijden: 185 t/m 185
Standplaats: Rotterdam
Notaris: Pieter van Leeuwen
Aktesoort: attestatie of verklaring
Akteplaats: Rotterdam
Inhoud:


Jan Ariensz van Beusecom, knoopmaker, 51 jr, en Lourens Sijmonsz, passementwercker, 32 jr, leggen een verklaring af op verzoek van Pieter Boucherije, koopman, gehuwd met ene Weijmansdochter.
Zij zeggen dat zij aan Jan Weijmans, de overleden schoonvader van Pieter, ca. 500 gulden schuldig zijn geweest voor de leverantie van goud en sije.
Zij zeggen dat zij na het overlijden van Jan Weijmans volledig betaald hebben tot tevredenheid van diens kinderen.
Toegangsnummer: 18 Notarissen te Rotterdam en daarin opgegane gemeenten (ONA)
Inventarisnummer: 465


22?machtiging 26-sep-1640
Datering: 26-sep-1640
Aktenummer: 22
Standplaats: Rotterdam
Bladzijden: 38 t/m 39
Notaris: Pieter van Leeuwen
Akteplaats: Rotterdam
Aktesoort: machtiging
Inhoud:


Pieter Boucherije, koopman, gehuwd met Rabecca Weijmansdr, machtigt Jan van Wesel, procureur te Bergen op Zoom, om van Jan van Willigen aldaar geld te vorderen en te ontvangen dat hem volgens de akte van scheiding is aangekaveld.
Rabecca is de dochter en erfgename van de overleden Jan Weijmans.
Toegangsnummer: 18 Notarissen te Rotterdam en daarin opgegane gemeenten (ONA)
Inventarisnummer:464


212?overeenkomst 04-jul-1647
Datering: 04-jul-1647
Aktenummer: 212
Standplaats: Rotterdam
Bladzijden: 335 t/m 336
Notaris:Willem van Aller
Akteplaats: Rotterdam
Aktesoort: overeenkomst
Inhoud:


Louijs Bufkens uit Gent en Rebecca Weijmans, weduwe van Pieter Boucherij
komen tot overeenkomst over de zaken die na de dood van de koopman Boucherij nog geregeld moesten worden. Daarna bleef er nog een schuld over van 168 pond Vlaams en 17 schellingen van Bufkens aan Rebecca.
Toegangsnummer: 18 Notarissen te Rotterdam en daarin opgegane gemeenten (ONA)
Inventarisnummer: 472


81?testament 31-jan-1652
Datering: 31-jan-1652
Aktenummer: 81
Standplaats: Rotterdam
Bladzijden: 185 t/m 186
Notaris: Cornelis Maes
Akteplaats: Rotterdam
Aktesoort: testament
Inhoud:


De datum is fictief, het jaar is goed.
Rebecca Weijmandts, weduwe van Pieter Boucherij, wil dat haar kinderen uit de erfenis worden onderhouden. Zij benoemt als voogden Aertus Weijmandts te Schiedam, Henricus Weijmans te Heenvliet, Jan Weijmans en Hendrick Lucasz Mouts te den Briel, haar broers en zwager.
Toegangsnummer: 18 Notarissen te Rotterdam en daarin opgegane gemeenten (ONA)
Inventarisnummer: 655


Aktesoort machtiging
Datum 26/09/1640
Archief ONA Rotterdam
Inventarisnummer 464
Aktenummer/Blz. 22/38
Notaris Pieter van Leeuwen
.
Inhoud
Pieter Boucherije, koopman, gehuwd met Rabecca Weijmansdr, machtigt Jan van Wesel, procureur te Bergen op Zoom, om van Jan van Willigen aldaar geld te vorderen en te ontvangen dat hem volgens de akte van scheiding is aangekaveld.
Rabecca is de dochter en erfgename van de overleden Jan Weijmans
.
Louijs Bufkens uit Gent en Rebecca Weijmans, weduwe van Pieter Boucherij
komen tot overeenkomst over de zaken die na de dood van de koopman Boucherij nog geregeld moesten worden. Daarna bleef er nog een schuld over van 168 pond Vlaams en 17 schellingen van Bufkens aan Rebecca.
WEIJMANS, Rebecca (I4662)
 
123 115
Adriaan de Man, inwoner
Voornaam:
Adriaan
Tussenvoegsel:
de
Achternaam:
Man
Beroep:
Arbeider
Leeftijd:
30
Woonachtig sedert:
1766
Rol:
Hoofd van het huishouden
Gezinsgrootte:
3
Aantal kinderen:
1
Datum:
1796
Jaar:
1796
Plaats:
Sint Kruis
Gemeente:
Sint Kruis
Adres:
Dorp
Nummer:
115
Bron:
Rijksarchief Gent (Belgi?), archief Scheldedepartement inv.nrs 2670-2674 
DE MAN, Adriaan (I6946)
 
124 116
Levina Prinsee, inwoner
Voornaam:
Levina
Achternaam:
Prinsee
Leeftijd:
25
Woonachtig sedert:
1771
Rol:
Vrouw
Datum:
1796
Jaar:
1796
Plaats:
Sint Kruis
Gemeente:
Sint Kruis
Adres:
Dorp
Nummer:
116
Bron:
Rijksarchief Gent (Belgi?), archief Scheldedepartement inv.nrs 2670-2674 
PRINCE, Levina (I6947)
 
125 1165 non in de abdij van Fontevraud, 1174 abdis. VAN CHAMPAGNE, Maria (I15827)
 
126 12 boedelscheiding 28-Jul-1791
Datering: 28-Jul-1791
Aktesoort: boedelscheiding
Notaris: Hendrick Verhoeff
Akteplaats: Ridderkerk Standplaats: Ridderkerk
Inhoud:
Boedelverdeling ven de erfenis van mej. Cornelia van der Hoep, in leven weduwe van Willem van der Lecq, dijkgraaf, schout en secretaris van West-IJsselmonde en Catendrecht tussen de erfgenamen van vaderszijde, 1. Klaas Jansz Boer, wonend te Oud Beierland, in opdracht van zijn moeder Johanna Klaasdr van de Wetering, weduwe van wijlen Jan Aartsz Boer, wonend op de Westmaaze.
2. Arij van der Giessen, wonend te Zandelingen Ambacht.
3. Hendrik Verhoek, wonend in Heinenoord.
4. Cornelis van der Linden, getrouwd met Jannigje Verhoek, wonend te Oud Beierland. 
VAN DE WETERING, Johanna Claes (I14703)
 
127 12-12-1663; de helft van een huis op de Kortegracht
Object: de helft van een huis op de Kortegracht
Verkopende partij:
Evert van Nieuwenburgh en Elisabeth van Ruijtenbeecq
Kopende partij:
Mr. Johan van Bilderbeecq
Aktedatum: 12-12-1663
Belendingen 1:
noordwaarts: mr. Henrich van Schaik, oud-burgemeester
Belendingen 2:
zuidwaarts: de erfgename van Gijsbert van Rhijn
Opmerkingen:
1200 gulden in goede groten zilveren geld; marge: cassatie plecht 12-02-1678 
NIEUWENBURGH, Evert (I15177)
 
