STAMBOOM VINK

QUI NOS PREACESSERUNT

Print Voeg bladwijzer toe

Aantekeningen


Stamboom:  

Treffers 1 t/m 50 van 12,915

      1 2 3 4 5 ... 259» Volgende»

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
1
04-mei-1661
Aktesoort:
testament
Aktenummer:
194
Bladzijden:
613 t/m 616
Notaris:
Jacobus Delphius
Standplaats:
Rotterdam
Akteplaats:
Rotterdam
Inhoud:
Marinus Cornelisz Jongbroer, backer, en zijn vrouw Ermptgen Leendersdr, wonende tegenover het Admiraliteytshuis alhier, benoemen elkaar tot erfgenaam. Voor de familie is een legaat van 12 gulden.
Ermptgen Leendersdr tekent als Ermtge Leendertsdr de Harde. 
Jongbroer, Marinus Cornelis (I17960)
 
2
Bij KB van 24 februari 1910 nr. 34 is aan het in deze akte genoemde kind toegestaan om bij zijn geslachtsnaam de naam Fievez de Malines te voegen met dien gevolge dat hij voortaan de geslachtsnaam Fieves de Malines van Ginkel zal dragen. 
VAN GINKEL, Henri Fievez de Malines (I16132)
 
3Transport Gerard Bijlandt subst. Schout en che 269Secretaris deses geregts heeft procuratie van de erfgenamen van AF/JvC/JvSb
Jan Adriaensen Ottelander
Stoffeltje Ariens in leven egtelieden. Acte gepasseerd te Jaarsveld voor den heere Drossaert
Vier mergen en een hont Lant met de Steege voor op de polder Zevenhoeven
streckende van de halve Sevenhoevense Weteringh aff oostwaerts tot op de
Meentkaede en van daar met de steege tot op den Zoudendijk daar noordw.
Helmich van der Pijll en suijtw. den heere predicant Prato
Cornelis Danielse Rietvelt wonende aan de Zoudendijk onder Meerkerk 03-05-1726 750 Gld.
(Rechterlijke Akten Ameide)

3-5-1736: Andreas Jacobus de Prato, emeritus predikant van Stolwijk, wonende te Rijswijk,
na overdracht door meester Adriaan de Bije, raad en schepen van Delft, namens Agatha de
Bije, gehuwd met meester Lodewijk Lodewijksz. van Dam, volgens procuratie d.d. 2-4-1736
verleden voor notaris Hendrik Isacqkreet te Leyden (L.H. 172, cap. N.H., fol. 62)

28-9-1753: Andreas Jacobus de Prato, emeritus predikant, krijgt het leen samen met 1½
morgen land, leenroerig aan de abdij van Egmond, ten vrij eigen tegen betaling van 250
gulden (L.H. 300, fol. 133v).
REPERTORIUM OP DE LENEN VAN HODENPIJL, 1299-1753
 
De Prato, Andreas Jacobus (I16019)
 
4


Frans Pelgrimsz wordt vermeldt in de Notariele Akte van 6-09-1605 Leiden. Notaris Salomon Lenaertsz. van der Wuert.


Pelgrim Fransz nagelaten zoon van Frans Pelgrimsz.

 
VAN ASSENDELFT, Frans Pelgrimsz (I8851)
 
5
Adelheid van Maurienne (ca. 1092 - Montmartre, 18 november 1154) , ook bekend als Adelheid van Savoye, was door haar huwelijk met Lodewijk VI van Frankrijk koningin van Frankrijk. Ze was een dochter van Humbert II van Savoye en van Gisela van Bourgondië, en een nicht van paus Callixtus II. 
van Maurienne, Adelheid (I19258)
 
6
Hendrik Frenks Voornaam: Hendrik Achternaam: Frenks Beroep: Dagloner Geboortejaar: 21-06-1752 Rol: Inwoner Datum: 1812 Jaar: 1812 Plaats: Middelburg Gemeente: Middelburg Bron: Archief Prefectuur inv.nr 58, volgnummer 3811 
FRENKS, Hendrik (I1539)
 
7
Jan Theunisz Baeck woonde met zijn gezin in de Keizerstraat.

Een Jan Theunisz van de Houck werd begraven op 4-09-1680 Scheveningen.