128 12-6-1683 Harman Fransen van Emmenes x Willemijntje van Schaeijck, won. Veenendaal, legateren aan de diaconie van de Mennonieten in Veenendaal een stuk bouw- als weiland van 6-7 morgen genaamd Boomkensgoet in Veenendaal, daar oostwaarts wed. Henrick Berendsz, zuidwaarts Mattheus Bosch, westwaarts de erfgenamen van domheer Johan van Wyck en noordwaarts de bisschop Davidgrift. Dit goed hebben zij verkregen bij decreet van de stad Rhenen uit de boedel van Anneken Wesselen. Verder lijftochten zij elkaar in al hun goederen.
(RHC Zuidoost Utrecht)
 
van Emmenes, Harmen Frans (I18349)
 
129 120 machtiging 09-mrt-1587
Datering: 09-mrt-1587
Aktesoort: machtiging
Aktenummer: 120
Notaris: Jacob Symonsz
Standplaats: Rotterdam
Akteplaats:Rotterdam


Willem Toenisz te Schiebroeck, man van Aeriaentgen Vrancken, weduwe van Cornelis Allerts, schout van Schiebroeck, machtigt Wouter Adriaens te Ouderschie om zijn zaken te behartigen.


165 Nicolaas Vogel Adriaansz te Rotterdam, 27-Mrt-1632 t/m 31-Dec-1633
136 attestatie of verklaring 06-dec-1633
Datering: 06-dec-1633
Aktesoort: attestatie of verklaring
Aktenummer: 136
Notaris: Nicolaas Vogel Adriaansz
Inhoud:


- Lambrecht Gorisz Bosch, schout;
- Cornelis Jacobs en
- Vranck Willems, schepenen van Schiebroeck;
leggen een verklaring af op verzoek van de erfgenamen van Willem Thonisz, gewoond hebbende aan de Cleywech te Schiebroek.\
Cornelis Andriesz Cleywech, als gekozen voogd van zijn tante Trijntgen Cornelisdr, weduwe van genoemde Willem Thonisz, heeft in februari 1633 in strijd met de regels enige stukken land verhuurd, behorende tot de gemeenschappelijke boedel van zijn oom en tante. 
THEUNIS, Willem (I12236)
 
130 1223 Brielle; 15-08-1745 Dopeling: Prijna Vader: Pieter Ladaagen Moeder: Hester van Soest Getuige: Jannetje van der Kribben Toegangsnummer: 135 Hervormde Kerk Brielle Inventarisnummer: 117 Aktenummer: 1223 Bron: NDG Grote Kerk LADAGIE, Prijna (I2257)
 
131 122?machtiging 04-dec-1612
Datering: 04-dec-1612
Aktenummer: 122
Standplaats: Rotterdam
Bladzijden: 424 t/m 426
Notaris: Jacob Symonsz
Akteplaats: Rotterdam
Aktesoort: machtiging
Inhoud:


Johan Weijmans, coopman, optredend namens Cornelis Leemans, coopman, wonend te Amsterdam, machtigt Johan Wijsenraet, schoolmeester te Scharluijnen bij Gorchum, en Justinus de Baert, licentiaet in de rechten te Nyemeeghen, om 276 gulden te ontvangen die Cornelis Cornelisz van Houck te Nijmeeghen op verzoek van Wijsenraet gelaten heeft onder Johan Montauban, Dirck Hannesen en Ruth Vergeest.
Toegangsnummer:
18 Notarissen te Rotterdam en daarin opgegane gemeenten (ONA)
Inventarisnummer: 17


122?machtiging 04-dec-1612
Datering: 04-dec-1612
Aktenummer: 122
Standplaats: Rotterdam
Bladzijden: 424 t/m 426
Notaris: Jacob Symonsz
Akteplaats: Rotterdam
Aktesoort: machtiging
Inhoud:


Johan Weijmans, coopman, optredend namens Cornelis Leemans, coopman, wonend te Amsterdam, machtigt Johan Wijsenraet, schoolmeester te Scharluijnen bij Gorchum, en Justinus de Baert, licentiaet in de rechten te Nyemeeghen, om 276 gulden te ontvangen die Cornelis Cornelisz van Houck te Nijmeeghen op verzoek van Wijsenraet gelaten heeft onder Johan Montauban, Dirck Hannesen en Ruth Vergeest.
Toegangsnummer: 18 Notarissen te Rotterdam en daarin opgegane gemeenten (ONA)
Inventarisnummer: 17


45?machtiging 30-okt-1614
Datering: 30-okt-1614
Aktenummer: 45
Bladzijden: 140 t/m 140
Standplaats: Rotterdam
Notaris:Jacob Symonsz
Akteplaats: Rotterdam
Aktesoort: machtiging
Inhoud:


Jan Weijmans, coopman en zijdeverwer, machtigt Bogaert Jansz, procureur Der Goude, en Joost van den Schelle, schoolmeester en tapijtwercker, wonend te Goude, om gelden te innen die Charles Tavernier, tapijtsijer binnen Goude hen schuldig is.
Toegangsnummer: 18 Notarissen te Rotterdam en daarin opgegane gemeenten (ONA)
Inventarisnummer: 19


54?testament 27-nov-1614
Datering: 27-nov-1614
Aktenummer: 54
Standplaats: Rotterdam
Bladzijden: 165 t/m 170
Notaris: Jacob Symonsz
Akteplaats: Rotterdam
Aktesoort: testament
Inhoud:


Johan Weijmans, zijdeverwer, en zijn vrouw Maeijken Henricx Wuesten benoemen elkaar tot erfgenaam.
Toegangsnummer: 18 Notarissen te Rotterdam en daarin opgegane gemeenten (ONA)
Inventarisnummer: 19


Aktesoort testament
Datum 31/07/1623
Archief ONA Rotterdam
Inventarisnummer 60
Aktenummer/Blz. 70/249
Notaris Willem Jacobsz.


Inhoud
Johan Weymansz, en zijn vrouw
Maycken Henricxdr Woesten
zijdeverver
Nyeupoort
benoemen tot erfgenamen hun zoon
Aert Weymans,
en de kinderen van hun overleden dochter
Maycke Weymans
249
Onder bevestiging van hun testament en codicil gemaakt en
gepasseerd op 27-11-1614 voor notaris Jacob Symonsz


Margriete van Sint Jans, weduwe van Job Jansz, graeffmaecker in de Nieuwe Kerck in Amsterdam, testeert.
Jan Weijmans, zijdeverwer, schenkt ze de 628 gulden die hij van haar geleend heeft.


Aktesoort machtiging
Datum 27/04/1609
Archief ONA Rotterdam
Inventarisnummer 15
Aktenummer/Blz. 4/12
Notaris Jacob Symonsz


Inhoud
Jan Weijmans, man van Maijken Henricxdr Wuijsten, machtigt Joost Rethius, wonend te St Truijden, om rente, goederen en gronden te St Truijden te verkopen en verhandelen


Aktesoort machtiging
Datum 30/10/1614
Archief ONA Rotterdam
Inventarisnummer 19
Aktenummer/Blz. 45/140
Notaris Jacob Symonsz


Inhoud
Jan Weijmans, coopman en zijdeverwer, machtigt Bogaert Jansz, procureur Der Goude, en Joost van den Schelle, schoolmeester en tapijtwercker, wonend te Goude, om gelden te innen die Charles Tavernier, tapijtsijer binnen Goude hen schuldig is.


Datering: 26-sep-1640
Aktesoort: machtiging
Aktenummer: 22
Notaris: Pieter van Leeuwen
Akteplaats: Rotterdam
Inhoud:
Pieter Boucherije, koopman, gehuwd met Rabecca Weijmansdr, machtigt Jan van Wesel, procureur te Bergen op Zoom, om van Jan van Willigen aldaar geld te vorderen en te ontvangen dat hem volgens de akte van scheiding is aangekaveld.
Rabecca is de dochter en erfgename van de overleden Jan Weijmans.


Aktesoort attestatie of verklaring
Datum 08/11/1644
Archief ONA Rotterdam
Inventarisnummer 465
Aktenummer/Blz. 114/185
Notaris Pieter van Leeuwen


Inhoud
Jan Ariensz van Beusecom, knoopmaker, 51 jr, en Lourens Sijmonsz, passementwercker, 32 jr, leggen een verklaring af op verzoek van Pieter Boucherije, koopman, gehuwd met ene Weijmansdochter.
Zij zeggen dat zij aan Jan Weijmans, de overleden schoonvader van Pieter, ca. 500 gulden schuldig zijn geweest voor de leverantie van goud en sije.
Zij zeggen dat zij na het overlijden van Jan Weijmans volledig betaald hebben tot tevredenheid van diens kinderen.


Johan Weijmans, coopman, optredend namens Cornelis Leemans, coopman, wonend te Amsterdam, machtigt Johan Wijsenraet, schoolmeester te Scharluijnen bij Gorchum, en Justinus de Baert, licentiaet in de rechten te Nyemeeghen, om 276 gulden te ontvangen die Cornelis Cornelisz van Houck te Nijmeeghen op verzoek van Wijsenraet gelaten heeft onder Johan Montauban, Dirck Hannesen en Ruth Vergeest.


Johan Weijmans, zijdeverwer, en zijn vrouw Maeijken Henricx Wuesten benoemen elkaar tot erfgenaam


Jan en Aert Weijmans, coopluijden, hebben een aan hen gerichte Franse wisselbrief d.d. 15-1-1620 van 266 gulden, 5 stuivers en 126 penningen, verzonden door Franchois van Marquer en ondertekend door Andrien de Gruijter. Op de achterkant staat: aan Henrick Maes, marchant a Schiedam.
Jan en Aert Weijman verzoeken bij de notaris Henrick Maes de wisselbrief te accepteren en te betalen.
Henrick Maes weigert.
Jan en Aert Weijmans protesteren wegens te lijden schade.


Aktesoort machtiging
Datum 17/09/1610
Archief ONA Rotterdam
Inventarisnummer 16
Aktenummer/Blz. 49/176
Notaris Jacob Symonsz


Inhoud
Johan Weymans, coopman, machtigt Johan van Geertruyden, alias Johan in de Clock, coopman te Amstelredam, om voor het gerecht te Egmondt negen morgen rietland over te dragen, die hij met van Geertruyden van Herman Goverts, wonend in Zuylenen te s'Gravenhage, gekocht heeft. De koper is onbekend.


Aktesoort machtiging
Datum 24/03/1612
Archief ONA Rotterdam
Inventarisnummer 17
Aktenummer/Blz. 63/206
Notaris Jacob Symonsz


Inhoud
Jan Weymans, wonende alhier in den graeffschappe van Hollant, machtigt Raes Uuijtenbroeck, Willem Provenaers, wonende in Sint Truijden en Joost de Rethij, secretaris aldaar, tot afwikkeling van de boedel van wijlen Nicolaes Wuesten de oude.
N.B.: Weymans tekent als Weemans .


Aktesoort testament
Datum 27/11/1614
Archief ONA Rotterdam
Inventarisnummer 19
Aktenummer/Blz. 55/171
Notaris Jacob Symonsz


Inhoud
Jan Weymans, zijdeverwer, en zijn vrouw Maeycken Hendrick Wuesten keuren het vandaag gepasseerde testament goed, en nemen een bepaling op betreffende de bemoeienis van de Weeskamer met de door hun kinderen te erven goederen.


Aktesoort testament
Datum 17/11/1616
Archief ONA Rotterdam
Inventarisnummer 20
Aktenummer/Blz. 107/361
Notaris Jacob Symonsz


Inhoud
Susanna van Bouwel, dienstmaagd bij Johan Weymans in de Nieuwpoort. Benoemd zus Cathelina van Bouwel en neef Abraam Verhouven- zoon van wijlen zus Mayken van Bouwel


Aktesoort machtiging
Datum 27/12/1618
Archief ONA Rotterdam
Inventarisnummer 57
Aktenummer/Blz. 1/1
Notaris Willem Jacobsz.
Bij bestellen gewenste vorm digitale scan per e-mail
De prijs van de scans van deze akte bedraagt ? 2,00
Per bestelling worden eenmalig ? 5,90 afhandelingskosten in rekening gebracht.
Inhoud
Jan Weymans
coopman
machtigt
Aert Weymans, zijn zoon
wonende te
Schiedam
Niclaes van Settrich
coopman
Amsterdam
en
Lybrecht Croes
schoemaecker, beiden wonende te
Amsterdam
om namens hem van
Hans Bonyl of Bouyl
zijdewercker, en
Hans de Cnevel
maeckelaer, te
Amsterdam
geld en goederen te vorderen die hem competeren .


Aktesoort machtiging
Datum 29/05/1618
Archief ONA Rotterdam
Inventarisnummer 21
Aktenummer/Blz. 109/337
Notaris Jacob Symonsz


Inhoud
Jan Weymans, coopman, machtigt Claes van Heyst, ijzercraemer te Ziericxzee, om de rest van het geld, dat hij tegoed heeft van joncheer Willem du Jardin te Ziericxzee, te ontvangen.


verhuur
Datum 09/05/1624
Aert Weymans, te
Schiedam
als gemachtigde van zijn vader
Jan Weymans, te Rotterdam verhuurt aan
Huych Fransz den B...
Gouda, een
watercoornmolen, vroeger gebruikt als copermoelen,
gelegen bij de Vlaerdingerpoort in
Schiedam 
WEIJMANS, Jan (Johan) (I4660)
 
132 13 dagen BLOKPOEL, Apolonia Pieternella (I7505)
 