Jan Theunis Baeck wordt vermeldt als Visser in Familiegeld Haagambacht en Scheveningen 1677-1680


Een Jan Theunisse werd begraven op 28-08-1707 Scheveningen uit het Gasthuis

 
BAECK, Jan Theunisz (Anthonisz) (I5363)
 
8
Notariële akte 317 boedelscheiding 05-apr-1649
Datering:05-apr-1649
Aktesoort:boedelscheiding
Notaris:
Jacobus Delphius
Standplaats:Rotterdam
Inhoud: De akte is gedateerd 05-04-1650
Arijen Cornelisz Huijser, man van Neeltgen Pieters de Raet, Leendert Witte, man van Hadewia Pieters de Raet, Gillis Heindericx van Gameren, man van Arijaentgen Pieters de Raed, Arijaen Pieters Rhonaer en Pieter Gerrits Velsenaer, gemachtigd door Jan Pieters de Raet, volgens de machtiging verleden voor notaris Vitus Mistelius, en Cornelia Dircx Vermeij, vrouw van Jan Pieters de Raet, allen kinderen en erfgenamen van Pieter Jans de Raedt za., wonend te Rhoon, verklaren dat er zich in de boedel diverse stukken land bevinden nl:
-een perceel van 8 gemeten en 140 roeden tegenover de woning, ten
noorden belend door Maerten Pieters de Raedt en ten door zuiden
burgemeester Hartichsvelt
-een stuk in Boudewijn Harslant van 6 gemeten, ten noorden belend door
Coenraet Hollaer en ten zuiden de Waelcamp, met een stuk in het
Oudelant van Poortugael, ten westen belend door Cornelis Jans de Raed
en ten oosten door Jan Pieters de Raet
-een perceel van 5 gemeten en 100 roeden bij de Malle Heul, ten noorden
door Basteaen Wouters belend en ten zuiden door dijckgraeff Hollaer
-een perceel van 4 gemeten en 200 roeden in Swaerdijck, ten oosten door
Pieter Leenders belend en ten westen door Feuis Meesz
-een perceel genaamd 'Jonge Weijde' bij de Malle Heul, groot 5 gemeten,
ten oosten belend door Arijen Spruijt en ten westen door Jan Cornelisz
Paeter, met een perceel in Cort Ambercht, ten zuiden belend door
Cornelis Loosip en ten noorden Aert Cornelisz Vermaet.
Zij besluiten bij blinde loting de percelen te verkavelen 
de Raet, Pieter Jans (I14772)
 
9
Testament van Anna Groesbeek gehuwd met Kornelis Gerardus de Graaff boekhandelaar wonende Brielle. Zij herroept alle voorgaande testamenten en benoemt tot enig erfgenaam en uitvoerder van haar uiterste wil haar genoemde man. Aktedatum: 12/01/1849
 
GROESBEEK, Anna (I1500)
 
10 10 decembre 1459
Joos Decooman en Andries Depotghietere als voogden van Jooskinne Vanthuenebrouc fs Zeghers stellen huer procureurs te Gent Wouter Denisse,.Vandenbussche, Oste Debonte Jacoppe Vandensteenkist
 
TEUNENBROEK, Jooskine Bastaard (I15940)
 
11 Akten van huwelijkse voorwaarden en testament van Henrick Duijst van Voorhout, gehuwd met Agatha Cornelisdr. Breeman, neef en voogd van Volckera, 1612, 1625, 1612 - 1625 2 stukken (Stadsarchief Delft) BREEMAN, Agatha Cornelis (I18755)
 
12 Annetie Jacobs weduwe van Gijsbert Verstraten oude vrou uijt het oude vrouwenhuijs op het Kerkhof van de arme.
Oude Kerk Delft 
MOM, Anna (Anneken) Jacobs (I2618)
 
13 Cornelis Cornelis Wassenaar wordt vermeldt met Jannetje Cornelis Brelofsbergen in Protocollen en Registers en Opdrachten Noordwijk 16-01-1693 Leendert Cornelis Brelofsbergen en Crijntie Cornelis Brelofsbergen met Cornelis Gerrits van der Bijl en Mees Cornelis Brelofsbergen alle erfgenamen van Cornelis Mees Brelofsbergen WASSENAAR, Cornelis Cornelis (I4370)
 
14 Gerard IV Flamens, de Lange van Gelre, Gerard I (I19130)
 
15 Getuige: Cornelia Leijns BOONE, Matie (I473)
 
16 Getuige: Cornelis Wisse Adriaentje Leijns WISSE, Cathelyntje (I4535)
 
17 Getuige: Gerrit Wisse Neeltge Jacob  WISSE, Jacob Adriaansen (I4529)
 
18 Getuige: Gillis Andriessen  GILLISE, Lauwreys (I1390)
 
19 Getuige: Lauris Geertssen Wisse Janneken Stuijvesants Maetje Cornelissen  WISSE, Cathelijntje (I4534)
 
20 Getuige: Maetje Cornelisen WISSE, Wisse Adriaansen (I4532)
 
21 Getuige: Maetje Floris Jan Pieterssen  WISSE, Pieter Adriaansen (I4530)
 
22 Getuige: Willemijne Jans  CRAIJE, Jannetje Cornelis (I882)
 
23 Gisbert van Sulen Anholt was stamvader van alle takken Van Zuylen [waar onder; van Abcoude / Nyevelt / Amerongen van Sulen Anholt, Gisbert I (I17634)
 