133 13-12-1562 Hazerswoude Met schepenen van Koudekerk. Joris Claesz, Cornelis Bruijnenz, man en voogd van Trijn Claesdr, Willem Bruijnenz, man en voogd van Maritje Claesdr, kinderen van Claes Cornelisz den Oosterling en Machtelt Jorisdr, verkopen aan Cornelis Claesz, Eeuwout Jacobsz, gehuwd met Neeltje Claesdr en Anna Claesdr, weduwe van Claes Dircksz Ket, schout te Koudekerk, hun mede-erfgenamen, de delen die zij hebben in een huis met berg en schuur in Koudekerk, belend ten oosten Geertje, weduwe van Pieter Dircksz, ten westen Pieter Claes Jorisz en ten noorden en ten zuiden ....., belast met 15 stuivers per jaar, 6 pond hollands losrente, 4 morgen 1 hond land, strekkende uit de Rijn zuidwaarts tot de dwarswetering, belend ten oosten de weduwe van Jacob Borwitsz te Leiden eigenaar, Hendrick Claesz bruiker en ten westen Jan Adriaen Jansz, belast met 6 pond hollands eeuwige rente en 7 gulden losrente; 11 hond in de Waterganck, belend ten oosten Jan Gijsbertsz, ten westen Huijch Gerritsz, ten zuiden de Nieuwe vaart en ten noorden Eeuwout, Cornelis, Joris en Willem voornoemd; een tuin belast met pacht, belend ten oosten Pieter Claesz, ten westen Cornelis Claesz, ten zuiden de Rijndijk en ten noorden de Rijn alsmede het huurland van de pastorie van Hazerswoude.


Aktedatum:14-04-1563
Akteplaats: Hazerswoude
Inhoud: Cornelis Bruijnenz is schuldig aan Jan Hendricksz te Koudekerk 182 gulden wegens geleverde stenen en kalk voor zijn nieuwe huis alsmede arbeidsloon voor metselen met hypotheek op het nieuwe huis buiten weg, belend ten oosten Willem Dircksz, timmerman en de gemene weg, ten westen de woning van Willem Jacobsz Craen en ten zuiden de Voorweg en de gemene weg.

Aktedatum: 14-08-1564
Akteplaats: Hazerswoude
Inhoud:
Cornelis Bruijnenz is schuldig aan Willem Dircksz, timmerman, 83 gulden 16 stuivers met hypotheek op een huis en erf, belend ten oosten de schuldeiser met de gemene weg, ten westen Dirck Jansz, ten zuiden de Voorweg en ten noorden de gemene weg.

Aktedatum: 22-01-1565
Akteplaats: Hazerswoude
Inhoud: Bruijn Jansz en zijn zoon Cornelis Bruijnenz zijn schuldig aan Gerrit Willemsz, brouwer te Leiden, 9 gulden per jaar met hypotheek door Bruijn Jansz op 2 morgen land buiten weg, belend ten oosten Alijt, weduwe van Jan Adriaensz, ten westen Pieter Dircksz, ten noorden Adriaen Engebrechsz van der Does en ten zuiden de Voorweg en door Cornelis Bruijnenz op een nieuw huis dat hij zelf heeft laten timmeren buiten weg, belend ten oosten Willem Dircksz, timmerman en de gemene weg, ten westen Dirck Jansz, ten zuiden de Voorweg en ten noorden de gemene weg. In de marge staat: Deze brief is getransporteerd op Hillegont Willemsdr, weduwe van Jan Claesz rootsieder d.d. 08-02-1565. 
Bruijnens, Cornelis (I18582)
 
134 13-9-1778 Ondertrouw van Barend Schilder, geb. Halten in Munsterland, en Mechteld van Winsen, geb. Jutphaas. Huwelijk op 29-9-1778. [468]


Nadere Toegang op inv. nr 468 uit het archief van de
Dorpsgerechten, 1515-1813 
Gezin F3834
 
135 13410 1633-05-04 Procuratie: 04-05-1633 J. van Ingen AT 002a003 folio 292 V.
Datering: 1633-05-04
Akten: Procuratie: 04-05-1633 J. van Ingen AT 002a003 folio 292 V.
Naam: Francken, Goort (moolenaer buiten de Bloemendalsepoort in de vrijheid van Amersfoort)
Opmerkingen:


Hij machtigt Remmer Remmertzn. en Lubbert Jacobzn. (beiden wonend te Veenendael), om met vriendschap of recht te innen op de Stichtse bodem van Harman Gosenzn. (in de wandeling "de blinde" genaampt, wonende te Veenendaal op de Gelderse bodem), 25 gulden, als rest van 50 gulden van geleend geld en hiervan quitantie te passeren. Bij onwillige betaling cautie te doen stellen en hierover te procederen. Akte ter woonplaats van Lambert van Butseler. Getuigen: Johan de Ridder (oud-schepen van Amersfoort) en Lambert van Butseler.
(archief eemland)
_NEW TYPE 1]] 
BULL, Rem Remmertsen (De Jonge), (I3081)
 
136 1369 Dyrck van Eck, richter te Eck en Mauderic, oorkondt, dat Otte Uten Weerde en zijn vrouw Gheryt overdragen aan Walraven van WY ten behoeve van den heer van Culenborch 3 morgen land onder Mauderic in de Aude Weyen.
Datering:
1452 November 29 [op sunte Andries' avont des heyligen apostel]
NB: a. Oorspr. (Inv. no. 5877), met het zegel van den oorkonder; de zegels van de gerichtslieden Alart van Derthesen en Willam Claesz. zijn verloren
b. Afschrift in Inv. no. 1787, fol. 203.
0370 Heren en graven van Culemborg 
Wtenweerde, Ot (I17681)
 
137 136v. 30-07-1696. Jan Diermans wonende alhier is schuldig aan Pieter Christiaansz. 100 gld wegens geleend geld te lossen met 50 gld per jr tegen een rente van 4% per jr. Waarborg een huis en erf gelegen aan de oostzijde van het Broersvelt, bel end N Pieter Vriesenz. en Z Pieter Nobel, strekkende voor van de straat tot achter aan ?s-heren bansloot 180v. 30-11-1697. Pieter Vriesenz oud stierman verkoopt Dirck Jorisz. van der Valck en Jan Wesselsz. Burgwal elk de helft van 3 dubbelde en 1 enkele spinbaan met de baanhuisjes gelegen aan de oostzijde van de vaart in het Broersvelt, belend Z Pieter Nobel en N Grietgen Pietersdr., strekkende voor van de straat tot achter aan ?s-heren bansloot, oude waarbrief van 27-05-1662, voor 180 gld in gereed geld ontvangen
[[Niet verwerkt:
_NEW TYPE 1]] 
BACKER, Pieter Vriesenz (I178)
 
138 139 testament 19-aug-1651
Datering: 19-aug-1651
Aktesoort: testament
Aktenummer: 139
Bladzijden: 463 t/m 466
Notaris: Jacobus Delphius
Akteplaats: Rotterdam
Standplaats:Rotterdam
Inhoud:


Bastean Claments van den Nesch en zijn vrouw, Aechen Jans Pors, wonend in West-Barendrecht, benoemen elkaar tot erfgenaam, met een bepaling t.a.v. hun kinderen en land gelegen:
-het ene in Barendrecht aan de Karnissewech,
Belendingen: ten oosten en zuiden Arent Kievits erfgenamen, ten noorden de Oude Smeelantsedijck en ten westen de Karnissewech
-het tweede in Dirck Smeetslant, bezeten samen met Jacob Besemer, coopman, en Bastean Besemer, wonend in het Achter Ambacht
Belendingen: ten oosten Johanna van Bekensteijn, ten westen Willem Arijens, ten zuiden de Oude Smelantsedijck, en ten noorden Claes Cornelisz en Leendert Wouters Tackebosch.


63 machtiging 04-jul-1656
Datering: 04-jul-1656
Aktesoort:machtiging
Aktenummer: 63
Bladzijden: 118 t/m 119
Notaris: Jacobus Delphius
Standplaats: Rotterdam
Akteplaats: Rotterdam
Inhoud:


Pieter Jansen wonende te Krimpen aan de Lek, machtigt Claes Coenen wonende te Barendrecht, om van Bastiaen Clemensz van de Nes 1000 gulden met de rente te ontvangen van een schepenbrief van 10 Mei 1654.


680 Bartholomeus Roose te Rotterdam, 01-Jan-1653 t/m 31-Dec-1653
88 transport 02-sep-1653
Datering: 02-sep-1653
Aktesoort:transport
Aktenummer: 88
Notaris: Bartholomeus Roose
Standplaats: Rotterdam
Akteplaats: Rotterdam
Inhoud:


Bastiaens Clementsz van de Nes uit Barendrecht, die voor een vierde deel erfgenaam is van wijlen zijn oom Leonard Bastiaensz van den Nes, draagt al zijn rechten op de boedel van zijn oom over aan Jacob Besemer, koopman, die ook voor een vierde deel erfgenaam is van genoemde Leonard. Besemer zal alle reeds gemaakte en nog te maken onkosten betalen. Bovendien zal hij een verering geven aan Anna van de Nes, de dochter van Leonard.


89 goedkeuring 02-sep-1653
Datering: 02-sep-1653
Aktesoort: goedkeuring
Aktenummer: 89
Notaris: Bartholomeus Roose
Standplaats: Rotterdam
Akteplaats: Rotterdam
Inhoud:


Jacob Besemer, koopman, keurt de huurovereenkomst goed, die hij met zijn oom Bastiaen Clementsz van de Nes heeft gesloten voor 5 gemet weiland in Dirk Meeslant. Deze huurovereenkomst is afgesloten bij notaris Pieter van der Licht. 
VAN NES, Bastiaen Clemens (I11540)
 
139 14 1664 mei 8
Cornelis van der Hooch, rentmeester, wonende te 's-Gravenhage, verkoopt voor jonkheer Cornelis Willem van Tuijll van Bulckensteijn, enige zoon van jonkheer Jacob van Tuijll van Bulckensteijn en Hadewij de Jonge met toestemming van jonkheer Johan van Wissenkercke, baron van Pellenberch aan Jan Jansz., Govert Jansz., Geertgen Jans. en Maritgen Jans. Ram, kinderen van Jan Govert Jansz., wonende in de Steect te Alphen een woning met toebehoren en 22 morgen land strekkende vanaf de Rijn over de Toegangh tot de heer van Mathenes en Jan Pietersz. Verhoeff, belend door de heer van Aarlanderveen en door de kopers, bevestigd door Adriaan Rosenboom, schout, Frans Cornelisz. van Leeuwen en Cornelis Jacobsz.
Maes, schepenen van Alphen.
Bezegeld door Hendrick Stevin, heer van Alphen
(Bron: CBG Charters)


Alphen, 25-01-1634
Aktedatum: 25-01-1634
Akteplaats: Alphen
Inhoud:


Gerrit Govertsz en Jan Covertsz Lieskaa, broers, dragen over op Jan Pietersz Verhoeff, schepen van Alphen, een perceel land met vogelkooi in het Rijneveld, groot 5 morgen 4 hond, belend ten oosten Gerrit Dircxsz als bruiker, ten noorden Jan Henricxsz, c.s., ten zuiden Claes Maerten Ariensz. c.s., ten westen Cornelis Henrixsz Mantgen. Koopsom 2.200 gulden. Met schuldbrief, geroijeerd 11-12-1648. Zie ook RA Alphen invnr. 27 akte d.d. 06-01-1705 folio 155v


Alphen, 26-10-1639
Aktedatum: 26-10-1639
Akteplaats: Alphen
Inhoud:


Gerrit Cornelisz van Staveren, wonende te Zwammerdam, verkoopt Jan Pietersz Verhoeff, schepen van Alphen, 2 morgen 1 hond 52 roeden land in de Steekt, strekkend voor met de laan van de Dijk tot het land van de erfgenamen van Jan Niclaes Gael, belend ten oosten de voorn. erfgenamen, ten westen Verhoeff zelf en Jan Dirck Jan Govertsz. Koopsom 1.900 gulden


Alphen, 27-04-1645
Aktedatum: 27-04-1645
Akteplaats: Alphen
Inhoud:


Marrichgen Cornelisdr, weduwe van Harbert Pouwelsz, met haar oudste zoon en voogd Cornelis Harbertsz Jager, voor een helft, Cornelis Harbertsz zelf, Jacob Harbertsz, Frans Harbertsz, Willem Harbertsz Jager, mede Thonis Hagensz, getrouwd met Grietgen Harbertsdr en Cornelis Harbertsz voorn. als voogd van Harbert Jansz, onmondige zoon van Marrichgen Harbertsdr, voor de andere helft, dragen over aan de weeskinderen van Wilhelm Nooms, in leven Heer van Aarlanderveen, een hofstee met woning en 19 morgen land in de Steekt, ten zuiden de Oude Molenvliet, strekkend uit de Rijn tot voorbij de Toegang tot aan het land van Jan Thomasz van Swieten, belend ten oosten Pieter Jansz Foos en Jan Thomasz c.s., ten westen de Molenvliet en Jacob Ghijsz c.s.; nog 4 morgen 2 hond land in 't Rijneveld, strekkend van de Groeneweg tot het land van Jan Pietersz Verhoeff, belend ten oosten het eerstgenoemde land, ten westen Pieter Claes en Dirck Willemsz Backer. Compareerd mede Pieter Claesz die aan de weeskinderen overdraagt 2 morgen land in 't Rijneveld, strekkend van 't land van Jan Pietersz Verhoeff tot Dirck Willemsz Backer, belend ten oosten de eergenoemde landen, ten westen Pieter Jansz van Zwieten. Koopsom 20.000 gulden.