24 Ludolf van Waldenberg of Liudolf het Kind van Lotharingen (Brauweiler), Luidolf (I19328)
 
25 Raso de Mettecoven Vuytenbroecke, Raes (I18570)
 
26 vader van Harald die rijk geworden was door plundertochten, en koning van Noorwegen wilde worden. Hij was een van de moordenaars van Harald II van Noorwegen maar werd kort daarna vermoord door Håkon Sigurdsson; DE OUDE, Knut (I17615)
 
27 Vader: Arjaen Wisse Opmerking: De schout Moeder:N.N. WISSE, N.N. (I4536)
 
28 Willem Lambertsz. Kessel nu Jan Petersz. van Santen (Bron Dijckedullen van Haaften 1677-1779) Willem Lambertsz. Kessel en Dirck Lambertsz. Kessel 11 2 - roed nu Jan van Santen (Bron Dijckedullen van Haaften 1677-1779) Willem Lambertsz. Kessel nu Gijsbert Jansz. de Groot (Bron Dijckedullen van Haaften 1677-1779) Baetjen Lambertsz. nu Willem Lambertsz. Kessell en Dirck Lambertsz. Kessell ider half ((Bron Dijckedullen van Haaften 1677-1779) 28-3-1705: Christiaan Overheul, schout van Hellouw, bij overdracht door Jan Pietersz. van Santen, gehuwd met Elisabeth, dochter van Willem Kessel Lambertsz., die aankwam van Dirk, diens broer, 4 p. 15 (Bron: REPERTORIUM OP DE LENEN VAN DE HOFSTEDE HAAFTEN, 1561-1795 ) Haaften is een kerkdorp in de gemeente Neerijnen. Het is een dijkdorp aan de rivier de Waal, dat aan drie kanten omsloten wordt de Waal en natte uiterwaarden. Willem Lamberts van Kessel, gedoopt te Haaften op 10 december 1637. Hij was gehuwd met Dirkje Jans van Steenis, geboren te Tricht
[[Niet verwerkt:
_NEW TYPE 1]] 
VAN KESSEL, Willem Lamberts (I2080)
 
29 "obiit Harmannus Ouderidder, scabinus Trajectensis. Duntor X sol. de area in Gaerde, quos idem Harmannus de ipsa area danto legavit". Heer Herman Oude Ridder. (Olderidder), Schepen te Utrecht 1227, 1230 en 1241. Ook in Het Oude Trecht door Jhr. J. J. de Geer van Oudegein, blz. 168, in die hoedanigheid vermeld als Herimannus Alderidder 1227 en als Hermannus
Ouderidder 1230 : verkoopt eene over den Rijn bij Utrecht gelegen hoeve aan het Duitsche Huis en Otto, bisschop van Utrecht, bevestigt dien koop bij acte in dato Slot ter Horst bij Rhenen 19 Mei 1235, in welke hij genoemd wordt Hermannus Antiquus Miles. 
OUDE RIDDER, Herman (I15537)
 
30 's-Gravenhage NAUMAN, Johannes (I6275)
 
31 (13 mei, 1179 ? 24 mei 1201) was een jongere zoon van Hendrik I van Champagne en Maria van Frankrijk. Hij werd na de dood van zijn broer Hendrik in 1197 graaf van Champagne. Zijn broer had alleen dochters nagelaten. Theobald werd een trouw bondgenoot van Filips II van Frankrijk tegen Richard Leeuwenhart. Theobald zou deelnemen aan de Vierde Kruistocht, maar stierf nog bij de voorbereiding daarvan.


Hij huwde in 1199 met Blanca, dochter van Sancho VI van Navarra, en werd postuum vader van Theobald IV. 
VAN CHAMPAGNE, Theobald III (I15823)
 
32 (adres) Groot Hertoginnnelaan 104 Den Haag REESER, Jacoba Wilhelmina (I3070)
 
33 (BOUVI) (BOUVEE) (BOVIER) BOUVIE, Franciscus (I5780)
 
34 (Bron veenraden en attestatien 1570-1782) 06-03-1711 - Certificatie Maes Jacobsen, out omtrent 45 jaeren (+H) Lambert Roelovsen van Hardevelt, out omtrent 38 jaeren, arbeyder (+H) Hendrick Jansen Vis, out omtrent 39 jaeren (+H), tesaemen woonagtig in Venendael het huys van Verwoert, wonende bij den Wageningsen dijck Arris Woutersen, woonagtig tot Bennecom Garrit Schoemaecker, arbeyder Weppelman, veenraed Van Holten, veenraed A. v. Ravenswaeij (H) Cornelis Sandersen Eyckevelt (H) E. Verschuijr, notaris (H)
[[Niet verwerkt:


45-3 16741675
Sander Cornelisz van Eijckevelt contra zijn broers en zusters, kinderen van Cornelis Sandersz van Eijckevelt en Anna Quint
Ruzie over boedelscheiding
(Bron: RHC Zuidoost Utrecht (rhenen)

20-4-1675 Sander van Eijckevelt beroept zich op het Hof van Utrecht in de zaak tegen Neeltje van Eijckevelt c.s.
(RHC Zuidoost Utrecht)

17-3-1680 Sander Cornelissen van Eijckevelt, zoon en mede-erfgenaam van zaliger Cornelis Sandersen van Eijckevelt, die in leven curator was van de boedel van Jacob van Sijll, verklaart voor zichzelf en de andere erfgenamen van zijn vader geconstitueerd te hebben Francois van
Driellenburgh om voor de rentmeester van de domeinen van Utrecht te transporteren t.b.v. Jacob Woutersen van Essen een erfpachtgoed met huis etc in Veenendaal en te bekennen dat des comparants moeder Anna Quinten, wed. van zijn vader van de totale kooppenningen is voldaan
(RHC Zuidoost Utrecht) 
VAN EIJCKEVELD, Cornelis Sanders (I1192)
 
35 (Bron veenraden en attestatien 1570-1782) 23-09-1702 - Certificatie Willem van Schuijlenburgh, schipper op Amsterdam, woonachtich en huyshoudende alhier in Venendael Weppelman, veenraad Van Holten, veenraad Broeckhuijsen, veenraad
[[Niet verwerkt:
_NEW TYPE 1]] 
VAN SCHUIJLENBURGH, Willem (I3318)
 
36 (Bron veenraden en attestatien 1570-1782) 7-7-1680 - Kopie-attestatie Peter Aertsz, out ontrent dartich jaren, attestant Claes Dircksz, out ontrent 22 jaren de huysvrouw van Sander van Eyckevelt de huysvrouw van Hendrick Aertsz de soon van Hendrick Aertsz W. v. Schadijck ut testis Peter van Broeckhuysen als getuyge
[[Niet verwerkt:
_NEW TYPE 1]] 
VAN EIJCKEVELD, Sander Cornelis (I1193)
 
37 (bron: Bevolking van Scheveningen dr. A.W.E. Dek) SCHIEMAN, Maertie Aryens (I5355)
 
38 (bron: https://www.genealogieonline.nl/stamboom-beekum/) VAN BEKKUM, Willem (I9690)
 
39 (bron: Huib Westerbeke) MINDERHOUT, Leunis Pieterse (I5713)
 
40 (bron: huwelijksafkondiging Rockanje) Gezin F1275
 
41 (Bron: Jan Meulmeeser Geneanet) JONGEPIER, Cornelis (I11760)
 
42 (Bron: Ondertrouwadvertentie Delpher) Gezin F201
 
43 (bron: Roosjeroos) KLOESMEIJER, Jan Jacobs (I8119)
 
44 (bron:Delpher) REESER, Johannes Coenraad (I3063)
 
45 (ca. 986 - na 25 juni 1014), kroonprins, gesneuveld tegen de Denen voor het overlijden van zijn vader Aethelstan (I14883)
 
46 (deze info van Ad Bouwens) BOUWENS, Cornelia (I1821)
 
47 (deze info van Ad Bouwens) BOUWENS, Anneta (I5678)
 
48 (deze info van Ad Bouwens) BOUWENS, Zacheus (I5679)
 
49 (geboren omstreeks 778, maar in elk geval v??r 784, gestorven 3 oktober 818 te Angers (en niet te Agen zoals weleens wordt beweerd), ook Irmingard genoemd.


Haar vader Ingram van de Haspengouw kon haar in 794 uithuwelijken aan Lodewijk de Vrome, die op dat moment nog maar derde in lijn voor de troonopvolging van Karel de Grote was. Dat veranderde toen Lodewijks beide oudere broers Pepijn en Karel respectievelijk in 810 en 811 overleden. Zo werd Ermengarde in 814 koningin der Franken en in 816 keizerin van het Westen. Zij behartigde aan haar hof de belangen van haar familie en onderhield banden met de kerkhervormers uit Aquitani?. Er zijn speculaties dat haar relatie met Lodewijk pas na de kroning een volwaardig huwelijk was. Ze is overleden op reis met haar man, na een ziekbed van drie dagen. 
VAN HASPENGOUW, Irmingard (I15693)
 
50 (gesneuveld in Haspengouw, † 1077) van Leuven, Reinier (I16652)
 

      1 2 3 4 5 ... 259» Volgende»


Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.1, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2021.

Gegevens onderhouden door Vink.

Flag Counter