Alphen, 08-07-1637
Aktedatum: 08-07-1637
Akteplaats: Alphen
Inhoud:


Geerten Aertdr, weduwe van Pieter Cornelisz van Staveren met Claes Aertsz Butterman, haar broer en voogd en Cornelis Eeuwoutsz van Staveren als grootvader en voogd over haar onmondige kinderen, verkoopt Jan Pietersz Verhoeff, schepen van Alphen, 880 roeden teelland in de Steekt, strekkend van het erf van Hubert Aertsz Butterman tot het land van Gerrit Cornelisz van Staveren, belend ten oosten Van Staveren voornoemd, ten westen Jan Dirck Jan Govertsz. Koopsom 1.100 gulden


Alphen, 08-07-1637
Aktedatum: 08-07-1637
Akteplaats: Alphen
Inhoud:


Geerten Aertdr, weduwe van Pieter Cornelisz van Staveren met Claes Aertsz Butterman, haar broer en voogd en Cornelis Eeuwoutsz van Staveren als grootvader en voogd over haar onmondige kinderen, verkopen Gerrit Cornelisz van Staveren 2 morgen 1 hond 52 roeden land in de Steekt, strekkend met de laan van de Dijk tot het land gekocht door de heer Van Gaelen, belend ten oosten Claes van Gaelen, koopman te Delft, ten westen Jan Pietersz Verhoeff en Jan Dirck Jan Govertsz. Koopsom 1.400 gulden


Alphen, 11-12-1657
Aktedatum: 11-12-1657
Akteplaats: Alphen
Inhoud:


Jan Pietersz Verhoeff, wonend in de Steekt, is schuldig Sijmon Jacobsz. Plemper, wonend te Zwammerdam, een bedrag van 800 gulden. Gesteld onderpand: 5 morgen 4 hond land in 't Rijneveld, belend ten oosten de erfgenamen van de heer van Matenes, ten zuiden de heer van Aarlanderveen, ten westen Aert Hendricxsz Huijsvader, ten noorden de kinderen van Jan Govert Jansz c.s. Schuld geroijeerd 12-02-1670


Alphen, 01-12-1670
Aktedatum: 01-12-1670
Akteplaats: Alphen
Inhoud:


Compareerden voor Adriaan Schoonhoven, notaris te Gouda, Pieter Jansz Verhoeff, Jan Harmensz Emmelencamp, getrouwd met Gouchje Jansdr Verhoeff, Dirk Dammisse van der Hoorn, getrouwd met Grietje Jansdr Verhoeff, Aafgen Jansdr Verhoeff, kinderen van Jan Pietersz Verhoeff, nog Pieter Jansz Verhoeff voorn. en Dirk Maartensz Hoogenes als voogden over de kinderen van voorn. Aafgen Jansdr Verhoeff, geboren bij Pancras Teunisse van der Wel, mede voogden over de kinderen van Neeltgen Jansdr Verhoeff, mede-erfgenamen van Jan Pietersz Verhoeff, overleden in 1669 in de Steekterpolder. Deling der nalatenschap. Dirk Dammisz van der Hoorn en Jan Harmensz Emmelencamp valt ten deel een perceel wei- en teelland in de Steekterpolder in de Loet, strekkend van de dijk tot aan het land van de heer Van Gaal, belend ten oosten Van Gaal voornoemd, ten westen de weduwe en kinderen van Willem Thomasz, belast met een rentebrief van 600 gulden, toekomend het weeskind van Aart Hendriksz Huijsvader. Pieter Jansz Verhoeff voor hemzelf en als voogd van de kinderen van Aafgen Jansdr en Neeltgen Jansdr Verhoeff ontvangen een perceel hooiland in het Rijneveld, strekkend van het land van Jan Jansz Ram tot aan het land van de heer van Aarlanderveen, belend ten oosten Dirk Gerritsz van Leeuwen als bruiker, ten westen de heer Van Laars. Dirk Dammisz van der Hoorn was nog schuldig aan zijn schoonvader 1.600 gulden. Hij heeft deze schuld alsnog voldaan op 06-01-1672.


Alphen, 14-10-1675
Aktedatum: 14-10-1675
Akteplaats: Alphen
Inhoud:


Bartholomeus Jansz de Mee, getrouwd met Aaltgen Pankendr van der Wel, mede-erfgenaam van Jan Pietersz Verhoeff, overleden in de Steekt, verkoopt Pieter Jansz Verhoeff, wonend in de Steekt, 1/3 deel van 5 morgen 4 hond land in 't Rijneveld, belend in 't geheel ten oosten de erven van de heer van Matenesse, ten zuiden de erven van de heer van Aarlanderveen, ten westen Jan Louijs de Nobelaer, ten noorden Gerardt Gael. Koopsom 600 gulden. De twee overige derde delen komen toe aan Pieter Jansz Verhoeff en de kinderen van Jan Claesz


Alphen, 31-05-1652
Aktedatum: 31-05-1652
Akteplaats: Alphen
Inhoud:


Aert Henricxsz, wonend te Aarlanderveen, is schuldig Cornelis Corsz van der Aer, burger van Leiden, een som van 600 gulden. Gesteld onderpand: twee percelen land, samen 4 morgen in het Rijneveld waarvan 3 morgen, strekkend van het land van Gillis van Heussen tot de Groeneweg, belend ten westen van Heussen voorn., ten oosten Jan Pieters. Verhouff en 1 morgen, strekkend van het land van Dirck Cornelisz Mantjen tot dat van Pieter Jansz van Swieten, belend ten oosten het Gasthuis van Leiden, ten westen de weduwe en kinderen van Cornelis Schilperoort, in leven secretaris van het Hoogheemraadschap Rijnland. (Zie ook RA Alphen invnr. 28 folio 138v d.d. 21-05-1710.)


Alphen, 14-12-1655
Aktedatum: 14-12-1655
Akteplaats: Alphen
Inhoud:


Jan Pietersz Verhouff verkoopt Geertje Cornelisdr Ram, weduwe van Cornelis Corsz Kop, en haar kinderen, een huis en erf even buiten het Zuideinde van Alphen tussen de Hoge Rijndijk en de Rijn, belend ten zuiden Arien Mourisz, ten noorden Gerrit Pietersz van der Sluijs. Koopsom 740 gulden. 
VERHOEFF (VERHOUFF), Jan Pietersz. (I5162)
 
140 14 dagen oud WASSENAAR, Jacob (I18480)
 
141 14-3-1561: Willem Gabrielsz. na overdracht door Cornelis Jansz. den Ouwen (L.H. 129, cap. Arckel, fol. 16v).

27-2-1563: Floris Willemsz., onmondig oom: Cornelis Florisz. bij dode van zijn vader Willem Gabrielsz. (L.H. 130, fol. 3v)

1-3-1574: Maritgen Willemsdochter, gehuwd met Pieter Dircksz., bij dode van haar broer Floris Willemsz. (L.H. 133, fol. 9v).
(REPERTORIUM OP DE LENEN VAN PUTTEN, GELEGEN IN HET
LAND VAN POORTUGAAL EN IN DE RIEDERWAARD, 1304-1648) 
van Gaesbeeck, Willem Gabriels (I17781)
 
142 15 huwelijksvoorwaarden 12-dec-1657
Datering: 12-dec-1657
Aktesoort: huwelijksvoorwaarden
Notaris: Gerrit van der Hout
Standplaats: Rotterdam
Akteplaats: Rotterdam
Inhoud:


Aeryen Aeryensz Coyer, jongman, wonende te Hoogvliet, geassisteerd door Gabriel Cornelisz, zijn oom, en Pieter Leendertsz Welhoeck, zijn zwager, toekomstige bruidegom, en Aechgen Willems de Raet, jongedochter, wonend te Poortegael, geassisteerd door Pieter Willemsz en Jacob Willemsz de Raet, haar broers, en Coenraet Hollaert, haar oom, toekomstige bruid, sluiten een contract van huwelijksvoorwaarden. 
de Raet, Aegie Willems (I14755)
 
143 15-11-1488: Olivier uten Weerde voor Dirk Doys, zijn zoon, bij overdrcaht door Hendrik Nikolaas Engelsz., 4775 p. 244


8-6-1571: Olivier Wtenweerde voor Jasper, zijn zoon, met ledige hand, 4778 fol. 159v
1596
Gheryt Uten Weerde, richter te Eck en Mauderic namens jonker Everwiin van Culenborch, oorkondt, dat Olifier Uten Weerde en zijn vrouw Ide overdragen aan Henric Doys van Mauderic, ten behoeve van Gheryt, heer tot Culenborch, een akker land in Mauderic in Wykermaet.
Datering: 1459 December 21 [op sunte Thomas' dach des heilighen apostel]
NB: a. Oorspr. (Inv. no. 5881), met het geschonden zegel van den gerichtsman Roeloff Uten Weerde Jansz.; de zegels van den oorkonder en van den gerichtsman Peter van Derthesen zijn verloren.
b. Afschrift in Inv. no. 1787, fol. 206 verso.

1595 Roeloff Uten Weerde Jansz. erkent verkocht te hebben aan Gheryt, heer tot Culenborch, 1 morgen leenroerig land onder Mauderic in het Nyslach, en belooft, dat zijn zoon Jan er na zijn mondig worden ook afstand van zal doen.
Datering:
1459 December 13 [op sunte Luciendach virginis]
NB:a. Oorspr. (Inv. no. 5880), met de zegels van den oorkonder en van Otte Uten Weerde Jansz. en Olifier Uten Weerde.
b. Afschrift in Inv. no. 1788, fol. 97.

Gherartt, heer tot Culenborch etc., Herman van Leuwen, Oliphier Uten Weerde en Wilhem van Hattem erkennen schuldig te zijn aan Wychart Ten Have 95 rijnsche guldens en 7½ stuiver.
Datering:
1477 October 31 [op Alreheiligenavont]
NB: Oorspr. (Inv. no. 176); de zegels van de oorkonders zijn verloren. Gecancelleerd. In dorso een aanteekening over de aflossing.
 
WTENWEERDE, Olivier (I10572)
 
144 15-2-1718 Akte van seclusie van de weeskamer dd. 19-8-1709. Egbert van Vrekenhorst x Annigje van Aelwijk, won. Veenendaal, nomineren de langstlevende.
(RHC Zuidoost Utrecht)

12-1-1721 Akte van seclusie van de weeskamer dd. 10-12-1720. Christina Godron, wed. Gerard van Aelwijk, won. Rhenen, verklaart dat de kinderen van haar overleden dochter Anneke van Aelwijk, gehuwd geweest met Egbert van Vrekenhorst, ook zullen erven. Zij stelt overhen Jan van Vrekenhorst, haar schoonzoon, als momber 
van Vrekenhorst, Egbert Hendricks (I18290)
 
145 15-3-1728 Akte van seclusie van de weeskamer dd. 10-3-1728. Geertruijd van Kempen, wed. Hendrik Barten van Engelenburg de jonge, verklaart conform akte van 9-7-1724 te Veenendaal gepasseerd, aan te stellen tot mombers over haar onmondige kinderen haar moeder Anna van Vrekenhorst, wed. Johannes van Kempen, en Cornelis van der Hoef en Johannes Brinkhuijsen
(RHC Zuidoost Utrecht) 
van Kempen, Johannes (I18308)
 
146 15-7-1732 Jacob Evertsen en Antoni van Raveswaaij als vader van zijn onmondige zoon Aalbert van Raveswaaij, krijgen boete wegens vechten op 9-6-1732 buiten de Westpoost in het afgaan van de berg.
(Bron: RHC Zuidoost Utrecht


20-9-1746 Anthonij van Ravenswaaij acordeert voor 200 gl wegens begane excessen met Bernardus Veenendaal ten huize van Jan Bouman en Hendrik Maarseveen etc gepleegd op 24-8-1746 in Veenendaal
(Bron: RHC Zuidoost Utrecht (Rhenen)


Titel Voogdbenoeming, 1722 Aktenummer 157 Samenvatting Akte Anthoni van Ravenswaeij en zijn vrouw Maria van Bijle, wonende in Stichts Veenendaal in de Middelbuurt, benoemen de langstlevende tot voogd over hun natelaten onmondige kinderen met uitsluiting van de weeskamers. 13-12-1723 Anthonij van Ravenswaaij accordeert wegens renconter tussen hem en Jannigje Hermsz op 15-6-1723 in stads jurisdictie voorgevallen 23-12-1739 Willem Budding, substituut-schout te Veenendaal, accordeert voor 15 gl wegens het geven van een slag in euvelen moede door Jan Beernts Bomas aan Antonij van Raveswaij gisteravond in Veenendaal 15-7-1732 Jacob Evertsen en Antoni van Raveswaaij als vader van zijn onmondige zoon Aalbert van Raveswaaij, krijgen boete wegens vechten op 9-6-1732 buiten de Westpoost in het afgaan van de berg. 12
[[Niet verwerkt:
_NEW TYPE 1]] 
VAN RAVENSWAAIJ, Anthonij (I3013)
 
147 15-8-1716 Akte van seclusie van de weeskamer dd. 19-3-1692. Hendrick van Broekhuijsen x Agnietje Metmans, won. Veenendaal, nomineren de naaste bloedvrienden
(Bron: RHC Zuidoost Utrecht)

Hendrick Broeckhuijsen en Agnieta Metman weduwe worden vermeldt in de akte 3-10-1710 Rechterlijk Archief Lienden

Akkoord - over geschil ontstaan over reparaties en onkosten aan de Kerkeweg
Aktenummer: 102
Datum: 26-09-1677
Soort akte: Akkoord
Personen:Eerste Partij: Jacob van Rysenburgh
De veenraeden:
Tweede Partij: Gerrit Metman
Tweede Partij: Jacob van Holten
Tweede Partij: Hendrick van Broeckhuysen
Tweede Partij: de vordere mede veenraeden
Notaris: D. VAN DEN BERCH
Samenvatting: over geschil ontstaan over reparaties en onkosten aan de Kerkeweg

Titel Testament, 1692 Aktenummer 79 Samenvatting Akte Hendrick van Broeckhuijsen en zijn vrouw Agnietje Metman, wonende in Stichts Veenendaal, hebben een octrooi van het hof van Utrecht van 29-3-1690 en lijftochten elkaar over en weer. Hendrick van Broeckhuijsen benoemd als zijn erfgenamen zijn dochter uit zijn eerste huwelijk met Grietje Joosten Steck, Annichje van Broeckhuijsen en zijn kinderen uit zijn tegenwoordig huwelijk, Gerrichje, Gerrit, Cornelis, Lijsbeth, Aernt en Margriet van Broeckhuijsen. Zij benoemen hun familie tot voogden over hun onmondige kinderen met uitsluiting van de weeskamer Titel Taxatie, 1692 Aktenummer 86 Samenvatting Akte Hendrick van Broeckhuijsen en Anthonij Stip, beide wonende in Veenendaal, taxeren de nalatenschap van Dirck Claesz van Warrendorp die bestaat uit een huis met stroken land, genaamd de Nieuwenwijck waarvan aan de ene kant het land ligt dat ook de Nieu wenwijck genoemd wordt en aan de andere kant het land van de kinderen van de oude Jan Claesz in Gelders Veenendaal, erfpachtplichtig aan Johan van Ommeren, geschat op 1100 gulden. Nog een huis in Stichts Veenendaal, waarvan ten oosten de weduwe van E gbert van Eck, west en zuidwaarts Hendrick Jacobsz van Essen en ten noorden de Grift gelegen zijn, erfpachtplichtig aan de domijnen van Utrecht voor 900 gulden. Nog een huis dat bewoond wordt door Aert Jansen Weppelman, gelegen in Stichts Veenendaal bij het Verlaet, waarvan ten oosten Jan Hermansz, ten westen Bastiaen Metman, ten zuiden de genoemde Hendrick van Broeckhuijsen en ten noorden de Grift ofwel het Verlaat gelegen zijn, erfpachtplichtig aan de domijnen van Utrecht, geschat op 300 gulde n. Nog een morgen bouwland gelegen in Stichts Veenendaal in ?t Sant, waarvan ten oosten de weduwe van Jacob Boumeister, ten zuiden de Grift, ten westen Benjamin uit Amersfoort en ten noorden Veltjensgraeff naast gelegen zijn, geschat op 350 gulden


Titel Procuratie, 1693 Aktenummer 101 Samenvatting Akte Aelbert Aelbertsen en zijn vrouw Elisabeth Jans, wonende in Veenendaal, machtigen Joost van Broeckhuijsen, wonende in Utrecht, om bij de domeijnen van Utrecht te verschijnen bij advocaat Everhard van Noortwijck die handeld voor Reijnoud Gerrard van T uijl van Serooskercken, om een schuld te bekennen van 150 gulden aan Hendrick van Broeckhuijsen en zijn vrouw Agnietje Metman. Als onderpand dient 3? morgen weiland genaamd de Koeckoeck, erfpachtplichtig aan de genoemde domeijnen van Utrecht volgens erfpachtbrief van 5-2-1689, gelegen in Stichts Veenendaal in de Nieuwe Compagnie waar zuidwaarts de Veengrift, noordwaarts de Munnickewegh, oostwaarts de Nieuwe Compagnie, genaamd Gramaijen stuck, en westwaarts de Oude Compagnie gelegen zijn


Scheiding - de boedel van Abraham van Hengelaar en Elysebeth van Broeckhuysen
Aktenummer: 55
Datum: 08-12-1713
Soort akte: Scheiding
Personen: Eerste Partij: Angnieta Metman
Tweede Partij: Abraham van Hengelaar
Notaris: G. MARTHENS
Samenvatting:
de boedel van Abraham van Hengelaar en Elysebeth van Broeckhuysen


Procuratie - tot bekennen van schuld voor raad der domeinen van Utrecht ten behoeve van Agneta Metman, wed. Hendrick van Broeckhuysen
Aktenummer: 32
Datum: 15-07-1711
Soort akte: Procuratie
Personen: Constituant: Aalbert Aalbertsen van Isendoorn
Geconstitueerde: Gerrit van Broeckhuysen
Samenvatting:
tot bekennen van schuld voor raad der domeinen van Utrecht ten behoeve van Agneta Metman, wed. Hendrick van Broeckhuysen
Notaris: P. LEECHBURCH
[[Niet verwerkt:
_NEW TYPE 1]] 
VAN BROEKHUIJSEN, Hendrik (I629)
 
148 151 machtiging 27-jan-1654
Datering:
27-jan-1654
Aktesoort: machtiging
Aktenummer: 151
Notaris: Jacobus Delphius
Standplaats: Rotterdam
Akteplaats:Rotterdam
Inhoud:


Jacob Besemer, coorncooper, mede erfgenaam van zijn oom Leonart Bastiaensz van Nesch, overleden te Rijsoort, machtigt Pieter van der Licht, notaris, om uit zijn naam te voldoen aan de verplichting persoonlijk te verschijnen in zijn zaak als eiser tegen Bastiaen Willemsz van Nesch en Ingetje Heindericx, zoals is opgedragen door het gerecht te Dordrecht. 
VAN NES, Lenaert Bastiaens (I11547)
 
149 154 machtiging 01-apr-1621
Datering:01-apr-1621
Aktesoort:machtiging
Aktenummer:154
Notaris:Nicolaas v.d. Hagen
Standplaats:Rotterdam
Akteplaats:Rotterdam
Inhoud: Henderickge Goosendr van Schoonhoven, vrouw van Pieter Verhaech, machtigt
haar man om namens haar te handelen.

(Zie voor verdere Notariele Akten bij Hendrickje Goossens)

SCHIPPER
Dirck Cornelisz Hoevenaar.
Joost Adriaensz van Strijen.
Aart Stevensz van der Kest in Heinenoord Nederland.
Wit Joosten.
Jan Joosten van Strijen in op Dordrecht Nederland 1588.
Godschalck Joosten.
Philip Philipsz. "De Oude" Vermaat in Spijkenisse Nederland.
Jan Andriesse Aertoom.
Pieter Dirks Visser.
Cornelis Bastiaensz De Oude Bestebreur in Sint-Anthoniepolder Nederland.
Cornelis Bastiaensz De Jonge Bestebreur in Sint-Anthoniepolder Nederland in 1624.
Mels Jansz van Croonenburgh in Heerjansdam Nederland.
Pieter Leenderts Verhagen.
Gerrit Aryens Polderdijk in Westmaas Nederland.
Mels Jansz. Aertoom.
Cornelis Philipsz Vermaat.
Jan Melsse Croonenburg in Heerjansdam Nederland
(bron: leengroeneweg.nl) 
VERHAGEN, Pieter Leenderts (I11927)
 
150 16 maanden ELICH, Petronella Adriana (I6311)
 

      «Vorige 1 2 3 4 5 6 7 ... 255» Volgende»


Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.1, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2021.

Gegevens onderhouden door Vink.

Flag Counter